Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року

Тип документу: . № 324 від 25.10.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 25.10.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 25.10.2011.                             № 324
м. Долина
 
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2011 року
 
За звітний період до міського бюджету надійшло 21892,6 тис. грн., що становить 102 відсотки до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 19348,8 тис. грн., або 101 відсоток до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 2543,7 тис. грн., що становить 103 відсотки до плану на 9 місяців.
Додатково до загального фонду міського бюджету надійшло 183,3 тис. грн. в т.ч.:
–         податок на доходи фізичних осіб                           – 167,3 тис. грн.;
–         податок на прибуток                                      – 10,0 тис. грн..
–         державне мито                                                – 18,8 тис. грн..
– інші надходження                                             – 44,9,0 тис. грн..
Поряд з цими міський бюджет недоотримав 57,7 тис. грн. від плати за землю.
 
До спеціального фонду міського бюджету додатково поступило72,8 тис. грн., в т.ч.:
– податок з власників транспортних засобів нарахований
до 01.01.2011                                                                       – 9,7 тис. грн.
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу            – 206,9 тис. грн.
– єдиний податок                                                                           – 43,2 тис. грн.
– інші джерела власних надходжень                                   -20,6 тис. грн.
– збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – 3,8 тис. грн.
Одночасно по окремих видах доходів спеціального фонду спостерігається невиконання запланованих сум доходів:
–         доходи від операцій з капіталом                             – 48,9 тис. грн.
–         цільові фонди                                                           – 93,3 тис. грн.
–         плата за послуги                                                      – 67,7 тис. грн.
–          відшкодування втрат с/г                                          – 1,5  тис. грн.
 
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 17809,1 тис. грн., в т.ч. 15793,6 тис. грн. загального фонду та 2015,5тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління              – 1783,9 тис. грн. – 12%
– утримання закладів освіти                      – 7100,5 тис. грн. – 45%.;
– проведення благоустрою                        – 4941,0 тис. грн. – 32%;
– реалізацію місцевих програм                           – 1083,5 тис. грн. – 7%.
 
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями    – 7343,1 тис. грн. – 83%.
– забезпечення продуктами харчування            – 670,0 тис. грн. – 8%.
– оплата за спожиті енергоносії                          – 667,0 тис. грн. – 8%.
 
За 9 місяців 2011 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 3622,2 тис. грн.
 
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:
 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року взяти до уваги.
 
2. Звернутися до сесії міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 21892,6 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 17809,1 тис. грн., передано до районного бюджету  3622,2 тис. грн.. (додаток 2).
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 до рішення виконкому

міської ради від 25.10.2011. № 324

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                             грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

План на 9 місяців

Факт

за 9 місяців

% викон.

Загальний фонд

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

13393064

10075825

10243211

102

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

16000

15000

25012

167

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11383000

8486320

8428579

100

16010000 Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.

77631

77631

70200

91

  в т.ч. з реклами

445

445

445

  комунальний

24967

24967

24443

  за паркування

215

215

1591

  ринковий збір

42095

42095

42095

  за видачу ордера

38

38

55

  за розміщення об’єктів торгівлі

9871

9871

1571

18000000 Місцеві податки і збори

219000

173145

178631

104

18020000 Збір за місця для паркування

19000

14200

938

18030000 Туристичний збір

4000

3100

5142

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

196000

155845

172550

21000000 Доходи від власності та підприєм. д-ті

15000

13000

13562

105

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

3000

2500

              2359

21081100 Адмінштрафи

12000

10500

11203

22090000 Державне мито

286000

212900

231679

109

24060300 Інші надходження

52600

51300

97538

191

41021600 Дотація держбюджету на підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери

60400

60400

60400

100

  Всього (без урах.трансф.) )

25442295

19105121

19288413

101

  Всього дох.заг.фонду

25502695

19165521

19348813

101

Спеціальний фонд

12020000 Податок з власників трансп.нарах. до 01.01.2011 р.

