Про заходи щодо підготовки проєкту міського бюджету ОТГ на 2021 рік та проєкту прогнозу міського бюджету ОТГ на 2022-2023 роки

Тип документу: . № 182 від 17.09.2020. Стан: чинний Дата публікації: 17.09.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17.09.2020                                №182
м.Долина
Про заходи щодо підготовки
проєкту міського бюджету ОТГ
на 2021 рік та проєкту прогнозу
міського бюджету ОТГ на 2022-2023 роки

Відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених постановою КМУ від 29.07.2020 №671, з метою якісного формування збалансованого проєкту міського бюджету на 2021 рік і проєкту прогнозу міського бюджету на 2022-2023 роки та своєчасного внесення його на затвердження міською радою:

1.Затвердити План заходів щодо складання проєкту міського бюджету ОТГ на 2021 рік (далі – План заходів) (додаток 1).

2.Затвердити склад робочої групи з питань формування міського бюджету ОТГ на 2021 рік (додаток 2).

3.Бюджетному відділу міської ради (С. Демченко):

  • відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України розробити та довести до головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів міського бюджету ОТГ інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом згідно з типовими формами, затвердженими наказом МФУ від 17.07.2015 №648 із змінами та з урахуванням особливостей складання проєкту міського бюджету ОТГ на 2021 рік і проєкту прогнозу міського бюджету ОТГ на 2022-2023 роки;
  • разом з робочою групою опрацювати попередні розрахунки і провести аналіз бюджетних запитів, та підготувати пропозиції щодо їх включення до проєкту міського бюджету ОТГ на 2021 рік до 26.11.2020р.;
  • підготувати та подати проєкт міського бюджету ОТГ на 2021 рік для затвердження міською радою до 25.12.2020 р.

4.Головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня, одержувачам коштів міського бюджету ОТГ, з метою збалансування показників міського бюджету ОТГ на 2021 рік, забезпечити:

  • врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  • при складанні запитів дотриматись принципу забезпечення рівних гендерних прав і можливостей;
  • при розподілі видатків міського бюджету ОТГ дотримуватись принципів бюджетної системи, а саме: обґрунтованості, збалансованості,   ефективності, результативності та цільового використання коштів;
  • враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку;

5.Усім учасникам бюджетного процесу, забезпечити:

  • впорядкування чисельності працівників бюджетних установ відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;
  • перегляд програм, затверджених міською радою, у частині уточнення обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей міського бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у попередніх роках;
  • планування капітальних видатків проводити виходячи із пріоритетності і обґрунтованості потреб та спрямування таких коштів на реалізацію інвестиційних проєктів і програм, які дадуть найбільший економічний ефект (із розшифровкою по об’єктах та при наявності дефектних актів, кошторисів і т.д.).

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови В.Смолія.

Міський голова                                        Володимир Гаразд