Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Тип документу: . № 228 від 21.11.2016 . Стан: чинний Дата публікації: 21.11.2016

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 21.11.2016.        № 228

м. Долина

Про затвердження Порядку зберігання

протоколів зборів співвласників

багатоквартирного будинку та розміщення

інформації про рішення, прийняті такими зборами

Керуючись Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 109 «Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 № 203 «Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного належного управління та утримання багатоквартирних житлових будинків в місті Долина, виконавчий комітет Долинської міської ради:

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Порядок зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами (додається).

2.Призначити комунальне підприємство «Управління комунального майна» (директор Гаргат С.І.) відповідальним за збереження протоколів, видачу їх копій, засвідчених підприємством КП «УКМ» та розміщення їх результативних частин на офіційному сайті Долинської міської ради Івано-Франківської області.

3.Встановити, що Порядок зберігання протоколів зборів та заяв співвласників багатоквартирного будинку визначається Інструкцією з діловодства у комунальному підприємстві «Управління комунального майна».

4.Загально-організаційному відділу Долинської міської ради забезпечити створення на офіційному веб-сайті Долинської міської ради окремого розділу про рішення, прийняті зборами співвласників щодо управління багатоквартирним будинком в м. Долина. У такому розділі передбачити можливість пошуку результативних частин протоколів з питань, зазначених у пункті 3 Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, зокрема за адресами багатоквартирних будинків.

5.Дане рішення вступає в силу з моменту опублікування у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія.

Заступник міського голови                                                  Ігор Жовнір

Додаток до рішення виконавчого комітету

від 21.11.2016. № 228

ПОРЯДОК
зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку
та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами
(далі – Порядок)

1.Цей Порядок визначає процедуру зберігання протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків (далі – Протоколи) та розміщення на офіційному веб-сайті Долинської міської ради Івано-Франківської області (http://rada.dolyna.info) інформації про рішення, прийняті такими зборами.

Дія цього Порядку поширюється на всі багатоквартирні житлові будинки (гуртожитки), розташовані на території міста Долина, співвласників багатоквартирних будинків (далі – Співвласники), а також управителів багатоквартирних будинків (далі – Управителі).

2.У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законах України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги».

Резолютивна частина рішення загальних зборів співвласників – частина рішення (протоколу) загальних зборів, що містить інформацію про ухвалені такими зборами рішення.

Офіційний веб-сайт Долинської міської ради Івано-Франківської області http://rada.dolyna.info.

3.Відповідальним за збереження протоколів, видачу їх копій, засвідчених підприємством та розміщення їх результативних частин на офіційному сайті Долинської міської ради Івано-Франківської області є комунальне підприємство «Управління комунального майна» (далі – КП «УКМ»).

4.КП «УКМ» забезпечує зберігання протоколів загальних зборів співвласників протягом усього життєвого циклу багатоквартирного будинку.

5.Зберіганню підлягають протоколи зборів співвласників багатоквартирного будинку про прийняття рішень з таких питань:

5.1.створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ);

5.2. визначення (обрання) управителя та його відкликання;

5.3.затвердження та зміни, доповнення умов договору з управителем;

5.4.обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням (надалі – Уповноважена особа співвласників).

6.Порядок подання протоколів для їх зберігання та оприлюднення резолютивної частини:

6.1.Для багатоквартирних житлових будинків, в яких зареєстроване ОСББ.

Після реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в якості юридичної особи, голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або інша уповноважена зборами особа надсилає до КП «УКМ» рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання, наступні документи:

– заяву за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує реєстрацію об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в якості юридичної особи;

-копію рішення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, завірену головою правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншою уповноваженою установчими зборами особою;

-копію Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, завірену головою правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншою уповноваженою установчими зборами особою.

У випадку зміни форми управління житловим багатоквартирним будинком до заяви долучаються:

-протокол загальних зборів співвласників будинку про вибір форми управління та/або відмови від послуг діючого підприємства, що обслуговує житловий будинок;

-протокол загальних зборів співвласників будинку про вибір Управителя.

