Про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року

Тип документу: . № 244 від 29.07.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 29.07.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 29.07.2011.                               № 244
м. Долина
 
Про виконання міського бюджету
за І півріччя 2011 року
 
За звітний період до міського бюджету надійшло 14216,0 тис. грн., що становить 103 відсотки до плану на І півріччя.
До загального фонду надійшло 12706,6 тис. грн., або 103 відсотки до плану на І півріччя, до спеціального фонду – 1509,5 тис. грн., що становить 98 відсотків до плану на І півріччя.
Додатково до загального фонду міського бюджету надійшло 387,3 тис. грн. в т.ч.:
–         податок на доходи фізичних осіб                  – 403,8 тис. грн.;
–         податок на прибуток                                      – 13,4 тис. грн..
–         місцеві податки і збори                         – 106,0 тис. грн..
–         державне мито                                       – 11,8 тис. грн..
–         адмінштрафи                                         – 6,6 тис. грн.;
–    частина прибутку ком. підприємств    – 2,9 тис. грн..
–    інші надходження                                 – 50,0 тис. грн..
Поряд з цими міський бюджет недоотримав 207,3 тис. грн.. від плати за землю.
 
По спеціальному фонду в міський бюджет недопоступило:
– плата за послуги (батьківська плата)     – 98,7 тис. грн.;
– доходи від операцій з капіталом            – 159,3 тис. грн.;.
– цільові фонди                                           – 34,0 тис. грн.;
Одночасно по окремих видах доходів спеціального фонду спостерігається перевиконання запланованих сум доходів.
 
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 11291,1 тис. грн., в т.ч. 10193,0 тис. грн. загального фонду та 1098,1 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління     – 1120,9 тис. грн.                   – 11%
– утримання закладів освіти             – 4559,0 тис. грн                    – 45%
– проведення благоустрою               – 3210,0 тис. грн.                   – 32%
– реалізацію місцевих програм                 – 571,3 тис. грн.           – 6%
 
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 4564,7 тис. грн. – 80%
– забезпечення продуктами харчування          – 441,5 тис. грн. – 8%
– оплата за спожиті енергоносії                       – 542,5 тис. грн. – 9%
 
За І півріччя 2011 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 2377,7 тис. грн.
 
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:
 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2011 року взяти до уваги.
 
2. Подати на затвердження міською радою звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2011 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 14216,4 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 11291,1 тис. грн., передано до районного бюджету  2377,7 тис. грн.. (додаток 2).
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд
 
 

 

Додаток 1 до рішення виконкому

міської ради від 29.07.2011. № 244

 

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                             грн.

Код

Найменування доходів

Уточне-ний план

на рік

План на І півріччя

Факт

за І півріччя

% вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

12990064

6296210

6700002

106

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

4000

2000

15362

768

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11583000

5785780

5578475

96

16010000 Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.

77631

  в т.ч. з реклами

445

  комунальний

24967

  за паркування

215

  ринковий збір

42095

  за видачу ордера

38

  за розміщення об’єктів торгівлі

9871

18000000 Місцеві податки і збори

192000

93355

121752

130

18020000 Збір за місця для паркування

30000

13700

938

18030000 Туристичний збір

3000

1000

2887

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

159000

78655

117926

21000000 Доходи від власності та підприємницької  діяльності

8000

4000

13576

339

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

2000

1000

3920

21081100 Адмінштрафи

6000

3000

9656

22090000 Державне мито

280000

135800

147655

109

24060300 Інші надходження

4600

2100

52118

248

  Всього (без урах.трансф.) )

25061664

12319245

12706571

103

  Всього дох.заг.фонду

25061664

12319245

12706571

103

Спеціальний фонд

12020000 Податок з власників трансп.нарах. до 01.01.2011 р.

