Проєкти в дії

Назва проекту: «Створення системи комплексних заходів для розвитку туризму у Долинській ОТГ»

Вартість проєкту – 900,0 тис. грн.

Долинська об’єднана територіальна громада має значні перспективи у сфері туристично-рекреаційної індустрії. Наявний в громаді природно-ресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним положенням та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи санаторно-курортного лікування, туризму та відпочинку, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту.

Актуальність проєкту полягає у формуванні комплексної системи заходів з розвитку туризму, дослідженні туристичного потенціалу новоутвореної громади, просуванні туристичних продуктів, формуванні ефективних механізмів задля підвищення конкурентноздатності туристичного продукту Долинської ОТГ, шляхом облаштування туристичних дестинацій, ознакування пам’яток природи, культури, історії та архітектури, розвитку кластерної моделі туризму в територіальних громадах,  покращення інформаційного забезпечення туристичної галузі та створення позитивного іміджу регіону.

Розвиток туризму, як сільського зеленого, рекреаційного, пізнавального чи івент-туризму, спонукатиме до покращення благоустрою сiльських садиб, будинків, вулиць, сіл та громади в цілому;  стимулюватиме розвиток соціальної  інфраструктури, справлятиме позитивний вплив на відродження  і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток природи та історико-культурної спадщини, що в результаті призведе і до збільшення дохідної частини бюджету громади в цілому.

Кожен населений пункт громади має свої культурні, історичні та природні пам’ятки. Проявляючи зацікавленість до надбань природної чи народної культури, туристи, які відпочиватимуть у громаді, розкриватимуть місцевим жителям їх справжню цінність,  популяризуватимуть їх у своєму краї ї таким чином допомагатимуть збереженню морально і матеріально.

Готуючись приймати і обслуговувати відпочиваючих, населення  буде поповнювати свої знання з ведення домашнього господарства, гігієни і санітарії, приготування їжі, а  спілкування з гостями  розширить їх світогляд, дасть змогу зав’язати нові знайомства та дружбу в інших регіонах.

Саме в проектний спосіб ми бачимо можливість вирішити проблему відсутності промоції об’єктів спадщини, які мають туристичну, культурно-мистецьку та історичну цінність, через ряд заходів з облаштування відпочинкових зон, закування маршрутів, проведення різного роду семінарів та навчальних практик для осіб,які бажають займатись туристичною діяльністю.

Реалізація проєкту «Центр розвитку туризму Долинщини» (реалізовується музеєм «Бойківщина»)

Головною метою проекту є розвиток інфраструктури малого та середнього бізнесу в галузі туристичного обслуговування, а також підвищення компетентності та поінформованості зацікавлених суб’єктів МСП на території Долинського субрегіону. Для досягнення мети проекту передбачається впровадження заходів в рамках 3-х тематичних завдань:

  1. Сформувати «тверду» інфраструктуру у формі базового регіонального Центру розвитку туризму при музеї «Бойківщина» в місті Долина.
  2. Підвищити інституційну спроможності представників МСП у сфері туристичного обслуговування.
  3. Підвищити якість, впізнаваність та промоцію місцевого туристичного продукту.

Даний проєкт планувався до впровадження на засадах, які успішно апробовані у сусідньому субрегіоні смт. Вигода (туристичний кластер «Карпатський трамвай»). Ключовий інфраструктурний захід проєкту – облаштування сучасного Центру розвитку туризму на базі музею «Бойківщина» в місті Долина. Центр розвитку туризму буде створено як комунальну установу, де будуть проводитися зустрічі представників МСП для пошуку спільного алгоритму дій в галузі розвитку туризму, розроблення та просування нестандартного, креативного туристичного продукту.   У майбутньому він повинен бути туристичним хабом для представників МСП (малі та середні підприємства) готельно-ресторанного бізнесу та туристів, стати місцем зустрічей, нарад та вирішень проблем МСП, згуртувати всіх гравців туристичного бізнесу, навчити їх не тільки конкурувати, але й об’єднуватися ради залучення туриста.

Також в рамках проекту планується реалізувати ряд заходів задля підвищення зацікавленості та інституційної спроможності представників МСП, які працюють у сфері туристичного бізнесу (тренінги, зустрічі з туристичними провайдерами, навчання потенційних майбутніх підприємців тощо).