Про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на території Долинської міської територіальної громади

Тип документу: . № 101 від 27.05.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 28.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  27.05.2021                               № 101
м. Долина
Про забезпечення функціонування
прийомної сім’ї на території
Долинської міської територіальної громади

З метою захисту прав та законних інтересів дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються у прийомній сім’ї, враховуючи постанову Верховної  Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №714-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області», керуючись ст.ст.256-1, 256-2, 256-3 Сімейного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.ст.11, 12, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства»,  Законом України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» (зі змінами), наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012р. №329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу», підпунктом 3 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Забезпечити функціонування прийомної сім’ї,  Б. Л. та Б. Я. на території Долинської міської територіальної громади, які проживають за адресою_____, в якій виховуються діти: Г. Н., 2010 року народження, Г. Г., 2013 року народження, С. З., 2010 року народження та С. З., 2012 року народження, які влаштовані у прийомну сім’ю розпорядженням Долинської районної державної адміністрації від 10.2015 №261 «Про створення прийомної сім’ї та передачу на виховання і спільне проживання» та розпорядженням Долинської районної державної адміністрації від 04.01.2018 №3 «Про передачу на виховання та спільне проживання малолітніх дітей в прийомну сім’ю».

2.Покласти  персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування, Г. Н., Г. Г., С. З. та С. З., на прийомних батьків – відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 565.

3.Встановити, що прийомні батьки, Б. Л. та Б. Я. є законними представниками дітей: Г. Н., Г. Г., С. З. та С. З.  на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565.

4.Службі у справах дітей Долинської міської ради (Н.Яремій):

  • Підготувати проєкт договору про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на території Долинської міської територіальної громади.

4.2. Забезпечувати здійснення комплексного контролю за умовами проживання та виховання дітей у прийомній сім’ї.

4.3. Готувати щорічно до 01 квітня загальний звіт про стан утримання та виховання дітей у прийомній сім’ї.

5.Комунальному закладу «Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради» (П. Гошовський):

5.1. Забезпечити постійне соціальне супроводження прийомної сім’ї, яке передбачає надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної  сім’ї.

5.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей, соціального супроводження  прийомної сім’ї.

5.3. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї і надання Службі у справах дітей щорічно до 01 березня звіту про виконання плану соціального супроводу дітей і прийомної сім’ї.

  1. Відділу адміністративного забезпечення №1 Управління соціального захисту населення Калуської районної державної адміністрації (Н. Наум):

6.1. Забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей, та грошового забезпечення прийомним батькам відповідно до норм законодавства України.

6.2. До 20 числа кожного місяця здійснювати передбачені державним бюджетом виплати на дітей та грошового забезпечення прийомним батькам.

6.3 Надавати Службі у справах дітей щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про призначення та виплати чи причини не призначення, невиплати соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам.

  1. Комунальному некомерційному підприємству «Долинській багатопрофільній лікарні» (М. Вакалюк):

7.1. Закріпити сімейного лікаря за дітьми, які проживають у прийомній сім’ї.

7.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання дітей та зміцнення їх здоров’я.

7.3. Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та , у разі потреби, здійснення диспансерного нагляду за ними.

7.4. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здоров’я дітей у прийомній сім’ї і надання Службі у справах дітей щорічно до 01 березня звіту про стан здоров’я дітей, дотримання прийомною мамою рекомендацій лікаря.

8.Управлінню освіти (П. Андрейко):

8.1. Забезпечити право дітей на здобуття повної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечення індивідуального навчання.

8.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей.

8.3. Щорічно до 01 березня надавати Службі у справах дітей звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомної матері у вихованні дітей.

9.Долинському відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області (В. Данько):

9.1. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей у прийомній сім’ї.

9.2. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан захисту прав і законних інтересів дітей у прийомній сім’ї, надання Службі у справах дітей щорічно до 01 березня звіту про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей і прийомної матері, про проведення профілактичних заходів.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Заступник міського голови                                                      Роман Ісайчук