Про роботу відділу інспекції Долинської міської ради

Тип документу: . № 222 від 28.11.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 28.11.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Від 28.11.2018.                                 № 222

м. Долина

Про роботу відділу інспекції Долинської міської ради

Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу інспекції Долинської міської ради про роботу відділу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.Звіт про діяльність відділу інспекції Долинської міської ради за період 2017 року та 11 місяців 2018 року взяти до уваги (звіт додається).

2.Роботу відділу інспекції Долинської міської ради вважати задовільною.

Заступник міського голови                                                  Ігор Жовнір

 

 

Додаток до рішення виконкому

від 28.11.2018. № 222

Звіт про роботу відділу інспекції Долинської міської ради

за 2017 рік та 11 місяців 2018 року.

Відділ інспекції Долинської міської ради є структурним підрозділом міської ради, який був створений у 2012 році.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону земель», «Про основи національної безпеки України», «Про дорожній рух», «Про доступ до публічної інформації», Правилами благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Долини, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

        Основною метою відділу є:

 • цілеспрямована діяльність із забезпечення порядку у сфері благоустрою на території міста Долина;
 • надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сфері благоустрою;
 • забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою;
 • формування політики розвитку міста, створення умов для покращення якості міського середовища;
 • реалізації положень державної та місцевої політики у сфері благоустрою території.

Основними завданнями та функціями відділу інспекції є:

 • здійснення постійного контролю за дотримання законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, у порядку встановленому законодавством:
 • проведення рейдових перевірок та оглядів територій міста, підприємств, установ, організацій щодо стану благоустрою;
 • складання актів, приписів щодо усунення порушень у сфері благоустрою та протоколів про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою;
 • розгляду в межах своєї компетенції, звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
 • прийняття участі в обговоренні проектів рішень з питань благоустрою забезпечення чистоти і порядку в місті;
 • видання дозволів на тимчасове порушення об’єктів благоустрою;
 • видання ордерів на видалення зелених насаджень;
 • сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста Долини;
 • здійснення профілактичних робіт для запобігання правопорушень у сфері благоустрою;
 • прийняття участі у заходах з реалізації політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану міста.

Відділ інспекції відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє пропозиції до проектів міського бюджету, які стосуються благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу;
 • проводить рейди та перевірки територій і об’єктів та здійснює складання складання приписів та протоколів про адміністративні правопорушення у разі їх виявлення;
 • залучає працівників комунальних служб до участі у перевірках;
 • здійснює нагляд за ситуацією на території міста за допомогою камер відео нагляду та у разі виявлення порушень інформує відповідні служби;
 • надає інформацію з камер відео нагляду відповідно до Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи відео спостереження в м. Долина;
 • співпрацює з правоохоронними органами та державною службою з надзвичайних ситуацій;
 • співпрацює з іншими виконавчими органами , органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста;
 • здійснює контроль за виконанням дозволів на порушення об’єктів благоустрою;
 • приймає участь в проведенні демонтажу тимчасових споруд, які перебувають на земельних ділянках без дозвільних документів, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради;
 • організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської радиз питань віднесених до компетенції відділу;
 • забезпечує реалізацію політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану міста;
 • виконує інші завдання, покладені, на відділ керівництвом міської ради у межах своєї компетенції.

           Від початку створення відділ інспекції змінив свою штатну чисельність.

           На сьогоднішній день до структури відділу входять:

– 1 начальник відділу інспекції

– 2 спеціаліста відділу;

– 4 диспетчери;

– 4 інспектори;

Диспетчери позмінно цілодобово моніторять інформацію, яка надходить їм з камер відеоспостереження розташованими в нашому місті та повідомляють відповідні служби в межах їхньої компетенції.

Інспектори здійснюють патрулювання вулиць міста, згідно розроблених маршрутів та в разі виявлення порушень вживають заходи відповідно до своїх повноважень.

           Звіт діяльності відділу інспекції наведений у таблиці :


п/п
Назва діяльності 2017р. 2018р. Всього
1 Складено адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина, з них:
–         тимчасові споруди без дозвільних документів,
–         випуск неочищених стічних вод,
–         проведення земляних робіт без відповідних дозвільних документів,
–         не укладання договору на вивіз побутових відходів,
–         розміщення зовнішньої реклами без дозвільних документів,
–         порушення правил паркування,
–         здійснення торгівлі в невідведеному для цього місці,
–         інші порушення
 
102
 
 
 
 
46
12
 
4
 
11
 
10

 
4
15
60
 
 
 
 
15
2
 
7
 
9
 
14
2
 
2
9
         162
 
 
 
 
61
14
 
11
 
20
 
24
2
 
6
24
2 Складено приписів про усунення порушень Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина, з них:
–         тимчасові споруди без дозвільних документів,
–         випуск неочищених стічних вод,
–         проведення земляних робіт без відповідних дозвільних документів,
–         не укладання договору на вивіз побутових відходів,
–         розміщення зовнішньої реклами без дозвільних документів,
–         порушення правил паркування,
–         здійснення торгівлі в невідведеному для цього місці,
–         інші порушення
 
 
293
 
 
 
83
37
 
4
 
126
 
6

 
1
36
148
 
 
 
57
2
 
2
 
55
 
13
2
 

17
 
 
 
         441
 
 
 
140
39
 
6
 
181
 
19
2
 
1
53
3 Оформлення та направлення матеріалів на адмінкомісію 102 60          162
4 Встановлено власників тимчасових споруд 63 95          158
5 Оформлення та направлення матеріалів на комісію по демонтажу  т/с, які перебувають на земельній ділянці без дозвільних документів 83 57          140
6 Кількість демонтованих т/с 71 75        146
7 Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб 58 53        111
8 Розгляд звернень на порталі «Відкрите місто» 47         47
9 Розгляд звернень на порталі «Контакт центр» 62         62
10 Кількість виданих дозволів на тимчасове порушення об’єктів благоустрою 45 71        116
11 Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень 55 22         77
12 Оперативно вирішено порушень у сфері благоустрою 96 75        171
13 Фіксація порушень правил дорожнього руху (порушення правил паркування) 1010 1389       2399
14 Кількість зафіксованих ДТП 35 31        66
15 Кількість зафіксованих хуліганський дій 3 18        21
16 Кількість повідомлень в Долинське відділення поліції, Долинський РВ УДСНС 21 52         73
17 Кількість повідомлень інспекторів відділу інспекції 9 49        58
18 Кількість наданих відеоматеріалів Долинському ВП 35 28        63
19 Кількість наданих відеоматеріалів громадянам 18 15           33
20 Кількість повідомлень до комунальних служб 11 32           43

Начальник відділу інспекції                                             Олег Пилипишин