Про затвердження тарифів на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, що надаються КП «Комунгосп» Долинської міської ради

Тип документу: . № 391 від 28.04.2022     . Стан: чинний Дата публікації: 29.04.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 28.04.2022                                 № 391

Про виконання міського бюджету
за І квартал 2022 року

По підсумках роботи за І квартал 2022 року надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 145 005 376,96 грн. До загального фонду міського бюджету надійшло 141 661 056,03 грн, або 99,04 відс до  плану за І квартал, до спеціального фонду –  3 344 320,93 грн або 34,56 відс до плану на звітний період.

Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2022 року виконано на 98,91 відс (при плані 98 236 000,00 грн надійшло 97 168 998,03 грн).

Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2022 року виконано на 59,64 відс (при плані  5 607 150,00 грн надійшло 3 344 320,93 грн).

У звітному періоді до міського бюджету з державного бюджету надійшло освітньої субвенції в обсязі 43 011 000,00 грн ,  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 595 000,00 грн , субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 143 700,00 грн, субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 688 780,00 грн, інші субвенцій з обласного  бюджету на суму – 53 578,00 грн.

Видатки з утримання бюджетних установ та проведення заходів за І квартал 2022 року склали 132 150 414,35 грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 130 739 881,16 грн або 79,34 відс до плану на І квартал , коштів спеціального фонду – 1 410 533,19 грн або 11,00 відс до плану на 2022 рік.

За звітний період на утримання установ освіти по спрямовано 89 208 743,81 грн, що складає 67,51 відс від загального обсягу видатків, для виконання програм у сфері житлово-комунального господарства – 9 937 254,05 грн, або 7,52 відс.

Аналіз проведених видатків загального фонду свідчить, що 98,35 відс або 128 583 869,17 грн – це видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування у фонди) спрямовано 113 172 156,27 грн, на забезпечення установ продуктами харчування – 696 194,74 грн, на соціальні виплати  населенню – 993 962,90 грн, на оплату за спожиті енергоносії – 14 107 183,45 грн .

Враховуючи вищенаведене та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Інформацію про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року взяти до уваги.
  2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 145 005 376,96 грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 132 150 414,35 грн (додаток 2), розподіл резервного фонду районного бюджету за І квартал 2022 року (додаток 3).

Міський голова                                                                             Іван Дирів

 

Додаток 1

                                                 до рішення виконавчого комітету

від 28.04.2022  № 391

 

Д О Х О Д И

грн

Код Найменування доходів План на рік План на І квартал Факт за І квартал % викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 406 305 900,00 97 252 800,00 95 917 158,27 98,63
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 217 960 000,00 52 560 800,00 49 774 884,00 94,70
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 217 950 000,00 52 552 500,00 49 758 955,57 94,68
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 211 316 400,00 50 051 300,00 46 153 818,37 92,21
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3 790 000,00 1 099 100,00 2 718 037,29 247,30
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 893 600,00 232 100,00 287 118,84 123,70
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 950 000,00 1 170 000,00 599 981,07 51,28
11020000 Податок на прибуток підприємств 10 000,00 8 300,00 15 928,43 191,91
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10 000,00 8 300,00 15 928,43 191,91
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 33 610 000,00 6 471 500,00 14 755 975,08 228,01
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 200 000,00 446 400,00 414 957,28 92,96
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 280 000,00 78 400,00 109 005,90 139,04
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 920 000,00 368 000,00 305 951,38 83,14
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 32 290 000,00 5 989 100,00 14 338 717,80 239,41
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших   корисних копалин загальнодержавного значення» 790 000,00 229 100,00 322 297,47 140,68
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 22 500 000,00 4 500 000,00 7 090 879,19 157,58
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 9 000 000,00 1 260 000,00 6 925 541,14 549,65
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 120 000,00 36 000,00 2 300,00 6,39
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 27 155 000,00 5 609 650,00 4 006 686,75 71,42
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 4 900 000,00 980 000,00 596 890,35 60,91
14021900 Пальне 4 900 000,00 980 000,00 596 890,35 60,91
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 16 300 000,00 3 260 000,00 2 011 127,51 61,69
1 2 3 4 5 6
14031900 Пальне 16 300 000,00 3 260 000,00 2 011 127,51 61,69
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5 955 000,00 1 369 650,00 1 398 668,89 102,12
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 127 580 900,00 32 610 850,00 27 379 612,44 83,96
18010000 Податок на майно 87 017 700,00 21 333 150,00 16 718 377,11 78,37
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 5 000,00 1 000,00 13 456,41 1 345,64
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 420 700,00 13 500,00 84 653,23 627,06
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 3 100 000,00 530 000,00 139 565,57 26,33
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 3 700 000,00 666 000,00 993 848,14 149,23
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 26 225 400,00 6 556 300,00 5 221 162,77 79,64
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 49 206 600,00 12 793 600,00 9 784 932,33 76,48
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 435 000,00 21 750,00 35 525,39 163,34
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3 900 000,00 741 000,00 445 233,27 60,09
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000,00 10 000,00    
18030000 Туристичний збір 40 000,00 5 000,00 8 635,01 172,70
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 15 000,00   3 555,00  
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 25 000,00 5 000,00 5 080,01 101,60
18050000 Єдиний податок 40 523 200,00 11 272 700,00 10 652 600,32 94,50
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4 300 000,00 1 280 000,00 1 155 750,62 90,29
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 35 800 000,00 9 910 000,00 9 345 712,31 94,31
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” 423 200,00 82 700,00 151 137,39 182,75
20000000 Неподаткові надходження 4 291 100,00 983 200,00 1 251 839,76 127,32
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 325 500,00 59 100,00 93 247,78 157,78
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1 500,00   566,00  
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 500,00   566,00  
21080000 Інші надходження 324 000,00 59 100,00 92 681,78 156,82
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 154 000,00 23 100,00 40 989,78 177,44
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 170 000,00 36 000,00 51 692,00 143,59
1 2 3 4 5 6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 934 700,00 917 000,00 1 026 181,68 111,91
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 700 000,00 668 400,00 704 977,54 105,47
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 82 000,00 20 400,00 37 656,24 184,59
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2 111 000,00 525 000,00 613 384,80 116,84
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 500 000,00 123 000,00 52 426,50 42,62
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 7 000,00   1 510,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 200 000,00 240 000,00 316 077,30 131,70
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 1 200 000,00 240 000,00 316 077,30 131,70
22090000 Державне мито 32 700,00 6 600,00 5 126,84 77,68
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 20 000,00 3 600,00 2 083,84 57,88
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 12 700,00 3 000,00 3 043,00 101,43
22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 2 000,00 2 000,00    
24000000 Інші неподаткові надходження 30 900,00 7 100,00 132 410,30 1 864,93
24060000 Інші надходження 30 900,00 7 100,00 132 410,30 1 864,93
24060300 Інші надходження 25 000,00 5 700,00 129 525,35 2 272,37
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу 5 900,00 1 400,00 2 884,95 206,07
Всього доходів загального фонду ( без врахування трансфертів)

 

410 597 000,00 98 236 000,00 97 168 998,03 98,91
40000000 Офіційні трансферти 191 119 780,00 44 799 686,00 44 492 058,00 99,31
41000000 Від органів державного управління 191 119 780,00 44 799 686,00 44 492 058,00 99,31
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 186 195 400,00 43 011 000,00 43 011 000,00 100,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 186 195 400,00 43 011 000,00 43 011 000,00 100,00
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 924 380,00 1 788 686,00 1 481 058,00 82,80
1 2 3 4 5 6
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 745 900,00 672 800,00 595 000,00 88,44
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 983 700,00 164 600,00 143 700,00 87,30
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 506 000,00 262 506,00 53 578,00 20,41
41058400 Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 688 780,00 688 780,00 688 780,00 100,00
Всього доходів загального фонду 601 716 780,00 143 035 686,00 141 661 056,03 99,04
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 730 274,00 148 150,00 190 578,27 128,64
19000000 Інші податки та збори 730 274,00 148 150,00 190 578,27 128,64
19010000 Екологічний податок 730 274,00 148 150,00 190 578,27 128,64
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), 688 000,00 137 600,00 177 683,35 129,13
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 7 274,00 1 800,00 1 910,43 106,14
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 35 000,00 8 750,00 10 984,49 125,54
20000000 Неподаткові надходження 4 310 000,00 4 259 000,00 1 401 054,37 32,90
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 000,00 1 000,00 510,46 51,05
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 2 000,00 1 000,00 510,46 51,05
24000000 Інші неподаткові надходження 50 000,00   3 013,71  
24060000 Інші надходження 50 000,00   3 013,71  
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 50 000,00   3 013,71  
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4 258 000,00 4 258 000,00 1 397 530,20 32,82
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4 258 000,00 4 258 000,00 710 642,34 16,69
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4 258 000,00 4 258 000,00 663 142,34 15,57
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності     47 500,00  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ     686 887,86  
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки     444 853,15  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб     242 034,71  
1 2 3 4 5 6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 200 000,00 1 200 000,00 1 752 688,29 146,06
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 1 100 000,00 1 100 000,00 1 719 525,30 156,32
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 1 100 000,00 1 100 000,00 1 719 525,30 156,32
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100 000,00 100 000,00 33 162,99 33,16
33010000 Кошти від продажу землі 100 000,00 100 000,00 33 162,99 33,16
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 100 000,00 100 000,00 33 162,99 33,16
 Всього доходів спеціального фонду ( без врахування трансфертів) 6 240 274,00 5 607 150,00 3 344 320,93 59,64
40000000 Офіційні трансферти 4 069 300,00 4 069 300,00    
41000000 Від органів державного управління 4 069 300,00 4 069 300,00    
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 069 300,00 4 069 300,00    
41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 3 600 000,00 3 600 000,00    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 469 300,00 469 300,00    
Всього доходів спеціального фонду 10 309 574,00 9 676 450,00 3 344 320,93 34,56
Разом доходів (без урахування трансфертів) 416 837 274,00 103 843 150,00 100 513 319,00 96,79
Разом доходів 612 026 354,00 152 712 136,00 145 005 376,96 94,95

 

Начальниця фінансового управління                                   Світлана Демченко

 

 

                                       Додаток 2
 до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022  № 391

 

ВИДАТКИ

грн

КФК Назва одержувача Уточнений план на 2022 рік Уточнений план на І квартал 2022 року Фактично виконано за І квартал 2022 року % до плану на І квартал 2022 року
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
0100 Державне управління 92 319 660,00 23 406 803,23 17 930 343,59 76,60
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 64 142 096,00 16 355 700,00 13 175 364,32 80,56
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 23 525 684,00 6 214 153,23 4 636 640,56 74,61
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 4 651 880,00 836 950,00 118 338,71 14,14
1000 Освіта 377 568 560,00 100 874 897,37 88 588 661,08 87,82
1010 Надання дошкільної освіти 58 144 497,00 15 113 351,00 11 024 273,58 72,94
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 96 156 075,00 32 781 269,37 26 076 155,84 79,55
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 186 195 400,00 43 011 000,00 43 002 419,73 99,98
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 7 705 643,00 2 445 635,00 2 034 128,99 83,17
1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 12 924 634,00 3 407 753,00 3 227 334,54 94,71
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 356 920,00 2 469 082,00 2 045 293,45 82,84
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 250 000,00      
1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 626 960,00 189 855,00 86 622,54 45,63
1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 2 745 900,00 672 800,00 568 428,31 84,49
1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 2 729 631,00 640 452,00 411 368,19 64,23
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 732 900,00 143 700,00 112 635,91 78,38
2000 Охорона здоров’я 10 221 800,00 4 237 300,00 2 915 371,91 68,80
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 132 000,00 861 700,00 420 845,70 48,84
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 8 089 800,00 3 375 600,00 2 494 526,21 73,90
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 10 721 855,00 3 352 031,00 2 379 590,20 70,99
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 350 000,00 90 000,00   0,00
1 2 3 4 5 6
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100 000,00 25 200,00   0,00
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 44 400,00 11 578,00 7 720,00 66,68
3090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 10 900,00 2 728,00   0,00
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 501 171,00 1 427 300,00 1 168 534,72 81,87
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 272 984,00 70 446,00 27 574,55 39,14
3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 1 162 400,00 281 229,00 199 011,33 70,76
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1 000 000,00 735 000,00 510 477,59 69,45
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 280 000,00 708 550,00 466 272,01 65,81
4000 Культура i мистецтво 25 222 672,00 6 561 347,00 5 595 124,68 85,27
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 8 290 370,00 2 224 868,00 1 994 977,48 89,67
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 2 842 608,00 810 900,00 525 996,08 64,87
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 12 247 782,00 3 118 100,00 2 787 188,57 89,39
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 1 341 912,00 342 479,00 278 215,59 81,24
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 500 000,00 65 000,00 8 746,96 13,46
5000 Фiзична культура i спорт 15 388 741,00 4 355 185,00 3 671 588,80 84,30
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 11 358 652,00 3 533 200,00 3 155 481,77 89,31
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 2 916 144,00 769 260,00 516 107,03 67,09
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1 113 945,00 52 725,00   0,00
6000 Житлово-комунальне господарство 48 486 800,00 15 637 537,09 9 359 943,81 59,86
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 850 000,00 850 000,00   0,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 42 825 800,00 13 053 537,09 8 823 966,58 67,60
6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 4 811 000,00 1 734 000,00 535 977,23 30,91
7000 Економічна діяльність 8 197 100,00 2 790 857,00 87 140,85 3,19
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 6 212 100,00 1 890 857,00 80 179,45 4,24
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 500 000,00 500 000,00    
1 2 3 4 5 6
7693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 485 000,00 400 000,00 8 961,40 2,24
8000 Інша діяльність 4 900 000,00 4 554 000,00 110 116,24 2,42
8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 300 000,00 54 000,00   0,00
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 4 489 883,76 4 389 883,76   0,00
8775 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 110 116,24 110 116,24 110 116,24 100,00
9000 Міжбюджетні трансферти 220 000,00 220 000,00 100 000,00 45,45
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 220 000,00 220 000,00 100 000,00 45,45
Всього видатків загального фонду 593 247 188,00 165 989 957,69 130 739 881,16 79,34
Спеціальний фонд
0100 Державне управління 978 000,00 385 000,00 56 616,00 14,71
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 200 000,00 107 000,00 56 616,00 52,91
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 45 000,00 45 000,00    
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 733 000,00 233 000,00    
1000 Освіта 8813269,54 4 495 900,00 620 082,73 13,79
1010 Надання дошкільної освіти 1392000,00 1392000,00 201048,26 14,44
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2058459,54 1356000,00 58142,56 4,29
1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 1152000,00 1152000,00 326307,91 28,33
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 185010,00 150000,00 34584,00 23,06
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 3725000,00 400000,00    
1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 50000,00 25000,00    
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 250800,00 20900,00    
2000 Охорона здоров’я 1 258 780,00 688 780,00    
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 1 258 780,00 688 780,00    
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 298528,66 228 533,78 194333,78 85,04
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 264328,66 194333,78 194333,78 100,00
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 34 200,00 34 200,00    
4000 Культура i мистецтво 131870,28 85 375,228 49 936,29 58,49
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 6645,00 6000,00 645,00 10,75
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 19375,28 19375,28 2173,82 11,22
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 105850,00 60000,00 47117,47 78,53
1 2 3 4 5 6
5000 Фізична культура i спорт 93000,00 93000,00 1395,00 1,50
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 93000,00 93000,00 1395,00 1,50
6000 Житлово-комунальне господарство 2 850 000,00 2 073 000,00 108 000,00 5,21
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 200 000,00      
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1 300 000,00 723 000,00 108 000,00 14,94
6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 1 350 000,00 1 350 000,00    
7000 Економічна діяльність 2 391 362,11 1 026 110,72 380 169,39 73,05
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2 276 362,11 911 110,72 380 169,39 41,73
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 115 000,00 115000,00    
8000 Інша діяльність 4 382 274,00 3 749 150,00    
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 3 600 000,00 3 600 000,00    
8312 Утилізація відходів 782 274,00 149 150,00    
Всього видатків спеціального фонду 21 197 084,59 12 824 849,78 1 410 533,19 11,00
Всього видатків загального та спеціального фондів 614 444 272,59 178 814 807,47 132 150 414,35 73,90

 

Джерела фінансування міського бюджету за І квартал 2022р.

                                                                               грн.

КФК Найменування видатків Видатки загального фонду за І квартал 2022 року Видатки спеціального фонду за І квартал 2022 року Разом видатків загального і спеціального фонду
Затверджено розписом на 2022р. з урахуванням змін Виконано за І квартал 2022р. Затверджено розписом на 2022р. з урахуванням змін Виконано за І квартал 2022р.  
  Дефіцит (-) /Профіцит (+) 8469592,00 9440116,37 -9488672,72 1933787,74 11375904,61
200000 Внутрішнє фінансування -8469592,00 -9440116,37 9488672,72 -1933787,44 -11375904,61
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету   -8356423,66   -1782174,73 -10320598,39
208100 Залишок коштів на початок періоду 453000,00 1043793,06 115000,00 738693,91 1782486,97
208200 Залишок коштів на кінець періоду   10896658,72   2685484,64 13582143,36
208340 Інші розрахунки   1481058,00     1481058,00
208400 Кошти, що передаються  із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -8922592,00 -164616,00 8922592,00 164616,00  
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ   -903693,21   -151613,01 -1055306,22
205100 Залишок коштів на початок періоду     451080,72 1432876,02 1432876,02
205200 Залишок коштів на кінець періоду   903693,21   1584489,03 2488182,24
205340 Інші розрахунки          

 

Начальниця фінансового управління                                   Світлана Демченко

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022  № 391

 

Розподіл резервного фонду міського бюджету за І квартал 2022 року

№ н/п Дата документу Зміст розпорядження сума (грн.)
1. Розпорядження

міського голови

від 04.03.2022 № 69

Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 110 116,24
  Разом   110 116,24

 

Начальниця фінансового управління                                   Світлана Демченко