Про покладання обов’язків за ведення  обліку призовників і військовозобов’язаних та  оповіщення громадян   та  про виклик на призовну дільницю

Тип документу: . № 63 від 04.03.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 04.03.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04.03.2021                № 63
м. Долина
Про покладання обов’язків за ведення 
обліку призовників і військовозобов’язаних
та  оповіщення громадян   та  про виклик на призовну дільницю

Відповідно до пунктів 23, 24 постанови Кабінету Miністрів України від 07.12.2016р. № 921 ”Про затвердження Порядку організацій та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних  (i3 3мінами), керуючись Законом України  “Про військовий обов’язок i військову службу”  Законом України ”Про добровільне об’єднання територіальних громад“

Законом України ”Про  місцеве самоврядування в Україні’ з метою забезпечення  персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних   у населених пунктах, де відсутні  територіальнi центри комплектування та соціальної  підтримки зобов’язую:

1.Тимчасово покласти обов’язки з ведення військового обліку призовників i військовозобов’язаних на старост в старостинських округах територіальної громади:

2.Забезпечити ведення військового обліку та оповіщення  в старостинських округах відповідно до вимог чинного законодавства:

взяття на військовий облік громадян, прибули на нове  місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці ( тільки після їх взяття на військовий 0блік у Долинскому об’єднаному військовому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки   далі  (Долинський ОМТЦК та СП)

зняття з військового обліку громадян  після їх вибуття в iншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після ix зняття з військового 0бліку у Долинському об’єднаному військовому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;

оповіщення на вимогу Долинського об’єднаного військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки  призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до Долинського ОМТЦК та СП;

постійну взаємодію з Долинським  об’єднаним військовим територіальним центром комплектування та соціальної підтримки  щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників i військовозобов’язаних з обліковими даними Долинського ОМТЦК та СП, внесення  змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

у п’ятиденний строк з дня подання  документів і  внесення до карток первинного 0бліку призовників i військовозобов’язаних, змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи i посади та надсилають щомісяця до 5 числа до Долинського об ‘єднаного військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних; звіряння не pідше одного разу на piк облікових даних карток первинного 0бліку призовників i військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з тими  обліковими даними, що  містяться в особових картках призовників i вйськовозобов’язаних   відповідного старостинського округу, а також iз будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації  місця проживання фізичних oci6, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників i вйськовозобов’язаних шляхом подворового обходу;

звіряння даних карток первинного обліку призовників, якi перебувають на військовому обліку в старостинському окрузі (з обліковими даними Долинського  об’єднаного військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки  (після приписки громадян до призовних дільниць i перед призовом їx на строкову військову службу, а також в iнші строки,  визначені Долинським  ОМТЦК та СП;

складення i подання щороку до 1 грудня до Долинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та та соціальної підтримки  cписків  громадян, якi підлягають приписці до призовних дільниць;

приймання під розписку від призовників i військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до Долинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та та соціальної підтримки для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації  та воєнний час;

постійний контроль за виконанням громадянами, якi перебувають на території  відповідного старостинського округу, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної  роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян,  які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання i доставки до Долинського ОМТЦК та СП;

iнформування Долинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та та соціальної підтримки всix громадян, посадових ociб  підприємств, установ та організацій та власників будинків,  якi порушують правила військового обліку,  для притягнення винних  до відповідальності  згідно i3 законом;

повідомлення щомісяця до 5 числа військових  про реєстрацію,  ліквідацію  підприємств, установ та організацій, якi перебувають на території відповідних населених пунктів, ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового 0ліку призовників i військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними військових комісаріатів. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно i3 встановленим порядком протягом семи  років.

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Романа Ісайчука.

Міський голова                             Іван Дирів