119787

119787

129492

109

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

152100

136500

343388

252

18041500 Збір за провадження торгів. д-ті нафтопродуктами

20300

17000

20817

123

18050000 Єдиний податок

980000

735000

778896

106

19010000 Екологічний податок

135000

104260

103990

100

19050000 Інші збори за забруднення

19477

19477

19417

100

21110000 Відшкодування втрат с/г

3100

              1500

24062100 Стягнення за шкоду від д-ті

300

300

143

48

25010000 Плата за послуги в т.ч.
 б/п ,
уч. у конк.перевіз.)

646400

462000

462000

394264

390267

3997

86

25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки
кошти для виконання цільових заходів

90272

 

37841

52431

90272

 

37841

52431

110822

 

53254

57568

123

30000000
31030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.
Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

650000

300000

350000

570000

245000

325000

521013

49073

471940

92

41035000 Інші субвенції

9866

9866

9866

100

50110000 Цільові фонди

250000

205000

111646

55

  Всього дох. спец. фонду

3076602

2470962

2543754

103

  Разом доходів (без урахування трансфертів)

28509031

21566217

21822301

102

  Разом доходів

28579297

21636483

21892567

102

 
 
 
Начальник фінансового відділу                                              Надія Попович

 

   Додаток 2 до рішення виконкому міської ради від 25.10.2011. № 324

 

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                             грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений лан

на рік

План на 9 місяців

Факт. за 9 місяців

 

%

вик.

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

2452675

1885304

1783900

95

070101 Дошкільні заклади

8271032

6269073

5817315

93

070201 Школа-сад

1890641

1446616

1283203

89

070807 “Обдаровані діти”

12000

12000

9966

83

904120 Соціальний захист

56000

51200

36484

72

100203 Благоустрій міста  в т.ч.
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

6035083

5740083

295000

4941020

4665020

276000

4941020

4665020

276000

100

110104 Музей

536320

402600

402600

100

250403 Борги попереднього року

373671

373671

373671

100

  КП «Комунгосп»

349512

349512

349512

  Міська рада

24159

24159

24159

250404 Інші видатки: місцеві програми

1587024

1224614

1083454

89

  Підтримки ОМС

1027720

800000

722755

91

  Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

5000

5000

1000

20

  Співпраці з волонтерами

78360

58860

54360

93

  Стимулювання ОСББ

74640

55800

24419

44

  Співпраці з ПРООН

56450

42600

22566

53

  Муніципальний духовий оркестр

304000

228000

228000

100

  Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

26000

19500

19500

100

208400 Передача коштів у спецфонд

 

 

62039

250102 Резервний фонд

40000

          20000

 

  Разом видатків загального фонду

21254446

16626098

15793652

95

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

4552300

3414222

3622227

106

Спеціальний фонд

010116 Апарат міської ради

70000

70000

29096

42

070101 ДНЗ

750128

570528

425514

75

070201 НВК

72127

66950

10565

16

100203 КП»Комунгосп»

70000

70000

70000

100

110104 Музей

26000

          26000

26000

100

150101 Капітальні вкладення

1650640

1325640

668300

51

в т.ч. міська рада ( ДНЗ, НВК)
ПРООН

563000

290850

460150

290850

3657

137000

1

48

  КП «Комунгосп»

571790

349640

302644

87

  Долинські ринки

180000

180000

180000

100

  КП ЖЕО

45000

          45000

45000

100

170703 Ремонт доріг

341332

332432

302645

91

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

25093

23493

240602 Утилізація відходів

185921

155181

155180

100

240900 Цільовий фонд

262060

217060

112686

52

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
в т.ч.  міська рада
музей
КП ЖЕК
КП Комунгосп

154235

 

 

8250

53789

32330

59866

154235

 

 

8250

53789

32330

59866

144369

 

 

8250

53789

32330

          50000

94

250404 Інші видатки в т.ч.
муніципальний духовий оркестр
міська рада (МАТРА)
міська рада – день міста
міська рада – встановлення дит. майданчиків

73690

3360

40080

27250

3000

73690

3360

40080

27250

3000

          71126

            3360

          39980

24786

3000

97

  Разом видатків спец. фонду

3681226

3085209

2015482

66

  Всього видатків

24935672

19711307

17809134

91

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

4552300

3414222

3622227

106

 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового відділу                                                        Надія Попович