Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

Тип документу: . № 125 від 13.10.2020 . Стан: чинний Дата публікації: 13.10.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Внесено зміни  рішенням виконавчого комітету
Долинської міської ради №16  від 21.01.2021      

Внесено зміни  рішенням виконавчого комітету
Долинської міської ради №133  від 08.07.2021   
                      

Від 13.10.2020.                               №125
м. Долина
Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративних послуг

 З метою вчасного та якісного надання послуг фізичним та юридичним особам, враховуючи зміни в законодавстві, беручи до уваги створення віддалених робочих місць адміністраторів в населених пунктах ОТГ, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами Долинської міської ради в новій редакції відповідно до Переліку послуг, що додається.

2.У разі створення нових віддалених робочих місць адміністраторів в населених пунктах Долинської територіальної громади доручити управлінню надання адміністративних послуг вносити до інформаційних карток, що надаються структурними підрозділами Долинської міської ради, інформацію про найменування ВРМ, місцезнаходження, режим роботи, телефон без додаткового їх затвердження рішенням виконкому.

3.Рішення виконавчого комітету від 31.01.2020 № 2 та від 29.04.2020 № 45 «Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг» вважати такими, що втратили чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд