Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

Тип документу: . від 09.09.2020 . Стан: чинний Дата публікації: 09.09.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09.09.2020                                 №178
Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних посад

Відповідно до рішень Долинської міської ради від 20.08.2020 № 824-19/2020 «Про Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради» та від 20.08.2020 № 825-19/2020 «Про Положення про конкурс на посади директора, консультантів, практичного психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради Івано-Франківської області», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Створити конкурсну комісію в складі (додаток 1).

2.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Центру професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради:

– директор;
– консультант – 3 штатні одиниці.

3.Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад (додаток 2) опублікувати на офіційному сайті Долинської міської ради http://rada.dolyna.info та у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на Володимира Смолія, заступника міського голови.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

 

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 09.09.2020  № 178

Склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
Центру професійного розвитку педагогічних працівників
Долинської міської ради

Смолій Володимир –   заступник міського голови, голова комісії

Олійник Катерина –      начальниця відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення, секретар комісії

Члени комісії:

Сподар Володимир –  начальник управління освіти

Федор Мар’яна –          начальниця юридичного відділу управління правового і кадрового забезпечення, член комісії

Хомей Наталія –           провідний спеціаліст управління освіти міської ради, член комісії

Керуюча справами виконкому                                             Світлана Сапетна

 

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 09.09.2020 №178

 Оголошення
про конкурс на заміщення вакантних посад

Долинська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директора та консультантів Центру професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради Івано-Франківської області

Найменування і місцезнаходження установи:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Долинської міської ради Івано-Франківської області, пр. Незалежності, 12, м. Долина, Івано-Франківська область, 77504.

Найменування посади:

директор центру професійного розвитку педагогічних працівників;

консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників – 3 штатні одиниці.

Умови оплати праці:

оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 та складається з:

– посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

– надбавок (за вислугу років, престижність педагогічної праці, тощо);

– доплат (за науковий ступінь, тощо).

– премії за високі показники у роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи;

– грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, розмір якої встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Директору та консультантам надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Необхідні ділові якості:

– вміння працювати в умовах підвищеного фахового навантаження;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами;

– спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної    самореалізації;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– психологічна вибірковість;

– вимогливість.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду консультанта центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Необхідні ділові якості:

– вміння працювати в умовах підвищеного фахового навантаження;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами;

– спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної самореалізації;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Перелік документів для участі в конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі;

– резюме у довільній формі;

– копія трудової книжки;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності   (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Термін подачі документів: 14 вересня – 24 вересня 2020 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі:

Долинська міська рада, просп. Незалежності, 5, каб. 44, м. Долина, Івано-Франківська область.

Дата та місце початку проведення конкурсного відбору:

Конкурсний відбір проводитиметься в період з 25 вересня по 30 вересня 2020 року (точна дата буде визначена конкурсною комісією) за адресою: просп. Незалежності, 5, м.Долина, Івано-Франківська область (Долинська міська рада).

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Олійник Катерина, начальниця відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення міської ради, 0662480452, kadrydol@ukr.net

Керуюча справами виконкому                                             Світлана Сапетна