Оголошення про конкурс на вакантну посаду

                                                                           Додаток  до наказу від 19.04.2021 № 26-К

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр культури і мистецтв» Долинської міської ради

Відділ культури Долинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр культури і мистецтв» Долинської міської ради (місце знаходження закладу: вул. проспект Незалежності, 6, м. Долина, Калуського району, Івано-Франківської області).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті  Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що додається;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси відділу культури Долинської міської ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу) або подаються особисто. Перелік документів є вичерпним.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особи які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Особи, які подають документи, відповідно п. 9 ст.  Закону України «Про культуру», готують презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Дата початку приймання документів: 29 квітня 2021 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 29 квітня 2021 року.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст.  Закону України «Про культуру».

Умови та строки проведення конкурсу.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 77500, м. Долина, вул. проспект Незалежності, 6, каб. №14 (Міський Будинок культури).

e-mail: kultura.dmr2021@gmail.com.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (095) 001 26 14.

Зразки заяв ( Зразок заяви  та  Згода на обробку персональних даних ) розміщені на офіційному веб-сайті Долинської міської ради: https://dolyna.if.ua.