Про Раду ветеранів працівників нафтопромислового комплексу

Тип документу: . № 202 від 13.07.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 13.07.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 13.07.2011.                               № 202
м. Долина
 
Про Раду ветеранів
працівників нафтопромислового комплексу
 
З метою забезпечення професійного, колегіального розгляду й обговорення виробничих та соціальних питань щодо перспектив розвитку нафтопромислового комплексу м. Долина, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради
 

В И Р І Ш И В:

 

1. Створити Раду ветеранів працівників нафтопромислового комплексу м. Долина у складі:
 
Володимир Гаразд               – міський голова, голова ради,
Олег Дудар                            – голова Долинської районної ради народних депутатів І демократичного скликання, інженер виробничо-технічного відділу Прикарпатського УБР ПАТ «Укрнафта»;
Орест Турянський                – ветеран праці, головний енергетик
Долинського УБР;
Роман Мисьович                           – ветеран праці, начальник відділу розробки і
геології НГВУ «Долинанафтогаз»;
Ігор Наконечний                           – ветеран праці, головний геолог Долинського
(Прикарпатського) УБР;
Юліан Сарабрин                          – ветеран праці, майстер по випробуванню
та освоєнню свердловин Долинського УБР.
2. Затвердити Положення про Раду ветеранів працівників нафтопромислового комплексу м. Долина (додається).
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Володимира Гаразда.
 
 
 
 
Заступник міського голови                               Максим Новосельський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого комітету

від 13.07.2011. № 202

ПОЛОЖЕННЯ

про раду ветеранів нафтогазового комплексу

Долинського району при міському голові

 
1. Рада ветеранів нафтогазового комплексу Долинського району при міському голові (далі – рада ветеранів) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою консолідації науково-практичного потенціалу її членів задля збереження та донесення до майбутніх поколінь інформації про історію становлення, минулі звершення, кращі практики, інноваційні технології та можливості оптимізації в сучасному нафтогазовому комплексі Долинщини.
 
2. У своїй діяльності рада ветеранів керується  Конституцією та чинним законодавством України, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями ради ветеранів є:
–       забезпечення збереження для майбутніх поколінь достовірних історичних даних про становлення нафтогазового комплексу на Долинщині;
–       обговорення проблем та перспектив різних аспектів діяльності нафтогазового комплексу на території міста та винесення рекомендацій щодо їх вирішення;
–       сприяння врахуванню думки громадськості та компетентних місцевих фахівців в процесі діалогу місцевої влади з підприємствами нафтогазового комплексу, що розташовуються на території Долинського району.
 
4. Рада ветеранів здійснює свою діяльність у формі засідань, які скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Кожне засідання ради ветеранів супроводжується веденням відповідного протоколу.
 
5. Головуючим на засіданнях ради ветеранів є міський голова, а у випадку його відсутності – заступник міського голови. Функції секретаря ради ветеранів може виконувати працівник апарату міської ради.
 
6. Рада ветеранів має право:
–         використовувати, за попереднім погодженням, для своїх засідань службові приміщення міської ради;
–         залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
–         організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
–         отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для розгляду питань та забезпечення діяльності ради;
–         приймати резолюції та звернення рекомендаційного характеру та доводити їх до відома органів влади, керівників підприємств, установ та організацій, а також громадськості.
 
7. До складу ради ветеранів можуть бути включені дійсні працівники та пенсіонери нафтогазового комплексу, що мають стаж роботи на відповідних підприємствах не менше ніж 25 років.
 
8. Склад ради ветеранів формується та змінюється відповідним рішенням виконкому. Членство в раді ветеранів є добровільним та здійснюється на волонтерських засадах.
 
9. Забезпечення ради ветеранів приміщенням для проведення засідань та створення умов для її роботи здійснює міська рада.
 
 
 
 
 

Керуюча справами виконкому                                            Світлана Сапетна