ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Правил благоустрою території Долинської міської територіальної громади

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до рішення Долинської міської ради від 21.07.2022 року №1665-21/2022 «Про прийняття за основу проекту Правил благоустрою території  Долинської міської   територіальної громади», та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань, Долинська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект Правил благоустрою території Долинської міської територіальної громади.

Ознайомитись з Проєктом Правил благоустрою Долинської міської  територіальної громади:

ПРОЄКТ Правил благоустрою Долинської міської  територіальної громади

Даний проект рішення підготовлений з метою:

-встановлення нормативно врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів;

-забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам;

-захисту довкілля, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

-раціональне використання, належне утримання та охорона зелених насаджень та інших об’єктів і елементів благоустрою;

-догляд за територією населених пунктів та забезпечення їх належного санітарного стану і епідеміологічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності середовища;

-забезпечення відкритості процедури, прозорості дій  Долинської міської ради та її виконавчих органів при вирішені питань благоустрою.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому вигляді за адресою: Поштова адреса: просп. Незалежності, 5, м. Долина, 77500, тел./факс (03477)27036,

 

Аналіз регуляторного впливу

до  проекту Правил благоустрою території Долинської міської територіальної громади

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Благоустрій населених пунктів – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту/населених пунктів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

На даний час на території Долинської територіальної громади діють Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.Долина, затверджені рішення Долинської міської ради №442-14/2011  від 09 грудня 2011 року.

Правовідносини у сфері благоустрою регулюються Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини» та іншими нормативно-правовими актами. Проте, норми вказаних законодавчих актів визначають лише основні положення у сфері благоустрою, залишаючи неврегульованим коло питань, які виникають на місцевому рівні.

Тому виникла необхідність врегулювати права та обов’язки всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою територій населених пунктів територіальної громади і затвердити цей нормативний документ за процедурою регуляторного акту.

Нині у сфері благоустрою території населених пунктів територіальної громади виникла низка проблем, пов’язаних з:

відсутністю чітко регламентованих правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою, а також комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у ній;

неправомірним розміщенням ремонтних та великогабаритних побутових відходів;

наявністю стихійних сміттєзвалищ, розміщенням будівельних матеріалів (піску, щебню, мішків із матеріалами тощо) на території житлової та громадської забудови, зелених зон;

відсутністю у юридичних та фізичних осіб договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів;

самовільним знищенням дерев, кущів, інших зелених насаджень;

паркуванням автотранспортних засобів на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку і дозвілля;

загальна проблема забезпечення та підтримання належного благоустрою на території населених пунктів територіальної громади, поліпшення її стану є досить актуальною.

Так, до виконавчого органу Долинської міської ради надходять звернення від мешканців громади щодо недотримання правил благоустрою, серед яких:

– щодо розчищення доріг, тротуарів, площі, під’їздів, мостів, тощо від снігу в зимовий час;

– підрізання гілок дерев;

– звалювання відходів та сміття у невідведених для цього місцях;

– спалювання сміття, відходів та гілля;

Комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради постійно виявляє стихійні сміттєзвалища та ліквідує їх.

Стихійні сміттєзвалища вкрай негативно впливають на навколишнє середовище та санітарний стан населених пунктів Долинської територіальної громади.

Тому, з метою приведення до норм чинного законодавства України, у зв’язку з набуттям чинності з 06.02.2018 Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310 виникла необхідність прийняття нових Правил благоустрою території Долинської територіальної громади та затвердження цього нормативного документу за процедурою регуляторного акту.

Даним регуляторним актом пропонується розв’язати такі проблеми, як:

відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;неналежне утримання об’єктів та елементів благоустрою;наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, присадибних ділянках до житлових будинків, території житлової та громадської забудови, відсутність належної кількості урн для сміття;відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених для цього місцях;паркування транспорту на територіях зелених зон та майданчиках – об’єктах благоустрою;самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;вжиття заходів щодо належного відновлення земельних насаджень (висадження нових дерев, кущів, квітів).

Окремі проблеми справляють негативний вплив на громадян, яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою.

Негативного впливу зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення правил благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

Таким чином, регламентування норм та правил поведінки у сфері благоустрою території населених пунктів територіальної громади та впровадження Правил благоустрою дозволить сформувати прозорі вимоги щодо проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для Долинської міської ради, суб’єктів господарювання та мешканців громади і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки затвердження Правил благоустрою на відповідній території віднесено до компетенції  Долинської міської ради. У разі якщо Долинською міською радою не прийнято рішення про затвердження правил благоустрою та утримання територій, застосовуються Типові правила. При цьому не будуть враховані місцеві особливості, а отже не вдасться в повній мірі вирішити проблеми, зазначені в цьому розділі.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Долинська територіальна громада сформована з населених міста Долини, сіл Мала Тур’я, Солуків, Якубів, Діброва, Лоп’янка, Грабів, Крива, Надіїв, Оболоня, Белеїв, Велика Тур’я, Новичка, Рахиня, Тростянець, Слобода Долинська, Княжолука, Гериня, Тяпче, Яворів, Підбережжя, разом з тим рішенням Долинської міської ради №442-14/2011  від 09 грудня 2011 року затверджено  Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.Долина.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить врахувати як вимоги Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. №310, так і особливості територій населених пунктів Долинської міської територіальної громади, відповідно до вимог законодавства.

 

  1. Визначення цілей регулювання

Основними цілями його прийняття є:

встановлення нормативно врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів;

забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам;

захисту довкілля, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

раціональне використання, належне утримання та охорона зелених насаджень та інших об’єктів і елементів благоустрою;

догляд за територією населених пунктів та забезпечення їх належного санітарного стану і епідеміологічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності середовища;

забезпечення відкритості процедури, прозорості дій  Долинської міської ради та її виконавчих органів при вирішені питань благоустрою.

Цей проект регуляторного акту має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

 

  1. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Затвердження Правил забезпечить: розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та Долинською міською радою; забезпечить досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою; забезпечить контроль у сфері благоустрою;- покращить інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів благоустрою, їх естетичний вигляд; поліпшить умови захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; надасть змогу вживати заходів контролю у сфері благоустрою населеного пункту (розглядати справи про адміністративні правопорушення, складати протоколи про правопорушення).

 

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття регуляторного акта сприятиме чіткому визначенню прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання, відповідальними за утримання об’єктів благоустрою на території населених пунктів Долинської  територіальної громади, впорядкуванню системи  утримання  нерухомості в місті.

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта матиме необмежений термін дії. За винятком тих положень які будуть змінені в порядку передбаченому законодавством.

 

  1. Визначення показників результативності акта.

Прийняття  регуляторного акта наддасть  можливість здійснення комплексу робіт з благоустрою, з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Долинської ТГ з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності начелення громади.

  1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акту виконавчим комітетом Долинської міської ради буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через один рік після набрання чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Відстеження результативності дії акта здійснюватиметься за результатами врахування зауважень та пропозицій, виконання норм запропонованого проекту рішення

         Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного, у письмовому вигляді за адресою міської ради: 77500, Івано-Франківська обл., м.Долина, пр.Незалежності, 5.