Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

Найменування об’єкта оцінки 1: будівля амбулаторії, по літ. Б,   площею 140,5 кв.м

(окрема будівля, яка  нефункціонує як амбулаторія  дуже  тривалий час).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Велика Тур’я, вул.  Центральна,74а.

Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація об’єкта.

Інформація про замовника – Долинська міська рада.

Інформація про особу платника робіт з оцінки – Долинська  міська рада.

 

Найменування  об’єкта оцінки 2: нежитлове приміщення (колишня конюшня), площею 109,3кв.м

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Долина,  вул. Шептицького, 72;

Мета проведення незалежної оцінки:   приватизація  об’єкта.

Інформація про замовника – Долинська міська рада

Інформація про особу платника робіт з оцінки – Долинська міська рада

 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Для участі в конкурсі претенденти  надають у запечатаному конверті таку конкурсну документацію:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 Положення)

– документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 Положення).

– інформація про претендента: копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (додаток 5 Положення).

– конкурсна пропозиція, яка подається у окремому запечатаному підписаному конверті (та містить пропозицію учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу).

* Примітка: На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимогами  до претендентів для участі у конкурсі передбачено наявність:

–  конкурсної документації,

– відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна.

Відомості про місцезнаходження комісії,  контактний номер телефону для довідок: 0991376854, управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради, м. Долина, проспект Незалежності, 1, ІІ поверх.

 

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти – основні ознаки подібності: нерухоме майно- окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.

 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500,0  грн.

Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж, за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 77500, м. Долина, пр. Незалежності,1 (управління житлово-комунального господарства Долинської мвської ради).

Конкурс відбудеться  09.02.2023 р. о 10:00 год.  за адресою:  м. Долина, проспект Незалежності, 1, ІІ поверх, кабінет 1.

 

Назва об’єкта нерухомого майна: будівля амбулаторії, по літ. Б,   площею 140,5 кв.м

( окрема будівля, яка  нефункціонує як амбулаторія  вже тривалий час).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Велика Туря, вул.  Центральна,74а

Балансоутримувач: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації.

Замовник: Долинська міська рада.

Платник: покупець об’єкта.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі приміщення та частини будівель.

Дата оцінки: 31.01.2023.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Для участі в конкурсі претенденти  надають у запечатаному конверті таку конкурсну документацію:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 Положення)

– документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 Положення).

– інформація про претендента: копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (додаток 5 Положення).

– конкурсна пропозиція, яка подається у окремому запечатаному підписаному конверті (та містить пропозицію учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу).

* Примітка: На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж, за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсну документацію подавати за адресою: 77500, м. Долина, пр. Незалежності,1 (управління житлово-комунального господарства Долинської мвської ради).

Телефон для довідок: 0991376854.

Конкурс відбудеться в управлінні житлово-комунального господарства Долинської міської ради 07.02.2023 року  о 10-00 за адресою: 77500, м. Долина, пр. Незалежності, 1,  II поверх, кабінет 1.

 

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на  об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

– підтвердних документів;

– конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

– документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

– інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки  об’єктів  комунальної власності,  призначений на  25.03.2020 р. о 10:00 год.  вважається таким, що  відбувся.

Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація  об’єктів

Найменування об’єкта оцінки  1:   нежитлове  приміщення, загальною  площею 189,4 кв.м Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Долина, вул.  Омеляна Антоновича,13

Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація  об’єкта

Вартість  виконання робіт з оцінки:         980,00  грн.

Термін виконання робіт з оцінки:            2 дні

Переможець конкурсу:  Приватне підприємство  «Золото Карпат».

 

Найменування  об’єкта оцінки 2:складські приміщення,   площею 95,0;  18,0; 33,0;  98,2 кв.м

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Долина,

Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація   об’єкта

Вартість  виконання робіт з оцінки:         1022 ,00  грн.

Термін виконання робіт з оцінки:             2 дні

Переможець конкурсу:    Приватне підприємство  «Золото Карпат».