Оголошення про громадські слухання щодо впровадження регуляторного акту «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів» на міських маршрутах загального користування

У п’ятницю, 15 квітня 2022 року о 16.00 год., в залі засідань міської ради (просп. Незалежності, 5) відбудуться громадські слухання щодо впровадження регуляторного акту «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів» на міських маршрутах загального користування.

Запрошуються всі зацікавлені сторони.

проєкт

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.03.2022                              
м. Долина
Про погодження тарифу на
послуги з перевезення пасажирів

 

Керуючись п.п. 2 п. “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної плати, роздрібних цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та комплектуючі, беручи до уваги розрахунки тарифу на послуги з перевезення пасажирів в міському сполученні розроблені аудиторською фірмою «Аудит-сервіс» та з метою забезпечення беззбиткової діяльності перевізників і підвищення їх можливостей щодо забезпечення потреб жителів міста в транспортних послугах, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1.Погодити тарифи на транспортні послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за одну поїздку в розмірі:

– маршрут «РЕМ – ДЕД» – 10,00 грн.

– маршрут «ДЕД – ГПЗ» – 12,00 грн.

2.Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.10.2019 № 178 «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів» вважати таким, що втратило чинність.

3.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у “Віснику міської ради”.

Міський голова                    Іван Дирів

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Долинської міської ради «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів»
 

І. Визначення проблеми.

Проект рішення виконавчого комітету Долинської міської ради «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів» розроблений відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 28), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» з метою надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі маршрутного таксі; захист прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження необґрунтованого підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду, якості транспортних послуг; захист прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, в тому числі у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на розмір тарифів); забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального користування у режимі маршрутного таксі в місті Долина.

У зв’язку із зростанням рівня мінімальної заробітної плати, цін на паливо-мастильні матеріали, шини, інші матеріали та складники, що використовуються безпосередньо для забезпечення виконання перевезень пасажирів і обслуговуванні транспортних засобів, беручи до уваги звернення перевізників, є необхідність приведення у відповідність розміру тарифів на послуги пасажирських перевезень економічно обґрунтованим витратам, що надасть можливість забезпечити належну якість технічного стану автобусів, дотримання графіків руху на маршрутах та забезпечити безпеку руху з метою уникнення аварійних ситуацій.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про автомобільний транспорт» основним завданням державного регулювання та контролю у сфері автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг. Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту спрямовані на: забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних і фізичних осіб – суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика в цій галузі має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, а також сприяти вирішенню низки інших важливих завдань.

Так, з метою приведення тарифів на послуги пасажирських перевезень до економічно-обґрунтованих показників, збалансування інтересів пасажирів – користувачів транспортних послуг та перевізників – суб’єктів господарювання даної діяльності, дотримуючись вимог чинного законодавства України, є необхідність у прийнятті цього регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава (територіальна громада) +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Розв’язати питання встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Долина за допомогою ринкових механізмів неможливо, адже чинним законодавством України чітко визначено, що встановлення даних тарифів належить до компетенції виконавчих органів місцевих рад.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, тому що тариф на транспортні послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в місті Долина, встановлений діючим регуляторним актом (рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 30.10.2019 року № 178) не покриває економічно обґрунтовані витрати суб’єктів підприємницької діяльності, що надають такі послуги.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є встановлення економічно обгрунтованих тарифів на перевезення одного пасажира визначеному колу суб’єктів підприємницької діяльності з метою створення умов для захисту пасажирів від необґрунтованого збільшення тарифів на надання транспортних послуг та автоперевізників від провадження збиткової господарської діяльності, а також збереження якості надання послуг з перевезення пасажирів на належному рівні.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Неприйняття даного регуляторного акта. При даній альтернативі, тарифи на послуги з пасажирських перевезень не будуть відповідати вимогам чинного законодавства та економічно обґрунтованому рівню витрат.
Альтернатива 2 Прийняття даного регуляторного акта. Дана альтернатива забезпечить встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Долина в порядку визначеному чинним законодавством України та на економічно обґрунтованому рівні.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Недотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», призведе до фінансових втрат суб’єктів господарювання (перевізників), втрати кадрів через недофінансування та, як наслідок, припинення діяльності з перевезення пасажирів. Дана альтернатива не зможе забезпечити реалізацію державної політики у сфері тарифоутворення, не буде забезпечено сплату відповідних податків та зборів до бюджету громади.
Альтернатива 2 Забезпечення повноти надходжень до бюджету громади від сплати обов’язкових платежів (податків та зборів). Організація пасажирських перевезень відповідно до вимог чинного законодавства України, сприяння покращенню рівня надання послуг у сфері пасажирських перевезень, розвиток конкурентного середовища на ринку перевезень. Збереження необхідної кількості перевізників для обслуговування маршрутів. Витрати міського бюджету на оприлюднення регуляторного акта в засобах масової інформації.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Можливі додаткові витрати через самовільне підняття перевізниками тарифів на перевезення пасажирів, відсутність контролю з боку органу місцевого самоврядування
Альтернатива 2 Забезпечення організації пасажирських перевезень відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за зміною тарифів. Оплата вартості транспортних послуг буде встановлена на економічно обґрунтованому рівні, відповідно до затверджених даним регуляторним актом тарифів.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  

