Про внесення змін до інформаційної та технологічної карток

Тип документу: . № 165 від 19.08.2019. Стан: чинний Дата публікації: 19.08.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 19.08.2019.           № 165
м. Долина
Про внесення змін
до інформаційної та технологічної карток

У відповідності до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019р. №367 та Порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2019. № 35 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надають відділи міської ради», а саме додаток 15 «Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги«Присвоєння поштової адреси» викласти в новій редакції (додається).

2.Відповідальній особі внести інформацію в програму ЕДО «Універсам послуг».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.

Міський голова                                                     Володимир Гаразд