Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

Тип документу: . № 166 від 12.08.2020. Стан: чинний Дата публікації: 12.08.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12.08.2020   №166
м. Долина
Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних посад

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», керуючись законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Долинської міської ради:

– адміністратора відділу адміністрування управління надання адміністративних послуг;

– провідного спеціаліста відділу місцевого економічного розвитку та проєктної діяльності управління економіки.

2.Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад (додаток).

3.Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад опублікувати на офіційному сайті Долинської міської ради http://rada.dolyna.info та у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

4.Керуючій справами виконкому С.Сапетній забезпечити прийом документів від кандидатів на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурси у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

Секретар міської ради                                                 Віктор Гошилик

Додаток  до розпорядження міського голови
від 12.08.2020 № 166

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду адміністратора відділу адміністрування управління надання адміністративних послуг: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Необхідні ділові якості:

 – вміння працювати в умовах підвищеного психологічного та фахового навантаження;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами.

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду провідного спеціаліста відділу місцевого економічного розвитку та проєктної діяльності управління економіки: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі – не менше 1 року, або стаж роботи в інших сферах управління – не менше 3 років, вільне володіння українською та англійською мовами, знання методичних рекомендацій та досвід роботи з розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, досвід роботи з проєктами міжнародної технічної допомоги, володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Необхідні ділові якості:

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами;

– вміння приймати самостійні рішення у процесі виконання поточних завдань;

– особиста та соціальна відповідальність (здатність в повній мірі дотримуватись встановлених правил та відповідати за власні та спільні вчинки, дії та їх наслідки);

– спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної самореалізації.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

 заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

 1 фотокартку розміром 3 х 4 см.;

 копію документів про освіту;

 інформацію про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

 копію паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації);

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 копію трудової книжки.

Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого само-врядування», «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Подавати документи, а також отримати необхідну інформацію можна за адресою: м. Долина, проспект Незалежності, 5, кабінет 34, телефон 2-70-35. Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

Керуюча справами виконкому                                    Світлана Сапетна