Про проєкт міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогноз міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

Тип документу: . № 227 від 18.12.2019. Стан: чинний Дата публікації: 18.12.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 18.12.2019.              №227
м.Долин
Про проєкт міського бюджету об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік та прогноз міського бюджету
об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Схвалити:

1) проект міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1-6;

2) прогноз міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки згідно з додатком 7.

2.Фінансового відділу (Н.Попович), головним розпорядникам коштів міського бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити подання в установленому порядку проєкт міського бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності з подальшим затвердженням його на сесії міської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Смолія В.В.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

ДОХОДИ міського бюджету на 2020 рік (грн.)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Податкові надходження 235899000,0 235569000,0 330000,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 141807000,0 141807000,0
11010100 Податок на доходи фіз.осіб, що сплачується із доходів у вигляді заробітної плати 137407000,0 137407000,0
11010200 Податок на доходи фіз.осіб з грошового забезп. та ін. виплат, одерж. військовослуж 3600000,0 3600000,0
11010400 Податок на доходи фіз.осіб з доходів інших наж заробітна плата 300000,0 300000,0
11010500 Податок на доходи фіз.осіб за результатами річного декларування 500000,0 500000,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 2000,0 2000,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 220000,0 220000,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 12475000,0 12475000,0
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодерж. значення 100000,0 100000,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 9795000,0 9795000,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 2580000,0 2580000,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11702000,0 11702000,0
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів- пальне 1500000,0 1500000,0
1 2 3 4 5 6
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне 6500000,0 6500000,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3702000,0 3702000,0
18000000 Місцеві податки і збори 69363000,0 69363000,0
18010000 Податок на  майно 48577000,0 48577000,0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл. жит. нер. 7000,0 7000,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер 704000,0 704000,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. 2517500,0 2517500,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. 2218100,0 2218100,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5108000,0 5108000,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 35459000,0 35459000,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 146400,0 146400,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2346000,0 2346000,0
18011000 Транспортний податок фіз. ос. 13000,0 13000,0
18011100 Транспортний податок юр.ос. 58000,0 58000,0
18030000 Туристичний збір 25000,0 25000,0
18030100 Туристичний збір сплачений юридичними особами 5000,0 5000,0
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними особами 20000,0 20000,0
18050000 Єдиний податок 20761000,0 20761000,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4880000,0 4880000,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 15750000,0 15750000,0
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 131000,0 131000,0
19010000 Екологічний податок 330000,0 330000,0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 320000,0 320000,0
1 2 3 4 5 6
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 7000,0 7000,0
19010300 «-« у відведені місця 3000,0 3000,0
20000000  Неподаткові надходження 8350800,0 3627900,0 4972900,0 250000,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 100000,0 100000,0
21081100 Адмінштрафи та інші санкції 100000,0 100000,0
22000000 Адміністративні збори та платежі 3467900,0 3467900,0
22010000 Плата за надання адмінпослуг 2917000,0 2917000,0
22010300 Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп. 35000,0 35000,0
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 2507000,0 2507000,0
22012600 Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май 350000,0 350000,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг 25000,0 25000,0
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності 530000,0 530000,0
22090000 Державне мито 20000,0 20000,0
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 20000,0 20000,0
22130000 Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення 900,0 900,0
24000000 Інші неподаткові надходження 310000,0 60000,0 250000,0 250000,0
24060300 Інші надходження 60000,0 60000,0
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 250000,0 250000,0 250000,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4722900,0 4722900,0
25010000 Власні надходження бюджетних установ, освіта

                                    культура

4722900,0  

4002900,0

720000,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 400000,0 400000,0 400000,0
31030000 Надходження від відчуження майна 300000,0 300000,0 300000,0
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,0 100000,0 100000,0
40000000 Офіційні трансферти 106862300,0 106280400,0 581900,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105767000,0 105767000,0
1 2 3 4 5 6
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджам 100722500,0 100722500,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджам 5044500,0 5044500,0
41050000 Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1095300,0 513400,0 581900,0
41051200 Субвенція з місцевого (обласного)бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 265300,0 173400,0 91900,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. 830000,0 340000,0 490000,0
з обласного бюджету      
на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ 490000,0 490000,0
з районного бюджету
на відшкодування  за надані освітні послуги МНВК 340000,0 340000,0
Всього доходів без урахування трансфертів 244649800,0 239196900,0 5702900,0 650000,0
Усього доходів 351512100,0 345477300,0 6284800,0 650000,0

Начальник фінансового відділу                                                          Надія Попович                                                               

                                                                                                                                                            Додаток 2 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

Фінансування міського бюджету на 2020 рік (грн.)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування бюджету за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування        
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -16162402 16162402 16162402
208400 Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) -16162402 16162402 16162402
  Загальне фінансування -16162402 16162402 16162402
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -16162402 16162402 16162402
602400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -16162402 16162402 16162402
  Загальне фінансування -16162402 16162402 16162402

Начальник фінансового відділу                          Надія Попович

Додаток 3 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2020 рік (грн.)