 

 

 

8

 

8

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків  

 

 

 

100

 

100

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутність контролю за встановленням тарифів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. Фінансові збитки перевізнику внаслідок дії економічно необґрунтованого тарифу, при чому оплата наданих транспортних послуг не покриває видатки на обслуговування та утримання транспортних засобів, діяльності суб’єкта господарювання (перевізника).
Альтернатива 2 Можливість отримання прибутку від провадження господарської діяльності з надання послуг на ринку пасажирських перевезень відповідно до затверджених рішенням виконавчого комітету тарифів, забезпечення мешканців громади стабільним виконанням рейсів, гідна оплата найманої праці (водіїв та працівників), можливість оновлення рухомого складу. Сплата відповідних податків та зборів до бюджету громади.

Витрати пов’язані з постійним утриманням та обслуговуванням транспортних засобів.

Витрати на розміщення інформації про зміну тарифу в автобусах (120 грн. в 1-й рік регулювання).

 

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

1.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу  досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі чи критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1  –  цілі  ухвалення  регуляторного  акта  не можуть        бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності Бал результативності Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Цілі регуляторного акта не будуть досягнуті. Проблема продовжуватиме існувати. Призведе до порушення вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», спричинить значне скорочення, або припинення виконання перевізниками рейсів, відмова від надання транспортних послуг у зв’язку з незадовільним фінансовим становищем, що в свою чергу призведе до збільшення витрат на послуги інших видів транспорту в населення.
Альтернатива 2 4 Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою. Забезпечить оптимальний баланс витрат перевізників, пасажирів та органу місцевого самоврядування, забезпечить стабільну роботу громадського транспорту.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні Призведе до порушення вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», спричинить значне скорочення, або припинення виконання перевізниками рейсів, відмова від надання транспортних послуг у зв’язку з незадовільним фінансовим становищем, що в свою чергу призведе до збільшення витрат на послуги інших видів транспорту в населення. Цілі не можуть бути досягнуті
Альтернатива 2 Організація пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства

України;

сприяння подальшому

розвитку конкурентного

середовища у сфері

пасажирських перевезень.

Витрати часу для підготовки

регуляторного акта й

забезпечення виконання його вимог.

Для пасажирів вартість послуг буде встановлюватись на економічно обґрунтованому рівні

Для суб’єктів господарювання

витрати пов’язані з постійним утриманням та обслуговуванням транспортних засобів,  а також витрати на розміщення інформації про зміну тарифу в автобусах (120 грн. в 1-й рік регулювання).

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання з метою надання послуг належного рівня щодо перевезення пасажирів автобусними маршрутними засобами, створення умов

для захисту

пасажирів від

необґрунтованого

збільшення тарифів на надання транспортних

послуг; уникнення ризику від провадження

збиткової

господарської

діяльності для надавачів послуг.

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1 Проблема залишається

невирішеною. Цілі регулювання не будуть досягнуті.

Призведе до

недотримання вимог статті 10

Закону України “Про автомобільний транспорт”,

погіршення фінансового стану

перевізників-надавачів послуг,

втрати кваліфікованих

працівників, і як результат,

припинення діяльності з

надання пасажирських послуг

громадянам.

Зміни чинного законодавства України з даного виду діяльності.

 

Альтернатива 2 При упровадженні зазначеної

альтернативи забезпечується

виконання вимог статті 10

Закону України “Про

автомобільний транспорт”.

Організація пасажирських перевезень

відповідно до законодавства

України та потреб мешканців

територіальної громади, сприяння подальшому

розвитку конкурентного

середовища у сфері надання

послуг з перевезення пасажирів. Забезпечить надходження відповідних податків та зборів до бюджету громади.

– Зміни в чинному законодавстві України.

– Динаміка попиту/пропозиції (зміна пасажиропотоку);

– Зміна складових витрат собівартості, які використовуються в розрахунках тарифів (збільшення вартості палива та запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу);

– Соціально- економічна напруга.

На сьогодні перевага обраної альтернативи обумовлена процесами, пов’язаними із забезпеченням збалансування інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг – пасажирів та надавачів послуг – перевізників.

