Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 1367-18/2021 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Тип документу: . № 485 від 11.08.2022. Стан: чинний Дата публікації: 16.08.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 11.08.2022                                 № 485
м. Долина

Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2021 № 1367-18/2021
«Про програму соціально-економічного та
культурного розвитку Долинської
територіальної громади на 2022-2024 роки» 

З метою впорядкування механізмів реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2021 № 1367-18/2021 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки» – розділи «Паспорт програми» та «5.Фінансування реалізації Програми» викласти у новій редакції, а також доповнити додаток до даної програми п.11 (додається).

 

Міський голова                                                                              Іван Дирів

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 11.08.2022  № 485

Затверджено:
рішення міської ради
від 23.12.2021 № 1367-18/2021
(зі змінами)

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Долинська міська рада
2. Розробник Програми Управління зовнішніх зв’язків та місцевого розвитку
3. Відповідальні виконавці Виконавчі органи міської ради
4. Учасники Програми Виконавчі органи міської ради
5. Терміни реалізації Програми 2022 – 2024 роки
6. Кошти, задіяні на виконання Програми Кошти міського бюджету
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  тис. грн

Всього:

у тому числі 2022 рік

2023 рік

2024 рік

У межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті

 

43 850,00

3 850,00

20 000,00

20 000,00

8. Очікувані результати виконання Програми Збалансований соціально-економічний та культурний розвиток Долинської територіальної громади в розрізі окремих галузей та населених пунктів (територіальних округів), націлений на досягнення задекларованих довгострокових стратегічних пріоритетів
9. Термін проведення звітності та актуалізації Щорічно у ІІ кварталі (до 30.04)

 

  1. Фінансування реалізації Програми

 

Основним фінансовим інструментом, необхідним для успішного досягнення мети, стратегічних та операційних цілей, в рамках визначених Програмою завдань у плановому періоді 2022-2024 років є кошти міського бюджету, які будуть передбачені на реалізацію цільових програм, а також окремих заходів даної Програми щодо розвитку територіальних округів громади, які щорічно формуються за поданням закріплених депутатів міської ради та затверджуються як додаток до даної Програми.

 

Фінансування з міського бюджету окремих заходів даної Програми щодо розвитку територіальних округів, щорічно формуються за поданням закріплених депутатів міської ради.

Зазначений перелік заходів щорічно затверджується міською радою у формі додатку до даної Програми (не пізніше 30 квітня відповідного року) в межах граничної суми передбаченої для кожного територіального округу на підставі подання депутатів (групи депутатів) міської ради, закріпленими за відповідним територіальним округом. Граничний термін подання переліку заходів – до 1 квітня відповідного року. Перелік заходів повинен бути поданим з наявним погодженням профільних заступників міської ради (відповідно до компетенції). У зв’язку з наявністю вагомих обставин, терміни подання пропозицій та затвердження заходів можуть бути змінені за окремим рішенням міської ради.

Гранична сума бюджетних призначень для кожного територіального округу на кожен плановий рік визначається на підставі коефіцієнтів (відсотків) наведених у таблиці 5.1, залежно від суми загальних бюджетних призначень на реалізацію даної Програми на відповідний рік.

Додатково до бюджетних асигнувань на розвиток територіальних округів, спрямування яких визначається за поданням депутатів міської ради, до загальних річних кошторисних призначень на реалізацію програми включаються також кошти, спрямування яких визначаються міським головою. Обсяг цих коштів повинен становити до 10% від загальних річних кошторисних призначень на реалізацію Програми. Пропозиції щодо спрямування цих коштів вносяться міським головою та затверджуються міською радою. Міський голова може спрямовувати кошти на виконання заходів на усій території громади, за умови виконання інших нижченаведених умов.

 

Заходи можуть передбачати проведення робіт з поточного чи капітального ремонту об’єктів комунальної власності (будівлі, мережі, інфраструктура), капітальний та поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду (виключно за умови співфінансування 50% за рахунок мешканців), придбання обладнання та основних засобів для бюджетних закладів. Розподіл щорічних бюджетних призначень депутатами та міським головою допускається не більше як на 6 частин. До 10% коштів від суми передбаченої на кожен територіальний округ, за поданням відповідного депутата (групи депутатів) може бути спрямовано на заходи поза межами закріпленого округу, у тому числі на матеріальні допомоги на лікування громадян.

 

Виконавцями Програми, відповідно до типу заходів, можуть бути наступні головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів:

  • Долинська міська рада (в т.ч. субвенції бюджетам вищого рівня);
  • управління благоустрою та інфраструктури;
  • управління житлово-комунального господарства;
  • управління освіти;
  • відділ культури;
  • комунальні підприємства, установи, заклади та інші юридичні особи, засновником яких є Долинська міська рада.

Додаток до рішення міської ради
від 21.07.2022  № 1654-21/2022
(зі змінами та доповненнями)

 

Заходи Програми

з/п

Межі округу Депутати

міської ради

Сума, грн Призначення
План Факт
1 2 3 4 5 6
11. м. Долина (округ №11) /

вул. Степана Бандери: 3; Просп.. Незалежності: 10, 12, 14, 16, 18, 15, 17, 19

Петренко Юрій Олександрович 85 750,00 36 750,00 На благоустрій території округу (для КП «Комунгосп»)
49 000,00 На управління освіти для облаштування укриття Долинського ліцею №6 «Європейський»