Інформація Долинської міської ради Івано-Франківської області про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

1.Мета проведення робіт:

розроблення та погодження в установленому законодавством порядку документацій із землеустрою.

2.Дані про земельні ділянки:

2.1. Технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для підтвердження за Долинською міською радою права комунальної власності на земельні ділянки:

1) орієнтовною площею 0,9000 га в урочищі «Колгоспний двір» в с. Лоп’янка, для облаштування футбольного поля та прилеглої йому території.

2) орієнтовною площею 0,9050 га, по вул. Олекси Довбуша в с. Грабів, для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.

3) орієнтовною площею 0,0200 га в м. Долина майдан Січових Стрільців, 17, для підтвердження за Долинською міською радою права комунальної власності на земельну ділянку.

2.1. Технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, право оренди яких підлягатиме продажу на земельних торгах:

1) орієнтовною площею 0,3000 га в м. Долина вул. Обліски, для облаштування виставкової площадки автомобілів.

2) орієнтовною площею 0,2800 га в м. Долина вул. Обліски, для облаштування площадки по збереженню будівельних матеріалів (крім сипучих).

3) орієнтовною площею 0,1100 га по вул. Хмельницького, 27 в м. Долина, для облаштування благоустрою та озеленення території.

4) орієнтовною площею 0,0180 га в м. Долина по вул. Хмельницького для облаштування виставкової площадки виробів із штучного та природнього каменю.

2.3. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки:

1) сільськогосподарського призначення площею 4,5213 га (кадастровий номер 2622080100:03:052:0012), яка знаходиться в комунальній власності Долинської міської ради, за межами населеного пункту ур. «Корчунок» с. Белеїв на 5 (п’ять) земельних ділянок, а саме:

– земельну ділянку площею 2,1200 га;

– земельну ділянку площею 1,0000 га;

– земельну ділянку площею 0,3000 га;

– земельну ділянку площею 0,6000 га;

– земельну ділянку площею 0,5000 га.

2) площею 90,8555 га (кадастровий номер 2610291500:03:002:0002), що знаходиться в комунальній власності Долинської територіальної громади, за межами населеного пункту с. Підбережжя ур. «Дуброва» на 28 (двадцять вісім) земельних ділянок орієнтовною площею по 2 га кожна та земельні ділянки для заїздів і залишку.

2.4. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

1) орієнтовною площею 0,1491 га, в м. Долина вул. Грушевського, 14, для обслуговування гуртожитку «Дружба».

3.Умови конкурсу:

конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Оплату за виконані роботи буде проведено після проведення аукціонів.

 4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Долинською міською радою, затвердженого рішенням міської ради від 10.03.2017. № 641-22/2017 (далі – Порядок);

– копія документа (виписка/витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії документів, що підтверджують володіння необхідним технічним і технологічним забезпеченням (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою);

– копії документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

– копія сертифікату інженера-землевпорядника (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – фізичної особи – підприємця);

– копії сертифікатів інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою – юридичної особи);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 5.Строк подання конкурсної документації:

до 15:00 год. 22 червня 2021 року (включно).

 6.Поштова адреса, за якою подаються документи:

77504, Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, каб. 13, Долинська міська рада.

 7.Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 23 червня 2021 року о 15:00 годині за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, каб. 13, (1 поверх) приміщення адмінбудинку Долинської районної ради.

 8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Івано-Франківська область, м. Долина, проспект Незалежності, 5, контактна особа Янішевський Андрій Володимирович – начальник відділу земельних ресурсів Долинської міської ради (секретар комісії);

телефон для довідок: (03477) 2-70-61.