Про затвердження незалежної оцінки

Тип документу: . № 297 від 21.12.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 21.12.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.12.2018.                                 № 297
м. Долина
Про затвердження незалежної  оцінки
 Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001р. № 2658-III, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 та на підставі звіту про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити звіт про незалежну оцінку – частина нежитлового цокольного приміщення (згідно експлікації технічного паспорта приміщення №16,17,18), загальною площею 23,5 кв. м на вул. Чорновола, 6.
  1. Встановити, що ринкова вартість вищезазначеного приміщення, становить 101040,00 грн. (сто одна тисяча сорок гривень) з урахуванням ПДВ.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд