Повідомлення  про наміри Комунального  підприємства «Водоканал»» Долинської   міської  ради  здійснити зміну діючих тарифів у 2021 році на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  05.06.2018  № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Водоканал» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (із урахуванням податку на додану вартість) для  всіх споживачів на:

централізоване   водопостачання –28,26 грн за 1 куб. м (з ПДВ);

централізоване    водовідведення – 31,62 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Тарифи  на  послуги з  централізованого  водопостачання та  централізованого водовідведення  розраховані  згідно  постанови  Кабінету  Міністрів  України № 869 від 01.06.2011 року   «Про  забезпечення єдиного  підходу до  формування тарифів на комунальні послуги», в редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 291  від 03.04.2019 року  «Порядок   формування  тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  централізоване  водовідведення».

Структура  тарифу
на послуги централізованого водопостачання та централізоване водовідведення
КП «Водоканал»Долинської  міської ради  на 2021 рік

Найменування  показників водопостачання водовідведення
тис.грн.      на рік грн./м3 тис.грн.     на рік грн./м3
1 Виробнича  собівартість, у т.ч. 19294,02     18,35 9552,55 20,57
1,1 Прямі  матеріальні витрати, у т.ч 7641,77            7,27 2053,71 4,42
1.1.2 -електроенергія 7306,17           6,95 2005,11 4,32
1.1.3 -витрати  на  реагенти 213,61           0,20
1.1.4 -інші  прямі матеріальні  витрати 121,99 0,12 48,60 0,10
1.2 Прямі  витрати на оплату  праці 6085,70 5,79 4490,50 9,67
1.3 Відрахування  на соціальні заходи 1338,85 1,27 987,91 2,13
1.4 Амортизаційні  відрахування 137,00 0,13 55,20 0,12
1.5 Інші витрати 260,30 0,25 85,20 0,18
1.6 Загальновиробничі витрати у т.ч 3830,40 3,64 1880,03 4,05
2 Адміністративні  витрати в т.ч 3107,13 2,95 1525,03 3,28
3 Витрати на збут у т.ч 1927,99 1,83 946,29 2,04
4 Інші  операційні  витрати 0 0 0 0
5 Фінансові  витрати 0 0 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 24329,14 23,13 12023,87 25,89
7 Плановий  прибуток 437,92 0,42 216,43 0,46
7.1 податок на прибуток 78,82 0,07 38,95 0,08
7.4 інше використання   прибутку 359,10 0,34 177,48 0,38
8 Вартість  централізованого водопостачання 24767,07 23,55 12240,30 26,35
10 Обсяг  реалізації (тис.м3) 1051,8 464,5
11 Середньозважений
тариф             грн./м3
( З ПДВ)
28,26 31,62

Діючі  тарифи  на 01.06.2021 р. складають:

для  населення:

  • централізоване водопостачання – 13,90 грн./м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення –   5,80 грн/м3 з ПДВ;

для  бюджетних установ та інших споживачів:

централізоване водопостачання – 22.00 грн./м3 з ПДВ;

  • централізоване водовідведення –   00грн/м3 з ПДВ;

На сьогоднішній день, для  населення  діють тарифи  з централізованого водопостачання   та водовідведення, які  були   встановлені    рішенням   Долинської  районної  ради   від                 29.03.2018 р. № 527-27/2018 . Рівень  відшкодування  фактичної  вартості  послуг  централізованого  водопостачання  встановленими  тарифами  для  населення  становить 57,6 %,  водовідведення  –  27,3 %.

Необхідність  перегляду   та  встановлення   тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  централізоване  водовідведення  зумовлене:

  •  зростанням   вартості  електроенергії на 12% ( грудень м-ць 2019р -2,71956 кВт.год., квітень   м-ць 2021 р- 3,04500 кВт.год).    Планові  витрати   на електроенергію,  розраховані  на  базі  тарифів  квітня  місяця 2021 року  з  урахуванням  індексу  цін  виробника  промислової  продукції.. Питома  вага у її структурі  тарифу  на водопостачання становить 30%, на водовідведення 16,7 %.;
  • зростанням   витрат  на оплату  праці – збільшилася  мінімальна заробітна плата   відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік»  з 01січня 2021р її  розмір становить  6000 грн/місяць  та збільшився  прожитковий  мінімум  для  працездатних  осіб  з 01.01.2021р.-2270 грн. на місяць. У діючих  тарифах фонд   оплати  праці  розраховано  виходячи  із прожиткового  мінімуму для працездатних  осіб 2102 грн. та мінімальної заробітної плати 4723 грн. Заробітна плата врахована до тарифів в установленому порядку із забезпеченням прожиткового мінімуму  для працездатних  осіб та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень   генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства. Фонд оплати  праці займає найбільшу питому вагу 56,9% у структурі  витрат;
  • пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились також відрахування на соціальні заходи;
  • збільшилися  витрати  пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, також  зросли  ціни  на реактиви, реагенти, паливно-мастильні  матеріали, запчастини,  спецодяг, матеріали  та інші матеріальні  ресурси, а  база  до  розрахунків  даних  інших  витрат  в  діючому  тарифі  на  централізоване  водопостачання   –  фактичні  дані  2009  року.

Враховано  обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі 1,8% повної планованої собівартості: 652,8тис. грн. Ці  кошти  будуть  спрямовуватись  підприємством  на  фінансування  непередбачених  витрат, пов’язаних  з  поточним ремонтом  та інші  витрати.

Приведення  тарифів  до  економічно  обґрунтованого  рівня  є  необхідним  заходом для  стабільного  функціонування  підприємства  та  безперебійного  забезпечення  споживачів  питною  водою.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведено в таблиці:

Категорія споживачів

 

Тариф    за   1мз  ПДВ
Чинний  тариф  (грн./м3)  Плановий тариф (грн./м3)
водопостачання водовідведення водопостачання водовідведення
Населення   13,90 5,80 28,26 31,62
 

бюджетні установи, інші споживачі

 

 

 

22,00

 

 

 

50,00

 

 

28,26

 

 

31,62

Нагадаємо, що  населення  з низьким  рівнем  доходів має  право оформити субсидію, що  зменшить  навантаження  на сімейний  бюджет.

Матеріали  з  розрахунками  тарифів  надані  на  розгляд  Долинській   міській  раді.

Пропозиції та зауваження щодо даного питання від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовій  формі  протягом 14 календарних днів з наступного дня  після  публікації  в засобах  масової  інформації за адресою м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 57,  приймальня  та  Долинська  міська  рада  пр.Незалежності 5 ». 

Адміністрація КП «Водоканал»