Про зупинення рішення міської ради

Тип документу: . № 194 від 23.07.2021   . Стан: чинний Дата публікації: 23.07.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23.07.2021                194
м. Долина
Про зупинення рішення міської ради

Не погоджуючись із прийнятим рішенням Долинської міської ради та з метою дотримання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись пунктом 8 частини 4 статті 42, частиною 15 статті 46, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 7 статті 18 Регламенту Долинської міської ради восьмого скликання (рішення від 28.12.2020 № 47-2/2020):

1.Зупинити рішення Долинської міської ради від 22.07.2021 № 513-11/2021«Про керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Михнича Р. В.».

2.Скликати дванадцяту позачергову сесію Долинської міської ради восьмого скликання 26 липня 2021 року о 10:00 годині, на розгляд якої внести питання «Про керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Михнича Р. В.» в порядку повторного розгляду рішення міської ради від 22.07.2021 № 513-11/2021 із зауваженнями міського голови, що додаються.

3.Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Віктора Гошилика.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                  Іван Дирів

Додаток
до розпорядження міського голови
  від 23.07.2021 № 194

Зауваження до рішення Долинської міської ради
від
22 липня 2021 року № 513-11/2021 «Про керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Михнича Р. В.»

 Відповідно до ст. 12 Регламенту Долинської міської ради восьмого скликання, всі матеріали з питань порядку денного сесії із завізованими проєктами рішень повинні бути подані голові або секретарю ради не пізніше як за десять днів до першого пленарного засідання, якщо ним не визначено інший термін і не пізніше як за три дні до пленарного засідання подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення. Проєкти рішень попередньо розглядаються постійною комісією ради відповідно до її компетенції, або, за домовленістю чи дорученням голови, секретаря ради – у кількох комісіях.

Під дію пункту 1 ст. 41 КЗпП підпадають, як правило, такі порушення, в яких ознакою грубості вважаються і характер дій або бездіяльності працівника, і суттєвість наслідків порушення (наприклад, проступок, який заподіяв або міг заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди, зокрема невиконання вимог трудового законодавства), й особливості причин, що зумовили порушення та його наслідок, і форма вини.

Не з’ясовано, чи мало місце порушення керуючим справами своїх трудових обов’язків. Не перевірено коло цих обов’язків та не визначено, які саме обов’язки порушено працівником, у чому конкретно виявилося порушення, що стало приводом до звільнення, не встановлено причинного зв’язку, чи могли ці всі доводи бути підставою для розірвання трудового договору на підставах, визначених Законом.

Відповідно до статті 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку.

Факт порушення (виявлення проступку) не зафіксований у відповідному акті, який складає або власник (комісія з проведення службового розслідування), або контрольні органи (аудиторська служба, прокуратура та ін.) з яким працівник повинен ознайомлюватися під підпис.

Перед тим як застосувати дисциплінарне стягнення, не з’ясовано причини й обставини вчинення проступку. Не отримано від керуючого справами письмових пояснень, що є обов’язковою умовою при притягненні до дисциплінарної відповідальності.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що дане рішення проголосоване окремими депутатами з грубим порушенням Регламенту та чинного законодавства, є політично вмотивоване та не може бути виконане.