Повідомлення про наміри Комунального  підприємства «Водоканал»» Долинської   міської  ради  здійснити зміну діючих тарифів у 2022 році на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  05.06.2018  № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Водоканал» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (із урахуванням податку на додану вартість) для всіх споживачів на:

централізоване водопостачання –25,63 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);

централізоване водовідведення – 25,96 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).

Тарифи на  послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення розраховані  згідно постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про  забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», в редакції  постанови Кабінету Міністрів України № 291 від 03.04.2019 року «Порядок формування  тарифів  на  централізоване водопостачання та централізоване водовідведення».

Планова структура  економічно обґрунтованого тарифу на послуги централізованого водопостачання та централізованого  водовідведення
КП «Водоканал»Долинської міської ради на 2022 рік

Найменування  показників Водопостачання

 

Водовідведення
тис.грн
на рік
 

грн./м3

 

тис.грн
на рік

грн./м3
1 Виробнича  собівартість, у т.ч. 18150,41     17,19 8086,80 17,40
1,1 Прямі  матеріальні витрати, у т.ч 8263,74            7,82 2157,04 4,64
1.1.2 -електроенергія 7893,94           7,47 2114,24 4,55
1.1.3 -витрати  на  реагенти 293,4           0,28
1.1.4 -інші  прямі матеріальні  витрати 76,4 0,07 42,80 0,09
1.2 Прямі  витрати на оплату  праці 4567,40 4,32 3311,20 7,12
1.3 Відрахування  на соціальні заходи 928,5 0,88 698,9 1,50
1.4 Амортизаційні  відрахування 137,00 0,13 55,20 0,12
1.5 Інші витрати 260,30 0,25 85,20 0,18
1.6 Загальновиробничі витрати у т.ч 3993,47 3,78 1779,26 3,83
1.6.1 витрати на оплату праці 2961,24 2,80 1319,37 2,84
1.6.2 відрахування  на соціальні заходи 617,87 0,59 275,27 0,59
1.6.3 амортизаційні  відрахування 22,07 0,02 9,83 0,02
1.6.4 інші витрати 392,29 0,37 174,79 0,38
2 Адміністративні  витрати в т.ч 2482,7 2,35 1106,16 2,38
2.1 витрати на оплату праці 1947,17 1,84 867,55 1,87
2.2 відрахування  на соціальні заходи 378 0,36 168,42 0,36
2.3 амортизаційні  відрахування 10,87 0,01 4,84 0,01
2.4 інші витрати 146,66 0,14 65,35 0,14
3 Витрати на збут у т.ч 1271,78 1,20 566,64 1,22
3.1 витрати на оплату праці 1002,41 0,95 446,62 0,96
3.2 відрахування  на соціальні заходи 220,53 0,21 98,26 0,21
3.3 амортизаційні  відрахування 2,42 0,002 1,08 0,002
3.4 інші витрати 46,42 0,04 20,68 0,04
4 Інші  операційні  витрати 0 0 0 0
5 Фінансові  витрати 0 0 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 21904,89 20,74 9759,60 21,00
7 Плановий  прибуток 657,15 0,62 292,79 0,63
7.1 податок на прибуток 118,29 0,11 52,70 0,11
7.4 інше використання   прибутку 538,86 0,51 240,09 0,52
8 Вартість  централізованого водопостачання 22562,04 10052,38
9. Середньозважений тариф             грн./м3  (безПДВ) 21,36 21,63
10. Середньозважений тариф             грн./м3  ( з ПДВ) 25,63 25,96
11. Обсяг  реалізації (тис.м3) 1056,1 464,8

Діючі  тарифи  на 01.10.2021 р. складають:

для  населення:

  • централізоване водопостачання – 13,90 грн./м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення –   5,80 грн./м3 з ПДВ;

для  бюджетних установ та інших споживачів:

  • централізоване водопостачання – 22.00 грн./м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення –   50.00 грн/м3 з ПДВ;

На сьогоднішній день, для  населення  діють тарифи з централізованого водопостачання  та водовідведення, які були встановлені рішенням Долинської районної ради від  29.03.2018 р. № 527-27/2018. Рівень відшкодування фактичної вартості послуг  централізованого водопостачання  встановленими  тарифами для населення становить 63,4 %,  водовідведення  – 28,1 %.

Необхідність  перегляду та встановлення тарифів на централізоване  водопостачання  та  централізоване  водовідведення  зумовлене:

  • зростанням вартості електроенергії на 25% ( грудень 2019 р. -2,71956 кВт.год., вересень 2021 р. – 3,4056 кВт.год). Планові витрати на електроенергію, розраховані на базі тарифів вересня 2021 року. Питома вага у її структурі тарифу на водопостачання становить 36%, на водовідведення 21,7 %.;
  • зростанням витрат на оплату праці – підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2270 грн. до 2481 грн. (зростання 9,2%). У діючих тарифах фонд оплати праці розраховано виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2102 грн. та мінімальної заробітної плати 4723 грн. Заробітна плата врахована до тарифів в установленому порядку із забезпеченням прожиткового мінімуму  для працездатних осіб та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства. Фонд оплати праці займає найбільшу питому вагу 51,9% у структурі  витрат;
  • пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились також відрахування на соціальні заходи;
  • збільшилися витрати пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, також зросли ціни на реактиви, реагенти, паливно-мастильні матеріали, запчастини, спецодяг, матеріали та інші матеріальні ресурси, а база до розрахунків  даних інших витрат в діючому тарифі на централізоване водопостачання – фактичні дані 2009 року.

Враховано  обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі 3% повної планованої собівартості: 949,9тис. грн. Ці кошти будуть спрямовуватись  підприємством  на  фінансування  непередбачених  витрат, пов’язаних з поточним ремонтом та інші  витрати.

Приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для  стабільного функціонування підприємства та безперебійного забезпечення споживачів питною водою.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведено в таблиці:

Категорія споживачів

 

Тариф    за   1мз  ПДВ
Чинний  тариф  (грн./м3)  Плановий тариф (грн./м3)
водопостачання водовідведення водопостачання водовідведення
Населення 13,90 5,80 25,63 25,96
бюджетні установи, інші споживачі  

 

22,00

 

 

50,00

 

25,63

 

25,96

Нагадаємо, що населення з низьким рівнем доходів має право оформити субсидію, що зменшить  навантаження  на сімейний бюджет.

Матеріали з  розрахунками тарифів надані на розгляд Долинській міській раді.

ЗАЯВА про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

РОЗРАХУНОК повної вартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ діяльності підприємства

Пропозиції та зауваження щодо даного питання від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 календарних днів з наступного дня після публікації в засобах масової інформації за адресою м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 57, приймальня та  Долинська міська рада пр.Незалежності 5.

в.о.Директора                                     В.Мирон