Шановні суб’єкти містобудування! Відділ архітектурно-будівельного контролю міської ради повідомляє:

Змінено процедуру видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та, відповідно, форму бланка заяви про отримання такого дозволу

 Зазначаємо, що відповідно до пункту 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

– подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

– видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Дозвіл видається на безоплатній основі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Замовник (його уповноважена особа) подає до відділу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 218).

До заяви додаються:

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками);

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;

нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

частина проектної документації у складі:

для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції

– містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об’єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

– технічних умов щодо теплопостачання або лист розробника проекту про відсутність потреби;

– технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

– технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

– технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

– розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

– генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

– плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

– планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

– експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

– фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи – замовника;

– фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;

– фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;

– фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;

– оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).

Під час подання документів через центр надання адміністративних послуг повноту поданих документів перевіряє посадова особа ЦНАПу згідно з переліком, зазначеним у чек-листі відповідної форми та у разі виявлення неповного пакета документів повертає замовнику (його уповноваженій особі) заяву з доданими до неї документами.

Центр надання адміністративних послуг протягом одного робочого дня забезпечує передачу заяви та доданих до неї документів згідно з описом вкладення до відповідного територіального органу. Орган державного архітектурно-будівельного контролю упродовж п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

Під час розгляду заяви відділ державного архітектурно-будівельного контролю на основі поданого чек-листа, встановлює:

відповідність цільового призначення земельної ділянки;

відсутність зауважень за результатами проведеної експертизи проектної документації;

відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням, а саме дотримання вимог щодо відсотка забудови земельної ділянки, висотності;

дотримання вимог щодо збереження охоронних зон (у разі потреби);

забезпеченість об’єктами благоустрою:

– дитячими майданчиками;

– зонами відпочинку;

– паркувальними майданчиками;

достовірність поданих документів (у тій частині, що об’єктивно може бути документально перевірена):

– чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва;

– чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2) (у разі потреби);

– чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2) (у разі потреби);

– чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2).

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановану копію виданого дозволу не пізніше одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

 За додатковою інформацією звертайтесь у відділ державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради:
м. Долина, вул. Чорновола, 6;
телефонуйте:(3803477) 2 81 20