Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Долинської міської ради та ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Тип документу: . № 10 від 21.01.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 25.01.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.01.2021                                10
м. Долина

Про закріплення території обслуговування
за закладами загальної середньої освіти
Долинської міської ради та ведення обліку
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу  Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016  « Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,  керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та з метою забезпечення здобуття громадянами України дошкільної та загальної середньої освіти, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1.Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Долинської міської ради:

  • Для здобуття початкової освіти згідно з Додатком 1.
  • Для здобуття початкової та базової середньої освіти згідно з Додатком  2.
  • Для здобуття базової та повної загальної середньої освіти згідно з Додатком 3.
  • Для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти згідно з Додатком 4.

2.Визначити управління освіти Долинської міської ради відповідальним за створення, постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку, які проживають на території Долинської міської територіальної громади.

3.Управлінню освіти Долинської міської ради:

  • Організувати ведення обліку дітей шкільного віку відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684.
  • Забезпечити системний контроль за дотриманням закладами дошкільної та загальної середньої освіти Долинської міської ради Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

4.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 22.05.2020 №104 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Долинської міської територіальної громади та ведення обліку дітей шкільного віку на 2020/2021 навчальний рік».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови А. Шевченко.

Міський голова                                                             Іван Дирів