Код Програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів Код Типової програм програм про класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видавила та кредитування бюджету Найменування головного розпо-рядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки  споживання  

з них

видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги

та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Міська рада 80867340 80867340 33667970 876480 4552200 3832200 720000 591000 3832200 85419540
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у міській раді ОТГ 30728800 30728800 23865400 303000 100000 100000 100000 30828800
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2116030 2116030 200000 200000 200000 2316030
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) 11403000 11403000 8905890 573480 760000 40000 720000 591000 40000 12163000
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1101950 1101950 896680 1101950
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту  і соціального забезпечення 600000 600000 600000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5557360 5557360 200000 200000 200000 5757360
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 345000 345000 345000 345000
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) 330000 330000 330000 330000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 4430800 4430800 2617200 2617200 2595000 7048000
0118700 8700 0133 Резервний фонд 100000 100000 100000
0119110 9110 0180 Реверсна дотація 14093900 14093900 14093900
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 5044500 5044500 5044500
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5691000 5691000 5691000
Субвенція Долинському районному бюджету для:  
0119770 9770 0180 КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” на лікування хворих на цукровий діабет(відшкодування вартості інсуліну

 

 

300000 300000 300000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0119770 9770 0180 КНП «Центр первинної медичної допомоги» на придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян 303000 303000 303000
Управління соц.захисту населення РДА на:  
0119770 9770 0180 На надання соц. гарантій фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
389000 389000 389000
0119770 9770 0180 На додаткові виплати ОУН-УПА 42600 42600 42600
0119770 9770 0180 На відшкодування пільг на ЖК послуги особам з інвалідністю по зору 1 та 11 груп та учасників АТО 151900 151900 151900
0119770 9770 0180 На відшкодування за пільг піл перевезення окремих категорії громадян 650000 650000 650000
Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг):  
0119770 9770 0180  На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 607100 607100 607100
0119770 9770 0180 На утримання громадян у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 162000 162000 162000
Відділу культури РДА  
0119770 9770 0180  На забезпечення діяльності бібліотек

 

1561000 1561000 1561000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0119770 9770 0180 На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля 810000 810000 810000
0119770 9770 0180 Субвенція Рожнятівському районному бюджету:

На забезпечення діяльності бібліотек

313700 313700 313700
0119770 9770 0180 Субвенція Рожнятівському районному бюджету:

На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля

400700 400700 400700
06 Управління освіти 200792868 200792868 142044540 16124703 4552900 550000 4002900 550000 205345768
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти 1381400 1381400 964098 34200 1381400
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

 

36100000 36100000 23274299 3834840 2246700 140000 2106700 140000 38346700
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

114146730 114146730 85534117 5757207 922000

 

290000 632000 290000 115068730

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0611080 1080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 25211218 25211218 16846758 2604000 1284200 20000 1264200 20000 26495418
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 7323320 7323320 4812353 1336651 60000 60000 60000 7383320
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1029200 1029200 658552 33900 1029200
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 7117000 7117000 5413415 306905 20000 20000 20000 7137000
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 420000 420000 420000
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 8064000 8064000 4540948 2217000 20000 20000 20000 8084000
10 Краєзнавчий музей «Бойківщина 2242700 2242700 1317000 330000 2242700,0
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 2242700 2242700 1317000 330000 2242700,0
12     Управління з питань житлово-комунального господарства

 

5906300 5906300 2423200 450000 7250000 7250000 7250000 13156300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства 3506300 3506300 2423200 450000 3506300
1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1000000 1000000 1000000 1000000
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 2400000 2400000,0 6250000 6250000 6250000 8650000
14     Управління з питань благоустрою населених пунктів 39505690 39505690 3813700 150000 6000202 5670202 330000 5670202 45505892
1410160 0160 0111 Керівництво і управління у благоустрою населених пунктів 5060700 5060700 3813700 150000 5060700
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 32000400 32000400 3115202 3115202 3115202 35115602
1417330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності 600000 600000 600000 600000
1417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 955000 955000 955000 955000
1417461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2444590 2444590 1000000 1000000 1000000 3444590
1418312 8312 0512 Утилізація відходів 330000 330000 330000
Усього 329314898 329314898 183266410 17931183 22355302 17302402 5052900 591000 17302402 351670200

Начальник фінансового відділу                                          Надія Попович

Додаток 4 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ  на 2020 рік (грн.)

Код бюджету Найменування бюджету – одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Субвенції з обласного бюджету усього Субвенції з бюджету Долинської міської ОТГ усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на:
      9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770 9770
Надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

 

Надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини. На додаткові виплати ОУН-УПА На відшкодування за пільг піл перевезення окремих категорії громадян На надання соц. гарантій фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
На лікування хворих на цукровий діабет(відшкодування вартості інсуліну) На придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) На утримання громадян у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центру дозвілля На забезпечення діяльності бібліотек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Бюджет Долинської міської ОТГ 173400,0 91900,0 490000,0 755300,0  

 

 

Долинський районний бюджет  

42600,0 650000,0 389000,0 300000,0 303000,0 607100,0  162000,0 810000,0 1561000,0 4824700,0

Рожнятівський районний бюджет400700,0

 

313700,0

714400,0ХУСЬОГО173400,091900,0490000,0755300,042600,0650000,0389000,0300000,0303000,0607100,0  162000,01210700,01874700,05539100,0

 

                                                                   

Код бюджету Найменування бюджету – одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Субвенції з районного бюджету усього Субвенції з бюджету Долинської міської ОТГ усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на:
      9410 9770    
На відшкодування за надані освітні послуги МНВК На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції На відшкодування пільг на ЖК послуги особам з інвалідністю по зору 1 та 11 груп

та учасникам АТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бюджет Долинської міської ОТГ 340000,0 340000,0
Долинський районний бюджет 5044500,0 151900,0 5196400,0
Х УСЬОГО 340000,0 340000,0 5044500,0 151900,0         5196400,0

  Начальник фінансового відділу                           Надія Попович

Додаток 5 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році

Код Програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програм програм про класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видавила та кредитування б-ту Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01     Міська рада     3832200 3832200  
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у міській раді ОТГ Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міськ.ради 100000 100000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Придбання системи поіменного голосування та іншого обладнання 200000 200000
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми) Придбання обладнання та основних засобів 40000 40000
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону КЗ ЦКСТ Придбання звукової апаратури в будинок культури 200000 200000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни)меж міста  345000 345000
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) Розроблення генерального плану міста 330000 330000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2020 році 1000000 1000000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування проекту ЄС) 1000000 1000000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій КП Долина-Інвест Придбання обладнання та основних засобів (спів фінансування обласного проекту ) 127200 127200
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій КП Долина-Інвест

на створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ

490000 490000
06     Управління освіти 550000 550000
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання обладнання та  основних засобів для ЗДО 140000 140000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Придбання обладнання та  основних засобів для закладів загальної середньої освіти та НВК 290000 290000
0611080 1080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою Придбання обладнання та  основних засобів для ліцей-інтернат 20000 20000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Придбання обладнання та  основних засобів для закладів позашкільної освіти 60000 60000
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Придбання обладнання та  основних засобів для МНВК 20000 20000
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Придбання обладнання та  основних засобів для ДЮСШ 20000 20000
12     Управління з питань житлово-комунального господарства 7250000 7250000  
1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду по програмі співфінансування (дольової участі) 1000000 1000000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт огорожі Долинського ліцею-інтернату 1 400 000 1 400 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт приміщення по вул. Грушевського, 18 в м. Долина для облаштування ЦНАПу 1 500 000 1 500 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт покрівлі даху Солуківської ЗОШ 1 000 000 1 000 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт НВК№2 в м. Долина – протипожежні заходи 400 000 400 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт покрівлі даху Малотур’янського НВК 400 000 400 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ЗДО “Золота рибка” в м. Долина 300 000 300 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт території ЗДО “Росинка” в м. Долина 250 000 250 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт території ЗОШ №4 в м. Долина 250 000 250 000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт огорожі Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 500000 500000  
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт території Долинського академічного гуманітарного ліцею №6 250000 250000  
14     Управління з питань благоустрою 5670202 5670202  
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків 500000 500000
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання елементів благоустрою (зелені насадження, зупинки тощо) 460202 460202
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція піш.доріжок та тротуарів в рекреаційно-відпочинковій зоні навколо ставу 105000 105000
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт водопроводу по вул.Обліски 2050000 2050000
1417330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної власності Будівництво каналізаційної мережі по вул.Шевченка, Привокзальна, Мазурика, Заозерна, Поповича 600000 600000
1417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реконструкція будівлі ігрового центру під будівлю культурно-спортивного центру на м.Січових Стрільців,6 (виготовлення ПКД) 355000 355000
1417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Розширення мережі існуючого кладовища по вул. Хмельницького у м. Долина(виготовлення ПКД) 600000 600000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Грабів-Цінева (виготовлення ПКД) 650000 650000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт автомобільної дороги Долина-Солуків-Якубів  (виготовлення ПКД) 350000 350000
УСЬОГО 17302402 17302402

