Про зупинення рішення міської ради

Тип документу: . № 21 від 02.02.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 02.02.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02.02.2021                                   № 21
м.Долина
Про зупинення рішення міської ради

Не погоджуючись із прийнятим рішенням Долинської міської ради та з метою дотримання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись принципом ефективного управління на території, за яку відповідає органів місцевого самоврядування, принципом інституційної забезпеченості якісного виконання визначених законом повноважень, принципом співвіднесення потреб громади та громадян з адміністративною спроможністю органу місцевого самоврядування, керуючись статтею 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, пунктом 8 частини 4 статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 7 статті 18 Регламенту Долинської міської ради восьмого скликання (рішення від 28.12.2020 №47-2/2020):

ВИРІШИВ:

1.Зупинити рішення Долинської міської ради від 28.01.2021 № 75-4/2021 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради».

2.Скликати п’яту позачергову сесію Долинської міської ради восьмого скликання у двотижневий термін з дня підписання даного розпорядження, на розгляд якої внести питання «Про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради», в порядку повторного розгляду рішення від 28.01.2021 № 75-4/2021 із зауваженнями міського голови що додаються.

3.Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Віктора Гошилика.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський                                     голова Іван Дирів

Додаток до розпорядження
№21 від 02.02.2021 

Зауваження до рішення Долинської міської ради
від 28.01.2021 № 75-4/2021 «Про
внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради»

28.01.2021 року на черговій четвертій сесії Долинської міської ради восьмого скликання, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів внесено зміни до рішення Долинської міської ради від 24.12.2019 року № 383-11/2019 року «Про структуру виконавчих органів міської ради», а саме : Розділ 3 додатку до рішення «Структура виконавчих органів Долинської міської ради» – Управління економіки та п.3.1 Начальник управління – вилучено.

Зважаючи на важливість завдань, цілей та функцій управління економіки, які випливають з діяльності підпорядкованих відділів, вважаю прийняття зупиненого рішення недоцільним та необгрунтованим, враховуючи наступне.

Міський голова, як головна посадова особа органу територіальної громади зобов’язаний, для виконання передбачених законодавством завдань, забезпечити ефективне управління громадою, яку очолює. Європейською Хартією місцевого самоврядування (стала обов’язковим для України законодавчим актом з 01.01.1998) визначено, що повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування є повними і виключними.

Закон України «Про місцеве самоврядування» (1997 року), заклав правові основи для визначення адміністративної структури органів місцевого самоврядування. Відповідно до частини 5 статті 10, «чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України». Відповідно до пункту 6 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» структуру апарату ради та її виконавчих органів виносить на розгляд ради саме місцевий голова, при цьому керуючись основними принципами формування внутрішньої структури органу місцевого самоврядування , якими є: принцип ефективного управління на території, за яку відповідає орган місцевого самоврядування; – принцип інституційної забезпеченості якісного виконання визначених законом повноважень; – принцип співвіднесення потреб громади та громадян з адміністративною спроможністю органу місцевого самоврядування.

Формування стратегічного бачення розвитку громади, оцінки її слабких та сильних сторін, визначення конкурентних переваг, планування соціально-економічних процесів на середньо та довгострокову перспективу, передбачення можливих наслідків від реалізації таких цілей та завдань – це, на сьогодні, пріоритетний напрям діяльності громади, який неможливий без відповідного структурного підрозділу у системі виконавчих органів міської ради. Адже лише завдяки розробці ефективного інструментарію використання бюджетних коштів шляхом економічного аналізу, при якому досягатиметься кумулятивний ефект, можна створити додану вартість, додаткові робочі місця, залучити кошти інвесторів та забезпечити громадян якісними освітніми, медичними, соціальними послугами.

Слід зазначити, що відповідно до затверджених положень відділів основними завданнями управління економіки є:

 • аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку територіальної громади, участь у визначенні його пріоритетів;
 • прогноз соціально-економічного розвитку територій, розроблення пропозицій до проектів міського бюджету та місцевих програм;
 • проведення моніторингу та аналізу податкових надходжень до бюджету Долинської ОТГ, здійснення пошуку резервів збільшення доходів місцевого бюджету;
 • аналіз стану і участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;
 • сприяння розвитку інфраструктури транспорту, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів, здійснення координації роботи громадського транспорту (підготовка та проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників);
 • сприяння діяльності суб’єктів агропромислового комплексу (прийом та оформлення документів для отримання дотацій на ВРХ та для пасічників за наявні бджолосім’ї);
 • проведення моніторингу виконання заходів з Плану реалізації Стратегії розвитку;
 • забезпечення процесу коротко- і середньострокового планування та реалізації заходів, направлених на досягнення довгострокових цілей Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання територіальної громади;
 • розробка проектів міських програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснення моніторингу виконання таких програм;
 • впровадження комплексного підходу в процесі управління проектною діяльністю шляхом створення та супроводження єдиного централізованого реєстру (на рівні ОТГ) запланованих (згідно пріоритетів розвитку), поданих та реалізованих проектів міжнародної технічної допомоги, інших грантових програм, а також створенням та моніторингом бази потенційних донорів для фінансування проектів;

Окрім того, в майбутньому, пропонується покласти на управління наступні функції: аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, які є власністю громади;

 • облік комунального майна, організація та проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди комунального майна, участь в приватизації та відчуженні майна, що належить територіальній громаді;
 • здійснення контролю шляхом моніторингу за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням та дотриманням підприємствами всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, мінімальних державних гарантій з оплати праці;
 • здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок коштів міського бюджету (фахівці з публічних закупівель);
 • відділ інвестицій та туризму включити до управління для ефективної координації та співпраці між відділами при написанні проектів для залучення інвестицій з метою забезпечення замкнутого циклу (планування, аналіз, план дій, реалізація).

Начальник управління економіки повинен здійснювати керівництво діяльністю відділами в управлінні, визначати функції та ступінь відповідальності працівників управління, організовувати і контролювати виконання завдань.