Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021  № 1369-18/2021 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік»

Тип документу: . № 392 від 28.04.2022         . Стан: чинний Дата публікації: 05.05.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Від 28.04.2022                                 392
м. Долина

Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.12.2021  № 1369-18/2021
«Про бюджет Долинської міської
територіальної громади на 2022 рік»

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 23.12.2021 № 1369-18/2021 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік»:

1.1. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 1.

1.2. Внести зміни в додаток 7 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних  програм  у 2022 році » згідно з додатком 2.

 

Міський голова                                                                                   Іван Дирів

 

                                                                                                                          Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022  № 392

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2022 рік

(грн)

Код Програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів Код Типової програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів Код Функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом зміни,

що вносяться

Зміни, що вносяться, всього видатки  споживання з них видатки розвитку Зміни, що вносяться, всього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги

та енергоносії

оплата праці комунальні послуги

та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Міська рада 50000,00 50000,00                   50000,00
0118775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 50000,00 50000,00                   50000,00
06     Управління освіти     2886917,32 -1452088,63                
0611010 1010 910 Надання дошкільної освіти міський бюджет -2860011,00 -2860011,00 -2194876,00                 -2860011,00
0611021 1021 921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2860011,00 2860011,00 5081793,32 -1295612,63               2860011,00
09     Служба у справах дітей       10000,00                
0913133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики       10000,00                
37     Фінансове управління 50000,00 50000,00                   50000,00
3718710 8710 133 Резервний фонд -50000,00 -50000,00                   50000,00
      Усього     2886917,32 -1285612,63                

 

Начальник фінансового управління                                                                                                                   Світлана Демченко

 

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022  № 392

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 7

«Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм  у 2022 році»

    (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевих/регіональних програм Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Зміни, що вносяться В тому числі
Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0118775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету Програма забезпечення пожежної безпеки на території Долинської ТГ на 2022-2024 роки 18.11.2021     №1080-17/2021 50 000,00 50 000,00    
УСЬОГО 50 000,00 50 000,00    

 

Начальник фінансового управління                                                                              Світлана Демченко