Про затвердження цілей з впровадження Політики якості у Долинській міській раді на 2012 рік

Тип документу: . № 366 від 26.12.2011 . Стан: нечинний Дата публікації: 26.12.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 26.12.2011.                               № 366
м. Долина
 
Про затвердження цілей з впровадження
Політики якості у Долинській міській раді на 2012 рік
 
З метою підвищення ефективності діяльності міської ради, її виконавчого комітету та використання бюджетних коштів, підвищення рівня надання муніципальних послуг та розробки плану заходів, спрямованих на досягнення Політики якості та Цілей її впровадження у 2012 році, відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, керуючись ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Цілі щодо впровадження Політики якості у Долинській міській раді на 2012 рік (додаються).
 
2. Зобов’язати начальників відділів міської ради організувати та забезпечити виконання робіт та завдань, спрямованих на досягнення Цілей якості.
 
3. Загально-організаційному відділу міської ради розмістити Цілі щодо впровадження Політики якості на 2012 рік у Долинській міській раді та на офіційному сайті Долинської міської ради.
 
4. Інформацію про виконання Цілей якості заслухати на засіданні виконавчого комітету у грудні 2012 року.
 
5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2011. № 2 зняти з контролю, як таке що виконано в цілому.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на уповноваженого з питань системи управління якістю, керуючу справами виконкому Сапетну С.О.
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Додаток до рішення виконкому

від 26.12.2011. № 366

 

Цілі щодо впровадження Політики якості

у Долинській міській раді на 2012 рік

№ з/п

Завдання

Об’єм виконання

Термін виконання

1. Дотримання вимог

міжнародного стандарту ISO 9001:2008

1.1.

Внести зміни в документи системи управління якістю відповідно до змін чинного законодавства та нормативної бази.
 

Відповідно до змін в реєстрі послуг та у структурі міської ради

до 01.02.2012

1.2.

Розробити методики процесів, які здійснюються керівництвом міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

6 процесів

до 01.03.2012

1.3.

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах міської ради.

У всіх створених відділах

Згідно з графіком

1.4.

Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом

2 рази

до 01.03.2012 та до 15.12.2012

2. Створення сприятливих умов та ресурсів для результативного та ефективного функціонування СУЯ

2.1.

У зв’язку із змінами в штатному розписі внести зміни в посадові інструкції працівників.

4 посадові інструкції

до 01.03.2012

2.2.

Впровадити систему електронного документообігу в міській раді.

35 робочих місць

протягом року за наявності коштів

3. Для надання якісних адміністративних послуг

3.1.

З метою взаємозамінності забезпечити підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників загально-організаційного відділу.

5 працівників

до 01.04.2012

3.2.

Забезпечити своєчасне виконання звернень громадян та юридичних осіб.

Об’єм вхідної кореспонденції

впродовж року

3.3.

Провести дослідження рівнем задоволеності замовників якістю наданих послуг шляхом анкетування.

1 дослідження

ІІІ квартал

2011

4. Забезпечення підвищення компетентності посадових осіб

4.1.

Забезпечити підвищення компетенції посадових осіб шляхом:
– навчання на курсах підвищення кваліфікації

5 осіб

Протягом року

– стажування

4 особи

– обміну досвідом

10 осіб

– самопідготовки
 

28 осіб

4.2.

Вивчення досвіду роботи у сфері СУЯ м. Івано-Франківськ та Луцьк

2

Протягом року

5. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності у міській раді

5.1.

Проведення громадських слухань
 

Дорівнює кількості регуляторних актів

Відповідно до плану впровадження регуляторних актів

5.2.

Інформування населення міста про діяльність міської ради та її комунальних підприємств в ЗМІ та на сайті міста

Рішення міської ради, виконавчого комітету, інтерв’ю з керівниками міської ради та комунальних підприємств

щотижнево

5.3.

Прес-конференції керівників міської ради з важливих питань життєдіяльності територіальної громади.

4

щоквартально

5.4.

Проводити конкурси, аукціони, тендери

21 об’єкт

Протягом року

6. Взаємовигідні партнерські стосунки влади, бізнесу і громади

6.1.

Залучати представників створених рад при міському голові до вирішення важливих питань за напрямками їх діяльності

12 засідань

Протягом року

7. Цілі якості є вимірними та узгодженими з Політикою якості

7.1.

Аналіз стану виконання цілей в сфері якості, пропозиції щодо перегляду та внесення змін.

1 раз

Грудень 2012

 
 
 
 
 
 
 
Керуюча справами виконкому                                            Світлана Сапетна