Інформаційне повідомлення Долинської міської ради ОТГ про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації (лота) комунальної власності – складські  приміщення ( склад, А, загальна площа 100,0 кв. м, склад, Б, загальна площа 16,3 кв. м, склад, В, загальна площа 30,5 кв. м; склад, Г, загальна площа 96,2 кв. м),  по вул. Оболонська, 16 в м. Долина) 

1.інформація про об’єкт приватизації:

– найменування об’єкта приватизації /лота: складські приміщення (склад, А, загальна площа 100,0 кв. м, склад, Б, загальна площа 16,3 кв.м, склад, В, загальна площа 30,5 кв.м; склад, Г, загальна площа  96,2 кв.м), по вул. Оболонська, 16;

– місцезнаходження: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Оболонська, 16;

– дані про об’єкт/лот: складські приміщення, а саме: склад, А, загальна площа 100,0 кв. м, склад, Б, загальна площа 16,3 кв.м, склад, В, загальна площа 30,5 кв.м; склад, Г, загальна площа 96,2 кв.м, розташовані окремо. Висота приміщень зовнішня 2,45/3,61 метри, покрівля-шифер/черепиця драниця, стіни-дерево/дошка, перекриття – дерев’яне, підлога – дерев’яна.  Не експлуатується. Потребує ремонту. Об’єкт розташований у історичній частині міста;

– інформація про балансову вартість – відсутня;

– дані про земельну ділянку: відомості про земельну ділянку відсутні;

– інформація про договори оренди об’єкта або його частини – відсутні;

– інформація про балансоутримувача: Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради. Місцезнаходження балансоутримувача: 77503, м. Долина, вул. Чорновола,10. Телефон балансоутримувача: (03477) 2-74-99. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 43432902 . Електронна адреса: y.gkh@ukr.net;

– інформація про державну реєстрацію права власності – реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 1200134526220, дата реєстрації – 14.03.2017;

– фотографічне зображення об’єкта та технічна документація додаються;

– інформація про державну реєстрацію права власності – реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 27167768, дата реєстрації – 29.04.2009;

– фотографічне зображення об’єкта та технічна документація додаються;

2) інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

дата та час проведення аукціону: «22» липня 2020 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до Закону України « Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня №432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

1.інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  88589,00 (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок:

Розмір гарантійного внеску:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 44294,50 (сорок чотири тисячі двісті дев’яносто чотири) гривні 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 4429,45 грн .

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 44294,50 (сорок чотири тисячі двісті дев’яносто чотири) гривні 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 4429,45 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

інформація про умови: покупець зобов’язаний відшкодувати Долинській міській раді витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4) додаткова інформація:

  • найменування установи для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:

Одержувач: Долинська міська отг/31030000

Код ЄДРПОУ : 37964129

р/р UA238999980314141905000009610 в Казначействі України

Код бюджету 31030000 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);

– найменування установи для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців:

Одержувач: Долинська міська отг/24060300

Код ЄДРПОУ : 37964129

р/р UA888999980314010544000009610 в Казначействі України

Код бюджету 24060300 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);

найменування установи для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт):

Одержувач: Долинська міська отг/31030000

Код ЄДРПОУ: 37964129

р/р UA238999980314141905000009610 в Казначействі України

Код бюджету 31030000 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

час і місце проведення огляду об’єкта: за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03477) 2-74-99 з 08 до 17 у робочі дні;

найменування особи організатора аукціону: Долинська міська рада. Адреса: 77503, Івано-Франківська обл, м. Долина, проспект Незалежності, 5. Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info,  електронна пошта rada.dolyna.info@gmail.com.Контактний тел. (03477) 2-70-30, з 08 до 17 у робочі дні.(Контактна особа організатора аукціону – Бігун Мар’яна Богданівна, адреса електронної пошти: m.bigun@ukr.net)

5) технічні реквізити інформаційного повідомлення:

дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації:рішення виконавчого комітету від 24.06.2020. № 50.

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-04-000001-1

період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:22 календарних дні від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

крок аукціону для кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами –885,89 грн;

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –442,95 грн.

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 442,95 грн.

встановлена кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: становить 3 кроки.

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку): https://prozorro.sale

6) Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

– підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

– укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з Долинською міською радою об’єднаною територіальною громадою протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок

Одержувач:  Долинська міська отг/31030000, код ЄДРПОУ: 37964129, р/р UA238999980314141905000009610 в Казначействі України, код бюджету 31030000

(у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника) ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь Долинської міської ради неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта.

У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок Одержувач:

Долинська міська отг/24060300, код ЄДРПОУ: 37964129,

р/р UA888999980314010544000009610 в Казначействі України, код бюджету 24060300,

суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та суму сплачену учасниками аукціону гарантійних внесків на казначейський рахунок:Одержувач:Долинська міська отг/31030000, код ЄДРПОУ:37964129, р/р UA238999980314141905000009610 в Казначействі України, код бюджету 31030000, протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

7)Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців – фізичних осібгромадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

– документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

– інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

– остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. (Посилання на перелік авторизованих майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.