Начальник фінансового відділу                                                                                                              Надія Попович

Додаток 6 до рішення виконкому
від 18.12.2019. № 227

РОЗПОДІЛ  витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм  у 2020 році (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевих/регіональних програм Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Долинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 24.12.2019 №__ 1953530 1953530
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку електронного урядування м. Долина на 2020 рік 24.12.2019    №___ 362500 162500 200000 200000
0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Програма  підтримки діяльності комунального закладу “Долинський муніципальний духовий оркестр” на 2020 рік 24.12.2019    №___ 1101950 1101950
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населеня ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення Про програму діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» на 2020 рік 24.12.2019    №___ 4757360 4557360 200000 200000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населеня ‘Спорт для всіх’ та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення Програма підтримки розвитку футболу в районі та місті на 2016-2020 роки 06.04.2016    №171-6/2016 1000000 1000000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма  діяльності  комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2020 рік 24.12.2019    №___ 909000 781800 617200 617200
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма «Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2020 рік» 20.08.2019.№62-3/2019 1000000 1000000 1000000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 рік 24.12.2019    №___ 149000 149000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма про Фонд міської ради на виконання повноважень депутатів Долиснької ОТГ на 2020 рік 24.12.2019    №___ 3500000 3500000
0611162 1162 0990 Інші програми у сфері освіти Програма розвитку освіти Долинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 24.12.2019    №___ 420000 420000
1014082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Програма роботи краєзнавчого музею „Бойківщина” на 2020 рік 24.12.2019    №___ 2242700 2242700
1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою ОТГ на 2020 р. 24.12.2019    №___ 35865602 32000400 3115202 3115202
УСЬОГО 53001642 47869240 5132402 5132402

Начальник фінансового відділу                                                                                                          Надія Попович

СХВАЛЕНО
Рішенням виконавчого комітету
від 18.12.2019. № 227

ПРОГНОЗ
міського бюджету Долинської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2022 роки

1.Загальна частина

Прогноз розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», Основних напрямків бюджетної політики на середньостроковий період 2020-2022 роки, прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених Постановою КМУ від 15.05.2019 №555, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації та інших прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку, регіональних цільових програм, затверджених відповідними рішеннями міського бюджету об’єднаної територіальної громади .

Цей Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету ОТГ, як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між

стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз міського бюджету ОТГ базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності .

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність міського бюджету ОТГ, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники міського бюджету ОТГ на 2021-2022 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів міського бюджету ОТГ планів своєї діяльності та регіональних програм.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є:

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема індекс споживчих цін: у 2021 році -105,6%, у 2022 році – 105,3%, індекс цін виробників промислової продукції: у 2021 році – 105,6%, у 2022 році – 106,1%.

 прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:

– розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 5003 гривні, з 1 січня 2022 року – 5290 гривень;

– у 2021-2022 роках зростання прожиткового мінімуму відбуватиметься 01 липня та 01 грудня і прожитковий мінімум становитиме:

з 1 січня 2021 року – 2189 гривні, з 1 липня – 2288 гривень, з 1 грудня 2358 гривень;

з 1 січня 2022 року – 2358 гривні, з 1 липня – 2464 гривень, з 1 грудня 2530 гривень;

– розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року становитиме 2270 гривень, з 1 січня 2022 року – 2445 гривень.

– коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році на 1,080, у 2022 році-1,061.

