Про затвердження експертної оцінки

Тип документу: . № 349 від 23.11.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 23.11.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 23.11.2011                                № 349
м. Долина
 
Про затвердження експертної оцінки
 
         Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995р. № 629, вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. № 1440 та на підставі звіту про незалежну оцінку об’єкта, майна комунальної власності, розробленого ТзОВ «Ека – Захід», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 

в и р і ш и в:

 
1. Затвердити звіт про оцінку – нежитлове приміщення загальною площею 49,2 кв. м, по вул. Хмельницького, 127б в м. Долина.
 
2. Встановити, що ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 49,2 кв. м становить грн. 68898,00 грн. (шістдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім гривень), в тому числі 11483,00 гривні податок на додану вартість.
 
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд