Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послу та складу комісії

Тип документу: . № 488 від 11.08.2022. Стан: чинний Дата публікації: 16.08.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 11.08.2022                                № 488
м. Долина

Про затвердження Положення про комісію
для комплексного визначення ступеня
індивідуальних потреб особи, яка потребує
надання соціальних послу та складу комісії

Відповідно до п. 4 частини «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та підготовки відповідного висновку:

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (додаток 1).
 2. Затвердити склад комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (додаток 2).

Міський голова                                                                              Іван Дирів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 № 488

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних

потреб особи, яка потребує надання соціальних послу

 

І. Загальні положення.

 1. Положення про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (далі – комісія) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».
 2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та підготовки відповідного висновку.

 

ІІ. Основні завдання та принципи діяльності комісії.

 1. Визначення потреби здійснюється за Показниками, за якими здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, встановленими Порядком надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».
 2. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється працівниками відділу соціальної політики Долинської міської ради, заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності КНП «Центр первинної медичної допомоги», працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради» із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та або її законного представника. Очолює комісію голова, який за посадою є заступником голови Долинської міської ради. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови виконує його функції. До роботи комісії залучаються працівники юридичного відділу управління правового та кадрового забезпечення Долинської міської ради ТГ, лікарі сімейної медицини та старости старостинських округів громади.
 3. Протягом двох робочих днів після надходження до відділу соціальної політики заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги голова комісії направляє членів комісії за адресою, де проживає особа, яка потребує надання соціальних послуг, для здійснення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб.
 4. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, комісією готується висновок за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі». Працівник відділу соціальної політики готує проект висновку, який виноситься для обговорення і погодження на засідання комісії.
 5. Висновок, підписаний членами комісії, долучається до особової справи.
 6. Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй встановлено ІV чи V групу рухової активності.

 

ІІІ. Організація роботи комісії.

 1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які скликаються головою комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше 50% від загального складу її членів.
 2. Рішення комісії приймається більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                     Роман Михнич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету від11.08.2022 № 488

 

Склад

комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг

 

Михнич Роман Володимирович – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, голова комісії;

 

Горошко Олександр Анатолійович – начальник відділу соціальної політики, заступник голови комісії;

 

Пенгрин Степан Васильович – провідний спеціаліст відділу соціальної політики, секретар комісії.

 

Члени комісії

 

Григорський Зеновій Михайлович – начальник управління правового і кадрового забезпечення;

 

Гошовський Петро Мар’янович – директор КЗ “Центр надання соціальних послуг Долинської міської ради»;

 

Макосій Мар’яна Михайлівна – фахівець соціальної роботи відділу соціальної політики;

 

Матіїв Руслан Володимирович – лікар з експертизи тимчасової непрацездатності КНП «Центр первинної медичної допомоги»;

 

Староста відповідного старостинського округу Долинської міської ради територіальної громади.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                     Роман Михнич