6.2.Для багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено ОСББ.

В разі обрання співвласниками багатоквартирного житлового будинку уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням, визначення управителя та його відкликання (надалі – уповноважена особа співвласників), або обраний у відповідності до законодавства, управитель надсилає до КП «УКМ» рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання, наступні документи:

-заяву за формою згідно з Додатком 2;

-протокол зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку – про обрання уповноваженої особи співвласників.

У випадку зміни форми управління житловим будинком до заяви долучаються:

-протокол загальних зборів співвласників будинку про вибір форми управління та відмови від послуг діючого підприємства, що обслуговує житловий будинок;

-протокол загальних зборів співвласників будинку про вибір управителя.

7.Після надходження до КП «УКМ» заяви, передбаченої Додатком 1 або Додатком 2 та доданих до неї документів відповідальний за зберігання протоколів перевіряє:

1) відповідність заяви формі, наведеній у додатку 1 або додатку 2 до цього Порядку;

2) наявність в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

3) відповідність форми протоколу формі, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 № 203.

У разі невідповідності заяви формі, наведеній у додатку 1 до цього Положення, відсутності в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та/або невідповідності форми протоколу формі, затвердженій Мінрегіоном, відповідальний за зберігання протоколу у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів, повертає їх заявнику із зазначенням конкретних підстав для повернення.

Документи повертаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме їх отримання заявником.

У разі відсутності підстав для повернення поданих заявником документів, відповідальний за зберігання протоколів вносить дані у журнал обліку протоколів та надсилає протягом п’яти робочих днів, з дня надходження документів, повідомлення заявнику про факт взяття протоколів на зберігання згідно з Додатком 4 до цього Порядку.

8.Співвласник або управитель відповідного будинку може безоплатно отримувати засвідчену копію протоколів з питань, зазначених в пункті 5 даного Порядку. Надання копії протоколу здійснюється у триденний строк з дати надходження відповідного звернення, До такого звернення в обов’язковому порядку повинна бути додана копія документа, що посвідчує право власності заявника на житлове або нежитлове приміщення, яке розташоване в даному будинку.

9.У п’ятиденний строк з дня надсилання повідомлення про взяття протоколу на зберігання його результативна частина з питань, зазначених у пункті 5 цього Порядку, розміщується на офіційному веб-сайті Долинської міської ради.

10.Розміщення відбувається шляхом викладення тексту резолютивної частини протоколу без зазначення персональних даних співвласників, що брали участь в голосуванні на таких зборах (забороняється розміщувати скановані копії протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків та/або скановані копії частин таких протоколів).

11.Положення пункту 10 цього Порядку не застосовуються до персональних даних голови правління та членів правління ОСББ, а також до управителя багатоквартирного будинку. Персональні дані голови правління та членів правління ОСББ, а також інформація про управителя багатоквартирного будинку, що вказані в резолютивній частині протоколу, підлягають оприлюдненню в тому вигляді в якому вони були зазначені у відповідному протоколі загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку.

12.Резолютивні частини протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків, оприлюднені на офіційному веб-сайті Долинської міської ради Івано-Франківської області є достовірними та можуть використовуватись виконавцями житлово-комунальних послуг, управліннями праці та соціального захисту населення та іншими зацікавленими сторонами при прийнятті ними рішень щодо питань пов’язаних з відповідними ОСББ та/або управителями багатоквартирних будинків без надання з боку ОСББ та управителів додаткових підтверджень наявності таких рішень.