119787

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

62100

30900

127389

412

18041500 Збір за провадження торгів. д-ті нафтопродуктами

13300

6600

14025

212

18050000 Єдиний податок

980000

490500

501035

102

19010000 Екологічний податок

160000

80000

54198

68

19050000 Інші збори за забруднення

19477

21110000 Відшкодування втрат с/г

3100

              1500

24062100 Стягнення за шкоду від д-ті

300

25010000 Плата за послуги в т.ч.
 б/п ,
уч. у конк. перевіз.)

736400

367800

367800

270322

269045

1277

74

25020000 Інші джерела власн. надход.

       18255

18255

57281

313

30000000
31030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.
Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

650000

300000

350000

434000

171000

263000

274970

35833

239137

63

50110000 Цільові фонди

250000

105000

70986

68

  Всього дох. спец. фонду

2873455

1534555

1509470

98

  Разом доходів (без урахування трансфертів)

27935119

13853800

14216041

103

  Разом доходів

27935119

13853800

14216041

103

 
 
Начальник фінансового відділу                                              Надія Попович
 

 

   Додаток 2 до рішення виконкому

міської ради від 29.07.2011. № 244

 

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                             грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточне-ний план

на рік

План на І півріччя

Факт за І півріччя

%

вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

2435898

1207691

1120965

93

070101 Дошкільні заклади

8210632

3951786

3650932

92

070201 Школа-сад

1880641

1031000

908078

88

070807 “Обдаровані діти”

12000

3000

2016

67

904120 Соціальний захист

60000

40700

25631

63

100203 Благоустрій міста  в т.ч.
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

5995083

5740083

255000

3210020

3065020

145000

3210020

3065020

145000

100

110104 Музей

536320

268400

268400

100

250403 Борги попереднього року

373671

373671

373671

100

  КП «Комунгосп»

349512

349512

349512

  Міська рада

24159

24159

24159

250404 Інші видатки: місцеві програми

1572170

734460

571261

78

  Підтримки ОМС

1027720

460000

355321

77

  Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

5000

5000

1000

20

  Співпраці з волонтерами

78360

39360

34860

89

  Стимулювання ОСББ

74640

37200

7858

21

  Співпраці з ПРООН

56450

28200

7522

27

  Муніципальний духовий оркестр

304000

151800

151800

100

  Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

26000

12900

12900

100

208400 Передача коштів у спецфонд

 

 

62039

250102 Резервний фонд

40000

          20000

  Разом видатків загального фонду

21116415

10840728

10193013

94

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

4552300

2276148

2377722

104

Спеціальний фонд

010116 Апарат міської ради

40000

40000

16997

43

070101 ДНЗ

820542

436092

317912

73

070201 НВК

72127

62477

4922

8

100203 КП «Комунгосп»

115000

115000

110104 Музей

26000

          26000

150101 Капітальні вкладення

1332640

652640

364400

56

в т.ч. міська рада ( ДНЗ, НВК)
ПРООН

320000

290850

51850

177000

137000

77

  КП «Комунгосп»

421790

198790

127400

64

  Долинські ринки

180000

180000

80000

44

  КП «ЖЕО»

45000

          45000

20000

44

170703 Ремонт доріг

124545

86645

61645

71

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

25093

23493

 

240602 Утилізація відходів

191444

111144

100000

90

240900 Цільовий фонд

262060

117060

66600

57

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
в т.ч.  міська рада
музей
КП «ЖЕК»
КП «Комунгосп»

144369

 

 

8250

53789

32330

50000

144369

 

 

8250

53789

32330

50000

144369

 

 

8250

53789

32330

          50000

100

250404 Інші видатки в т.ч.
муніципальний духовий оркестр
міська рада (МАТРА)

21259

3360

17899

21259

3360

17899

          21259

            3360

          17899

100

  Разом видатків спец. фонду

3175079

1836179

1098104

60

  Всього видатків

24291494

12676907

11291117

89

 
 
 
 
Начальник фінансового відділу                                                        Надія Попович