Про затвердження висновку про можливість визнання дітей такими, що втратили право на користування житловим приміщенням

Тип документу: . № 32 від 23.02.2021     . Стан: чинний Дата публікації: 24.02.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  23.02.2021                               № 32
м. Долина
Про затвердження висновку
про можливість визнання дітей такими,
що втратили право на користування
житловим приміщенням

Розглянувши Ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області від 01 лютого 2021 року про залучення до участі у справі третьої особи та інші представлені документи, взявши до уваги пропозиції комісії з питань захисту прав дитини Долинської міської ради, керуючись  п. 72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав  дитини», статтею 19 Сімейного кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити висновок про можливість визнання дітей такими, що втратили право на користування житловим приміщенням (додається).

2.Доручити начальнику Служби у справах дітей міської ради Н. Яремій, провідному спеціалісту юристу Служби у справах дітей міської ради О. Білянській виступати представниками органу опіки та піклування у засіданнях суду по даній справі.

Міський голова                                        Іван Дирів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 № 32

ВИСНОВОК
про можливість визнання дітей
такими, що втратили право на користування житловим приміщенням

 Службою у справах дітей Долинської міської ради розглянуто та вивчено позовну заяву та представлені документи, які подала до Долинського районного суду громадянка Сенів Зоряна Ярославівна, щодо визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням у тому числі двох малолітніх дітей Смірнова Олександра Любомировича та Смірнову Єлізавету Любомирівну Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору – орган опіки та піклування Долинської міської ради.

Згідно пункту 4 статті 19 Сімейного кодексу України передбачено, що при розгляді судом спорів щодо визнання дітей такими, що втратила право користування житловим приміщенням, обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Пункт 5 статті 19 СК України передбачає, що орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.

У позовній заяві вказано, що мати заявниці Палашнюк Ольга Василівна, у 1983 році отримала в порядку черги квартиру ___, що підтверджується Архівним витягом № 409/04-02/ П-37, виданим Долинською районною державною адміністрацією від 14.09.2020 року. По вказаній адресі зареєстровані: заявниця – Сенів Зоряна Ярославівна, її син Сенів Михайло Романович, мати заявниці (уповноважений власник) Палашнюк Ольга Василівна та відповідачі – брат заявниці (по мамі) Смірнов Любомир Богданович, дружина брата – Смірнова Валентина Вікторівна, та їх діти: Смірнов Олександр Любомирович та Смірнова Єлізавета Любомирівна.

У позовній заяві Сенів З.Я. повідомляє, що з березня 2019 року відповідачі виїхали із вище вказаної квартири (факт не проживання підтверджується Актом обстеження матеріально-побутових умов та сімейних обставин від 31.07.2020 року, що складений депутатом Долинської міської ради Копчаком В.О. в присутності сусідів Скіпар В.Т. та Семенова Г.В.) , а також вказує, що на даний час їй не відоме місце перебування брата та його сім’ї. Крім того наводить інформацію про наявність боргів за комунальні послуги, що набігли за час проживання у даному помешканні відповідачів, а також підтверджуючу документацію про те, що ці борги були погашені Палашнюк О.В. та Сенів З.Я.

Посилаючись на законодавство України позивачка просить суд визнати відповідачів, у тому числі двох їх малолітніх дітей Смірнову Єлізавету Любомирівну та Смірнова Олександра Любомировича такими, що втратили право користування житловим приміщенням, що знаходиться за адресою:____.

18 лютого 2021 року дане питання було розглянуто комісією з захисту прав дитини Долинської міської ради у присутності позивача по справі.

Відповідно до статті 71 ЖК України особа може бути визнана такою, що втратила право користування жилим приміщеннями за двох умов: не проживання особи в жилому приміщенні більше шести місяців та відсутністю поважних причин для такого не проживання. Оскільки діти не можуть самостійно визначати своє місце проживання, то факт їх непроживання у жилому приміщенні комісія не вважає підставою для  визнання їх, такими що втратили право користування житлом.

У результаті розгляду матеріалів та заслухавши Сенів З.Я. комісією також не було встановлено факту  набуття (чи не набуття)  малолітніми дітьми права власності або права користування іншим житловим приміщенням.

Слід додати , що несплату батьками дітей комунальних послуг, комісія також не вважає підставою для визнання дітей такими, що втратила право на користування жилим приміщенням. Згідно статті 156 Житлового кодексу України, якою встановлюються права і обов’язки членів сім’ї власника жилого будинку (квартири), передбачено, що тільки повнолітні члени сім’ї власника чи наймача зобов’язані брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири).

Тому комісія дійшла висновку, що визнання малолітніх Смірнової Єлізавети Любомирівни та Смірнова Олександра Любомировича такими, що втратили право користування житловим приміщенням не відповідає їх інтересам та призведе до звуження їх обсягу житлових прав.

Міський голова, голова комісії
з питань захисту прав дитини                                          Іван Дирів