Про звіт комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради  Івано – Франківської області

Тип документу: . № 360 від 23.02.2022. Стан: чинний Дата публікації: 28.02.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 23.02.2022                                № 360
м. Долина
Про звіт комунальної установи
«Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради
Івано – Франківської області

 Відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України,  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет

 В И Р І Ш И В:

 Затвердити звіт про діяльність комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради  Івано – Франківської області за 2021 рік згідно додатку 1 (додається).

Міський голова                                   Іван Дирів

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 № 360

 Звіт про діяльність комунальної установи
«Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради
Івано – Франківської області за 2021 рік

Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради Івано – Франківської області створена і діє на підставі Статуту з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми  потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 зі змінами).

Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності ІРЦ  у 2021 році були:

 • проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
 • надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;
 • консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
 • забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно – ресурсного центру:
 • у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
 • у семінарах, тренінгах, майстер – класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміном досвіду, тощо;
 • залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно – ресурсного центру під час засідань психолого – педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;
 • надання психолого – педагогічних, корекційно – розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:
 • дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
 • дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;
 • визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);
 • визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;
 • надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;
 • ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно – ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС «ІРЦ».
 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку, в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.

ІРЦ самостійно здійснює бухгалтерський облік, організаційну та кадрову діяльність .

Два  рази питання інклюзивно-ресурсного центру слухались на сесіях Долинської міської ради:

– від 28.01.2021 № 81-4/2021 про зміну найменування «Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської районної ради Івано – Франківської області та затвердження статуту на  «Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради Івано – Франківської області у зв’язку із зміною Засновника.

– від 16.12.2021 №1335-18/2021  про нову редакцію Статуту комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради Івано – Франківської області у зв’язку із змінами, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 липня 2021 р., №675.

Адміністрацією центру підписана угода  про співпрацю з Вигодським навчально – реабілітаційним центром Івано – Франківської ОДА та ГО «Долина Сонячні промінчики».

Відповідно до заяв та необхідного переліку документів від батьків фахівцями  інклюзивно – ресурсного центру проведена комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку 109 особам (додаток 2).

Після проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки кожній дитині виданий висновок, в якому зазначені компетенція дитини за напрямками, її потреби та напрями роботи фахівців з зазначенням особливих освітніх потреб та рекомендованої освітньої програми навчання.

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання  створені команди психолого-педагогічного супроводу дітей в кожному освітньому  закладі з інклюзивним навчанням.

Завданням ІРЦ під час організації інклюзивного навчання в закладах освіти  було:

– ознайомити учасників команд супроводу з особливими освітніми потребами дитини;

– консультувати та брати участь у підготовці індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР);

– здійснювати поточний (за потребою) і кінцевий (двічі на рік) моніторинг з метою визначення динаміки її розвитку та необхідності коригування напрямів, умов, змісту надання освітніх послуг відповідно до ІПР.

Однією з важливих  функцій ІРЦ є проведення корекційно-розвиткових занять. Дані послуги надаються дітям, які навчаються в інклюзивних класах, інклюзивних дошкільних групах а також дітям, які потребують занять з логопедами та допомоги психолога і перебувають на обліку в ІРЦ.  Корекційно-розвиткові заняття спрямовані на розвиток когнітивної сфери, емоційно-вольової, мовленнєвого  та фізичного розвитку, соціальну адаптацію. Дуже важливим при проведенні корекційно-розвиткових занять є «раннє втручання», перевагами якого є:

– кращі компенсаторні можливості організму;

– збільшений час підготувати дитину до школи ;

– змога уникнути більш складних порушень.

В приміщенні інклюзивно-ресурсного центрі функціонує 7 кабінетів: кабінет практичного психолога, вчителів – дефектологів (тифло – та олігофренопедагогів), вчителя – логопеда, вчителя – реабілітолога, медичної сестри, директора та бухгалтера. Кабінети відремонтовані та оснащені мобільними меблями, сучасною технікою та  інтернетом.

В умовах інклюзивно-ресурсного центру фахівці (консультанти) проводили корекційно – розвиткові заняття з дітьми відповідно до напрямів висновку про комплексну оцінку. Всього за звітний період отримували психолого-педагогічну допомогу на постійній основі (два – три  рази на тиждень) 13 дітей (додаток 3, 4).

Заняття з дітьми проводяться фахівцями в кабінетах, облаштованих за кошти  загального фонду:

КЕКВ  2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 42 751 грн.,

КЕКВ 2240 – оплата послуг, крім комунальних  – 25 000 грн.,

КЕКВ 2272 – оплата за водопостачання та водовідведення – 6 440 грн.,

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 14 111 грн.,

КЕКВ 2274 – оплата природного газу – 39 562 грн.,

та спеціального фонду:

КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 45 400 грн.

Оплата праці за рахунком освітньої субвенції становить 2 141 700 грн.,

з них:

КЕКВ 2111 – заробітна плата 1 878 637 грн.,

КЕКВ 2120 – нарахування на оплату праці 263 062 грн.

Для темної сенсорної кімнати придбані  світловий дощ з фіброоптичного волокна та світлова бульбашкова колона для впливу на психоемоційний стан дитини, який відбувається завдяки зоровій та тактильній стимуляції, система для занять у залі ЛФК (базова) для розвитку вестибулярного апарату, профілактики захворювань центральної нервової системи, розумового розвитку та оздоровлення організму в цілому.

Директор КУ «Інклюзивно – ресурсний центр»                          Оксана Беч

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 № 360

Інформація про кількість дітей, які проживають на території громад і які обслуговуються в ІРЦ в 2021 році

Назва сільських, селищних, міських рад територіальних громад, які обслуговує ІРЦ Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ Кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку Кількість дітей, які перебувають на обліку в ІРЦ
Долинська міська рада 7501 88 61
Вигодська сільська рада 3905 17 16
Витвицька сільська рада 1265 3 3
Всього 12671 108 80
м. Івано – Франківськ   1 1
Всього   109 81

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 № 360

Інформація про кількість дітей, яким надавалися психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові послуги фахівцями комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради з 01.01 – 31.05.2021 року

Назва сільських, селищних, міських рад територіальних громад, які обслуговує ІРЦ Кількість дітей З них кількість дітей, які здобувають освіту в інклюзивних класах ЗЗСО З них кількість дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО З них кількість дітей, які навчаються в ЗЗСО

(педагогічний патронаж)

З них кількість дітей, які навчаються в ЗДО (на загальних підставах)

 

З них кількість дітей, які не навчаються

 

Долинська міська громада 13 3 3 2 1 4
Всього 13 3 3 2 1 4

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 23.02.2022 №360

Інформація
про кількість дітей, яким надавалися психолого – педагогічні та корекційно – розвиткові послуги фахівцями комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Долинської міської ради з 01.09 – 31.12.2021 року

Назва сільських, селищних, міських рад територіальних громад, які обслуговує ІРЦ Кількість дітей З них кількість дітей, які здобувають освіту в інклюзивних класах ЗЗСО З них кількість дітей, які здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО З них кількість дітей, які навчаються в ЗЗСО

(педагогічний патронаж)

З них кількість дітей, які не навчаються

 

Долинська міська громада 5 0 0 2 3
Всього 5 0 0 2 3