Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 № 1337-18/2021 «Про Програму діяльності комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2022-2024 рр.»

Тип документу: . № 401 від 28.04.2022     . Стан: чинний Дата публікації: 05.05.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 28.04.2022                                 № 401
м. Долина

Про внесення змін до рішення міської ради
від 16.12.2021 № 1337-18/2021  «Про Програму діяльності
комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2022-2024 рр.»

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести  зміни до рішення міської ради від  16.12.2021 № 1337-18/2021  «Про Програму діяльності  комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2022-2024 рр.»:

  • розділ 5 «Заходи на виконання Програми» викласти в редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                              Іван Дирів

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022 № 401

 

  1. Заходи на виконання Програми

з/п

Стаття видатків Сума коштів (грн)
2022 рік 2023 рік 2024 рік
1. Заробітна  плата  з нарахуванням (двох штатних одиниць згідно структури підприємства) 315000,00+

69300,00

345240,00 +

75953,00

368720,00+

81118,00

2. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (канцтовари, принтер, паливно мастильні матеріали) 36000,00

-1733,60=

34266,40

39500,00 42200,00
3. Відрядження 5000,00 5000,00 5000,00
4. Оплата послуг крім комунальних в т.ч. 108400,00 118720,00 126750,00
4.1 оплата  адміністративних послуг (виготовлення ЕЦП, касове обслуговування, інтернет, ліцензія на програмне забезпечення Соната) 8500,00 9320,00 9950,00
4.2 Оплата послуг з підготовки проектних кошторисів, заявок, концепцій тощо 50000,00 54800,00 58500,00
4.3 Оплата послуг за ремонт транспортного засобу 49900,00 54600,00 58300,00
5. Оплата комунальних послуг 38200,00 41900,00 44700,00
5.1 Оплата електроенергії 36080,00 39550,00 42200,00
5.2 Оплата водопостачання та водовідведення 2120,00 2320,00 2500,00
6. Інші поточні видатки +1733,60
  ВСЬОГО 571 900,00 626 313,00 668 488,00