13.У разі звернення голови ОСББ або уповноваженої особи співвласників, КП «УКМ» у п’ятиденний строк з дня надходження звернення направляє інформацію про прийняте співвласниками рішення на адресу:

1)підприємств – виконавців централізованих житлово-комунальних послуг;

2) органи праці та соціального захисту населення;

4)особі, на балансі якої перебуває такий будинок на дату прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку;

5)особі, яка здійснює надання послуг з утримання будинку та споруд та його прибудинкової території (в разі її наявності);

6)управителю будинку (в разі його наявності);

В інформації вказується назва створеного об’єднання, його ідентифікаційний код та адреса, за якою створено дане об’єднання

14.КП «УКМ» після реєстрацій протоколів зборів співвласників організовує передачу будинку в Управління його співвласникам або уповноваженій ними особі.

ДОДАТОК 1

до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про

рішення, прийняті такими зборами,

затверджений рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від «21» листопада 2016р.

Директору Комунального підприємства «Управління комунального майна»

____________________________

(прізвище та ініціали директора)

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові Голови правління ОСББ або співвласника багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу)

_____________________________

_____________________________

(місце реєстрації, номер та серія паспорта, ідентифікаційний код Голови правління ОСББ або співвласника багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу)

ЗАЯВА

Відповідно до рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради «Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами» від «21» листопада 2016р. №_____ та Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» прошу прийняти на зберігання протокол установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м.Долина _________________________________________________________

від «___» ___________ 20___ р. про створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «____________________________».

Додатки:

1) Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) Протокол установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку про створення Об’єднання.

3) Копія Статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «_______________»

___ ___________ 20 ____ р.                                   _______________________

Підпис, прізвище та ініціали Голови правління ОСББ або співвласника багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу)

М.П. (за наявності)

ДОДАТОК 2

до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про

рішення, прийняті такими зборами,

затверджений рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від «21» листопада 2016р.

Директору Комунального підприємства «Управління комунального майна»

____________________________

(прізвище та ініціали директора)

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові співвласника багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу)

_____________________________

(місце проживання)*

_____________________________

(найменування та ідентифікаційний код управителя багатоквартирного будинку,

уповноваженого зборами на подання протоколу)

ЗАЯВА

Відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» прошу прийняти на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ________________________________________________________________________________

від ___ ___________ 20___ р.

Додатки: 1. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, що передається на зберігання.

  1. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, згідно з яким співвласника або управителя уповноважено на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету. **

___ ___________ 20 ____ р.                                                     _______________________

    (підпис співвласника)

___ ___________ 20 ____ р.                                                     _______________________

              (підпис управителя) ***

М.П. (за наявності)
* Зазначається у разі подання заяви управителем багатоквартирного будинку.

** Додається у разі, коли повноваження співвласника або управителя багатоквартирного будинку на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради не визначено у протоколі, що передається на зберігання.

*** Зазначається у разі подання заяви управителем багатоквартирного будинку.

ДОДАТОК 3

до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про

рішення, прийняті такими зборами,

затверджений рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від «21» листопада 2016р.

ЖУРНАЛ
обліку протоколів зборів співвласників
багатоквартирних будинків

№ з/п Дата надходження протоколу Заявник Реквізити протоколу Адреса багатоквартирно-го будинку Дата прийняття протоколу на зберігання Примітка

ДОДАТОК 4

до Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про

рішення, прийняті такими зборами,

затверджений рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від «21» листопада 2016р.

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові співвласника багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу або назва ОСББ чи Управителя)

_____________________________ (місце проживання співвласника або місцезнаходження ОСББ чи Управителя)

_____________________________

(найменування та ідентифікаційний код

ОСББ чи Управителя багатоквартирного будинку, уповноваженого зборами на подання протоколу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Поданий згідно із заявою від «____» _____________ 20___ р. на зберігання документів та протокол загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку чи ОСББ «____________» за адресою: м. Долина __________________

від «____» _____________ 20___ р. відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» прийнято на зберігання комунальним підприємством «Управління комунального майна», м. Долина вул. Чорновола 10, тел. (034-77) 2 74 99.

__________________________(посада особи, відповідальної за
зберігання протоколу)
_______(підпис) ___________________(ініціали та прізвище)

____ _____________ 20___ р.                                      _____________________

м.п. (за наявністю)