Про зупинення рішення міської ради

Тип документу: . № 193 від 23.07.2021   . Стан: чинний Дата публікації: 23.07.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23.07.2021                №193
м. Долина
Про зупинення рішення міської ради

Не погоджуючись із прийнятим рішенням Долинської міської ради та з метою дотримання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись пунктом 8 частини 4 статті 42, частиною 15 статті 46, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 7 статті 18 Регламенту Долинської міської ради восьмого скликання (рішення від 28.12.2020 №47-2/2020):

1.Зупинити рішення Долинської міської ради від 22.07.2021 № 511- 11/2021 «Про внесення змін до Регламенту Долинської міської ради».

2.Скликати дванадцяту позачергову сесію Долинської міської ради восьмого скликання 26 липня 2021 року о 10:00 годині, на розгляд якої внести питання «Про внесення змін до Регламенту Долинської міської ради» в порядку повторного розгляду рішення міської ради від 22.07.2021 № 511-11/2021 із зауваженнями міського голови, що додаються.

3.Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Віктора Гошилика.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                            Іван Дирів

Додаток
до розпорядження міського голови
від 23.07.2021 № 193

Зауваження до рішення Долинської міської ради від 22 липня 2021 року
№ 511-11/2021«Про внесення змін до Регламенту Долинської міської ради»

Згідно ст.19 Конституції України – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч.3 ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування» – органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання затвердження регламенту виконавчого комітету не належить до компетенції міської ради.

З практики яка склалася в інших органах місцевого самоврядування, регламенти виконавчих комітетів, як документ який визначає організаційні та процедурні питання його діяльності, затверджуються самими виконавчими комітетами.

Вважаю, що депутати міської ради порушують право членів виконавчого комітету на прийняття документу, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

Враховуючи те, що затвердження регламенту виконавчого комітету рішенням міської ради не передбачене Законом України «Про місцеве самоврядування», вважаю, що дане рішення прийняте з порушенням чинного законодавства та не може бути виконане.