Думки батьків та вчителів щодо форм навчання у новому навчальному році — різні й залежать від регіону. Зокрема, очне навчання на заході України підтримують 37% батьків та 31% вчителів.

Державною службою якості освіти України та її територіальними органами з 03 по 08 серпня 2022 року було проведене опитування учасників освітнього процесу, зокрема батьків учнів/учениць та вчителів закладів загальної середньої освіти, щодо організації навчання з 01 вересня 2022 року.
Опитування відбувалося з метою з’ясування думки учасників освітнього процесу (батьків учнів/учениць, вчителів) щодо:
• вибору формату навчання (офлайн/онлайн) з 01.09.2022 року;
• забезпечення закладом освіти необхідних умов для офлайн-навчання;
• отримання роз’яснень від адміністрації закладу освіти стосовно особливостей організації освітнього процесу з 01.09.2022 року.
Вибіркою охоплено 3% закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) від загальної кількості (без Луганської, Херсонської й Донецької областей та АР Крим).
У вибірці враховано регіональний розподіл ЗЗСО та їх кількісне співвідношення за територіальним розташуванням (село/місто). Також встановлено граничні межі щодо кількості учасників опитування, а саме: по 10% батьків, діти яких навчаються у початковій, базовій і старшій школі, та не менше 10% вчителів, які забезпечують освітній процес на різних рівнях освіти.
Надану вибірку використовували у своїй роботі територіальні органи Служби.