Про призначення матеріально- відповідальних осіб

Тип документу: . № 93 від 09.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 09.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  09.04.2021 р.                             №93
м. Долина
Про призначення матеріально-
відповідальних осіб

З метою збереження матеріально-майнових цінностей, посилення відповідальності працівників міської ради за фінансовою та майновою дисципліною, відповідно до ст. 131,134,135,139 КЗпП України, Інструкції, затвердженої Наказом Державного казначейства України від 26.06.2013 р. № 611, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

      ЗОБОВЯЗУЮ:

1.Призначити матеріально-відповідальними особами:

Кос Орисю Володимирівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Лоп’янському старостинському округу;

Химій Тетяну Петрівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Грабівському старостинському округу;

Луцика Романа Володимировича, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Малотур’янському старостинському округу;

Федая Михайла Андрійовича, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Оболонському старостинському округу;

Тюн Галину Михайлівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Белеївському старостинському округу;

Сеньків Андрія Васильовича, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Тростянецькому старостинському округу;

Локтіонова Володимира Сергійовича, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Підберезькому старостинському округу;

Макару Віктора Зіновійовича, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Геринському старостинському округу;

Диндин Ірину Володимирівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Гошівському старостинському округу;

Ярич Тетяну Іванівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Тяпчанському старостинському округу;

Юхман Тетяну Михайлівну, старосту – за зберігання та списання товаро-матеріальних цінностей, що належать Яворівському старостинському округу;

2.Юридичному відділу управління правового і кадрового забезпечення міської ради  укласти договори про матеріальну відповідальність між міським головою та матеріально-відповідальними працівниками.

3.Розпорядження міського голови від 07.04.2020р. №79 «Про призначення матеріально-відповідальних осіб» в частині п.1 Лоп’янського, Грабівського, Малотур’янського, Солуківського старостинських округів та договори про повну матеріальну відповідальність з Кос Б.І. від 01.05.20200 р., Чекіт Г.П. від 01.05.2020 р., Кузеляк Л.Л. від 01.05.2020 р., Дзуль А.М. від 01.05.2020 р. вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова                                                                    Іван Дирів