Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1.Повна назва документа державного планування:

Детальний план території на об’єкти НПС «Долина» (вул. Шевченка, с. Яворів Калуського району Івано-Франківської області, у межах населеного пункту).

Проект містобудівної документації виконано на підставі Рішення Долинської міської ради Івано-Франківської області №126-4/2021 від 29.01.2021р., вихідних даних та діючих на час розробки будівельних норм і стандартів. Проектом детального плану території передбачається монтаж двох напівзаглиблених збірно-монолітних залізобетонних резервуарів протипожежного запасу води РЕ-75-2.5 протипожежного запасу води об’ємом по 250 м3 та водонасосної з установкою двох насосів (основного та резервного) для подачі води на охолодження двох резервуарів РВС-5000 №1 та №6. Інженерне забезпечення об’єкту від існуючих мереж.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

Метою детального плану є: уточнення планувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови, формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами площею 3,0088 га, в адміністративних межах с. Яворів Долинської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області.

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Долинська міська рада за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, пр. Незалежності, 5, тел. +38 (03477) 2-70-30, +38 (03477) 2-70-35, електронна пошта: rada.dolyna.info@gmail.com

3.Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата оприлюднення проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку: шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Долинської міської ради  – 29 червня 2022 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та заяви про визначення обсягу СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

про проведення громадських слухань буде повідомлено додатково.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Долинська міська рада за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, пр. Незалежності, 5, тел. +38 (03477) 2-70-30, +38 (03477) 2-70-35, електронна пошта: rada.dolyna.info@gmail.com

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Долинська міська рада за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, пр. Незалежності, 5, тел. +38 (03477) 2-70-30, +38 (03477) 2-70-35, електронна пошта: rada.dolyna.info@gmail.com.

Зауваження та пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів з дня оприлюднення звіту, тобто до 29 липня 2022 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Долинська міська рада за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, пр. Незалежності, 5, тел. +38 (03477) 2-70-30, +38 (03477) 2-70-35, електронна пошта: rada.dolyna.info@gmail.com.

4.Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

1. Ситуаційна схема

2. Опорний план

3. Проектний план

4. Вертикальне планування

5. Інженерні мережі

6. Пояснювальна записка

7. Звіт СЕО