Щодо оренди комунального майна

Продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону або без проведення аукціону в передбачених Законом Украхни Про оренду державного та комунального майна» випадках.

Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

Рішення про продовження договору оренди комунального майна і рішення про відмову у продовженні договору оренди  приймаються з урахуванням  наступного:

-наявність або відсутність заборгованості зі сплати орендної плати чи страхових платежів за договором, що продовжується;

-факти суттєвого (більше ніж на три місяці) прострочення сплати орендної плати чи інших обов’язкових за договором платежів;

-результати перевірок, які балансоутримувач та/або орендодавець здійснювали протягом строку оренди, а також інформація про цільове призначення, за яким об’єкт оренди фактично використовувався протягом строку оренди. У разі якщо перевірками виявлено порушення умов договору оренди,  вжиті орендарем заходи для припинення порушення.

Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений  Законом  строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення ним такої заборгованості.

Рішення про відмову в продовженні договору оренди може бути прийнято у випадках, передбачених статтею 19 Закону, а також приймається у разі невідповідності орендаря вимогам, установленим статтею 4 Закону.

Орендар, що має право продовжити договір оренди без проведення аукціону, звертається до ЦНАП  із заявою, додає до заяви  передбачені документи (згідно  пункту 113  Порядку  оренди) та звіт про оцінку майна.