Про створення прийомної сім’ї та влаштування дітей на виховання і спільне проживання

Тип документу: . № 112 від 08.07.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 09.07.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  08.07.2021                               №112
м. Долина
Про створення прийомної сім’ї
та влаштування дітей на виховання
і спільне проживання

 З метою захисту прав та законних інтересів  дітей-сиріт, забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні, шляхом влаштування їх на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї, взявши до уваги заяву про створення прийомної сім’ї та влаштування дітей на виховання і спільне проживання та висновок Служби у справах дітей Долинської міської ради від 10.06.2021 №73/01-18 про можливість утворення прийомної сім’ї, керуючись ст.ст.256-1, 256-2, 256-3 Сімейного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.ст.11, 12, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», Законом України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення  про прийомну сім’ю»     (зі змінами), наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012р. №329/409/652/502  «Про взаємодію  місцевих  органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу», підпунктом 4 пункту «б» статті 34  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.Створити прийомну сім’ю на базі родини, М. Р., 01.08.1980 року народження та М. І., 18.07.1975 року народження, які проживаютьза адресою: ______.

2.Влаштувати на виховання і спільне проживання дітей-сиріт, Ч. В., 11 жовтня 2010 року народження та Ч. В., 29 жовтня 2012 року народження, в прийомну сім’ю М. Р. та М. І.

3.Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток дітей, Ч. В. та Ч. В., на прийомних батьків – відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565.

4.Встановити, що прийомні батьки, М. Р. та М. І., є законними представниками прийомних дітей, Ч. В. та Ч. В., на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565.

5.Службі у справах дітей Долинської міської ради (Н.Яремій):

    • Підготувати проєкт договору про влаштування Ч. В. та Ч. В. на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю.
    • Передати прийомним батькам документи на прийомних дітей.
    • Забезпечувати здійснення комплексного контролю за умовами проживання та виховання дітей у прийомній сім’ї.
    • Готувати щорічно до 01 серпня загальний звіт про стан утримання та виховання дітей у прийомній сім’ї.

6.Комунальному закладу «Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради» (П. Гошовський):

6.1. Забезпечити постійне соціальне супроводження прийомної сім’ї, яке передбачає надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної  сім’ї.

6.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей, соціального супроводження  прийомної сім’ї.

6.3. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї і надання Службі у справах дітей щорічно до 01 липня звіту про виконання плану соціального супроводу дітей і прийомної сім’ї.

7.Відділу адміністративного забезпечення №1 Управління соціального захисту населення Калуської районної державної адміністрації (Н. Наум):

7.1. Забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей, та грошового забезпечення прийомним батькам відповідно до норм законодавства України.

7.2. До 20 числа кожного місяця здійснювати передбачені державним бюджетом виплати на дітей та грошового забезпечення прийомним батькам.

7.3 Надавати Службі у справах дітей щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про призначення та виплати чи причини не призначення, невиплати соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам.

8.Комунальному некомерційному підприємству «Долинській багатопрофільній лікарні» (М. Вакалюк):

8.1. Закріпити сімейного лікаря за дітьми, які проживають у прийомній сім’ї.

8.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання дітей та зміцнення їх здоров’я.

8.3. Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та , у разі потреби, здійснення диспансерного нагляду за ними.

8.4. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан здоров’я дітей у прийомній сім’ї і надання Службі у справах дітей щорічно до 01 березня звіту про стан здоров’я дітей, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.

9.Управлінню освіти (П. Андрейко):

9.1. Забезпечити право дітей на здобуття повної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечення індивідуального навчання.

9.2. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей.

9.3. Щорічно до 01 липня надавати Службі у справах дітей звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні дітей.

10.Долинському відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області:

10.1. Визначити відповідальну особу та конкретні заходи щодо здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей у прийомній сім’ї.

10.2. Забезпечити щоквартальний обмін інформацією про стан захисту прав і законних інтересів дітей у прийомній сім’ї, надання Службі у справах дітей щорічно до 01 липня звіту про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей і прийомних батьків, про проведення профілактичних заходів.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                                                                        Іван Дирів