Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Додаток 1 до розпорядження міського голови
від 03.06.2021 № 368-К

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду начальника відділу стратегічного планування та енергозбереження управління економіки: громадянство України, вища освіта відповідного професійного  спрямування не нижче ступеня спеціаліста, магістра (економіка), вільне володіння державною мовою, володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби не менше 3 років або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду провідного спеціаліста відділу соціальної політики: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня спеціаліста, магістра, вільне володіння державною мовою, володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи в інших сферах управління не менше 2 років.

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду провідного спеціаліста відділу молоді та спорту: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня спеціаліста, магістра, вільне володіння державною мовою, володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи в інших сферах управління не менше 2 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 №77-20;

1 фотокартку розміром 3х4 см;

копію документів про освіту з додатками;

інформацію про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

копію паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

копію трудової книжки.

Кандидати, допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого само-врядування», «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Подавати документи, а також отримати необхідну інформацію можна за адресою: м.Долина, проспект Незалежності, 5, кабінет 34, телефон 2-70-35. Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та офіційному веб-сайті міської ради.

Керуючий справами
виконкому міської ради                                                      Роман Михнич

Додаток 2 до розпорядження міського голови
від 03.06.2021 № 368-К

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування
Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 12. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. Державний бюджет України (стаття 96).
 15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

Питання на перевірку знання Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).
 2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 4. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).
 5. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).
 6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (статті 29, 30).
 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва (стаття 31).
 12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
 15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою (статті 35, 36, 37).

Питання на перевірку знання Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
 4. Повноваження Національного агентства (стаття 11).
 5. Антикорупційна політика (стаття 18).
 6. 6. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 13. Встановлення своєчасності подання декларацій (стаття 51-2).
 14. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

Примітка. Перелік питань на знання законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень надаватимуться кандидатам при поданні документів.

Керуючий справами
виконавчого комітету                                                          Роман Михнич