Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 12.02.2021 № 41

 

Оголошення
про конкурс на заміщення вакантної посади
Долинська міська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади консультанта
Центру професійного розвитку педагогічних працівників
Долинської міської ради Івано-Франківської області

Найменування і місцезнаходження установи:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради Івано-Франківської області, вул. Чорновола, 10, м. Долина, Івано-Франківська область, 77504.

Найменування посади:

консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників – 1 штатна одиниця.

Умови оплати праці:

оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 та складається з:

– посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

– надбавок (за вислугу років, престижність педагогічної праці, тощо);

– доплат (за науковий ступінь, тощо).

– премії за високі показники у роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи;

– грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, розмір якої встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Консультанту надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду консультанта центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Необхідні ділові якості:

– вміння працювати в умовах підвищеного фахового навантаження;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами;

– спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної самореалізації;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Перелік документів для участі в конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі;

– резюме у довільній формі;

– копія трудової книжки;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності   (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Термін подачі документів: 15-26 лютого 2021 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі:

Долинська міська рада, просп. Незалежності, 5, каб. 34, м. Долина, Івано-Франківська область.

Дата та місце початку проведення конкурсного відбору:

Конкурсний відбір проводитиметься в період з 1 по 5 березня 2021 року (точна дата буде визначена конкурсною комісією) за адресою: просп. Незалежності, 5, м.Долина, Івано-Франківська область (Долинська міська рада).

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Катерина Олійник, начальниця відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення міської ради, 0662480452, kadrydol@ukr.net

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                         Роман Михнич