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері, зміна економічних процесів. У такому випадку до рішення виконавчого комітету Долинської міської ради будуть вноситись зміни та доповнення, що вплине на розмір тарифів на послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на послуги пасажирських перевезень та, відповідно, забезпечення за рахунок цього надання послуг належного рівня з пасажирських перевезень, належного дотримання вимог чинного законодавства України та сплату відповідних податків та зборів до бюджету громади. У разі прийняття даного регуляторного акта, виконавчий комітет Долинської міської ради зможе забезпечити встановлення тарифів на зазначені послуги на економічно обґрунтованому рівні, недопущення самовільного підняття тарифів, належне виконання договірних зобов’язань із надавачами послуг.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • розробка проєкту рішення виконавчого комітету Долинської міської ради «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів» та АРВ до нього;
 • проведення консультацій з суб’єктами господарювання;
 • оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень до нього у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету Долинської міської ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання його норм всіма учасниками.

Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Дія регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів господарювання, які організовують і провадять діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Долина.

Орган, який є розробником даного регуляторного акта веде контроль за його виконанням, проводить аналіз та заходи по відстеженню результативності регуляторного акта – управління економіки Долинської міської ради.

Посадовими обов’язками спеціалістів управління економіки Долинської міської ради передбачено здійснення зазначеної діяльності, тобто додаткові витрати на адміністрування регулювання не передбачені.

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється у зв’язку з відсутністю додаткових витрат на адміністрування регулювання.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів великого і середнього підприємництва не проводиться у зв’язку із відсутністю таких суб’єктів господарювання на ринку даних послуг.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів  малого підприємництва наведено у додатку (М-тест).

VII.   Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт упроваджується на необмежений термін дії або до прийняття нового нормативного акта, що визначатиме тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Долина. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться зміни, у тому числі за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, та на невизначене коло громадян.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 1. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта.
 2. Кількість перевезених пасажирів, чол.
 3. Розмір коштів, що виплачуються перевізникам за перевезених пасажирів пільгової категорії.
 4. Кількість скарг від споживачів послуг пасажирських перевезень.
  5.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

ІX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після проведення базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження ефективності прийнятого рішення визначеними вище показниками буде здійснено шляхом проведення відповідного статистичного аналізу з моменту його запровадження

X. Інформація про спосіб оприлюднення.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднений у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа» та на офіційному веб-сайті Долинської міської ради в мережі Інтернет: https://dolyna.if.ua/.

. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

XІІ.Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді за адресою: 77500, Івано-Франківська область, м. Долина, просп. Незалежності, 5 каб. 31.

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу проєкту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Долинської міської ради «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів»

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікропідприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником в березні 2022 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робоча зустріч із перевізниками, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування, в т.ч. суб’єктами мікро підприємництва 1 Обґрунтування необхідності прийняття зазначеного проекту регуляторного акту
2. Консультації в телефонному та усному режимі 8 Отримання інформації про необхідність встановлення економічно обгрунтованих тарифів
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікропідприємництва:

кількість суб’єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання – 8;

питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.
Поряд-ковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  

0,0

 

0,0

 

0,0

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

0,0

 

0,0

 

0,0

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)  

0,0

 

0,0

 

0,00

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0,0 Х 0,0
5 Інші процедури (Розміщення інформації в салонах автобусів щодо зміни тарифу.)  

10,00 грн.

 

Х

 

10,00 грн.

6 Разом, гривень 10,00 грн. Х 10,00 грн.
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (12 автобусів)  

12

8 Сумарно, гривень 12 х 10,00 грн.= 120,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
        Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір мінімальної зарплати у 2022 році складає: у місячному розмірі – 6500 гривень; у погодинному розмірі – 39,26 гривень.

 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

витрати часу на отримання інформації про регулювання (рішення виконавчого комітету міської ради

 

Оціночно:

 

0,25 годин х 39,26 грн. = 9,82 грн.

 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва  процедур на впровадження вимог регулювання

 

Оціночно:

 

 

2 години х 39,26 грн. = 78,52 грн.;

 

11 Процедури офіційного звітування
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13 Інші процедури
14 Разом, гривень (9,82+78,52) = 88,34 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 8
16 Сумарно, гривень 88,34 х 8 = 706,72 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Орган, який є розробником даного регуляторного акта веде контроль за його виконанням, проводить аналіз та заходи по відстеженню результативності регуляторного акта – управління економіки Долинської міської ради.

Посадовими обов’язками спеціалістів управління економіки Долинської міської ради передбачено здійснення зазначеної діяльності, тобто додаткові витрати на адміністрування регулювання не передбачені.

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється у зв’язку з відсутністю додаткових витрат на адміністрування регулювання.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів великого і середнього підприємництва не проводиться у зв’язку із відсутністю таких суб’єктів господарювання на ринку даних послуг.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання: 120,00 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатку)

120,00 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатку)

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 706,72 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

706,72 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 826,72 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

826,72 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0,0 грн.

 

0,0 грн.

 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 826,72 грн.

(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

826,72 грн.

(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

 5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не здійснюється, адже сам проект рішення направлений на фінансову підтримку суб’єктів господарювання, в тому числі суб’єктів малого підприємництва, з метою створення умов для забезпечення беззбиткової їх діяльності.