2.Індикативні прогнозні показники міського бюджету ОТГ

Індикативні прогнозні показники міського бюджету ОТГ на 2021-2022 роки. (тис.грн.)

Назва показника 2021рік 2022 рік
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами) 364611,3 387622,6
Видатки (з трансфертами) 325954,6 344902,6
Кредитування усього, в тому числі 0,0 0,0
– надання кредитів з бюджету 0,0 0,0
– повернення кредитів до бюджету 0 0
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+» 38656,7 42720,0
Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 4948,9 5245,9
Видатки (з трансфертами) 4948,9 5245,9
Кредитування усього, в тому числі 0 0
– надання кредитів з бюджету 0 0
– повернення кредитів до бюджету 0 0
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+» -38656,7 -42720,0
Разом
Доходи (з трансфертами) 369560,2 392868,5
Видатки (з трансфертами) 330903,5 350148,5
Кредитування усього, в тому числі 0,0 0,0
– надання кредитів з бюджету 0,0 0,0
– повернення кредитів до бюджету 0, 0,0
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»
  1. Дохідна спроможність місцевого бюджету.  (тис.грн.)
Назва показника 2021 рік 2022 рік
Загальний фонд
Загальний обсяг доходів, усього в тому числі 364611,3 387622,6
міжбюджетні трансферти, з них 113454,6 121396,4
дотації з державного бюджету 0,0 0,0
субвенції з державного бюджету 113454,6 121396,4
Доходи загального фонду, усього з них 251156,7 266226,2
податкові надходження, усього 247338,0 262178,3
податок на доходи фізичних осіб 148890,0 157823,4
рентна плата за користування надрами 13098,8 13884,7
податок на майно 51005,9 54066,2
єдиний податок 21799,1 23106,9
неподаткові надходження, усього 3818,7 40478,7
плата за адміністративних зборів та платежів 3062,9 3246,6
державне мито 30,5 32,3
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  556,5 589,9
Спеціальний фонд
Загальний обсяг доходів, усього в тому числі 4948,9 5245,9
міжбюджетні трансферти, з них 0,0 0,0
дотації з державного бюджету 0,0 0,0
субвенції з державного бюджету 0,0 0,0
Доходи спеціального фонду, усього з них 4948,9 5245,9
Власні надходження бюджетних установ 3919,9 4155,2
Разом
Загальний обсяг доходів, усього в тому числі 369560,2 392868,5
міжбюджетні трансферти, з них 113454,6 121396,4
дотації з державного бюджету 0,0 0,0
субвенції з державного бюджету 113454,6 121396,4
Доходи  усього 256105,6 271472,1

4.1 Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

органів місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні та іншими нормативно – правовими актами.

У 2021-2022 роках планується здійснювати такі заходи:

– організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для усіх громадян відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2020 – 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

вдосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, формування освітніх округів, які покликані досягти бажаної раціоналізації за допомогою посилення взаємодії між окремими школами, а також забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів ОТГ, запровадження різних форм дошкільної освіти та створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладів різних типів;

забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами;

модернізація дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів.

Очікувані результати, які планується досягти:

Забезпечення доступності та безперервності освіти;

Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу. Подальше забезпечення всіх ЗОШ І-ІІІ ст. мультимедійними класами та збільшення загальноосвітніх шкіл  І-ІІ ст., які будуть забезпечені сучасним комп’ютерним обладнанням, та підключення їх до мережі Інтернет.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території міського ОТГ.

Основні завдання та заходи на 2020-2021 роки:

-створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

-соціальний захист учасників АТО/ООС та членів їхніх родин;

– організація надання соціальних послуг гарантованих державою.

Очікувані результати, які планується досягти:

Підвищення рівня соціального захисту населення.

 Культура та мистецтво

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури і духовності українського суспільства, формування цілісної культурно-національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження та культурних здобутків.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

– забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

– забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури;

– розвиток культури та культурного розмаїття;

– сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі культури, поглиблення міжнародних культурних зв’язків;

– розвиток і збереження національних традицій та звичаїв.

Очікувані результати, які планується досягти:

Покращення матеріально-технічного стану закладів культури та розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола жителів.

Енергозбереження

Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності та оптимізація структури енергетичного балансу міського ОТГ.

В середньостроковій перспективі ОТГ і надалі підтримуватиме:

– функціонування системи енергетичного менеджменту, дотримання стандарту ISO 50001;

– забезпечення популяризації економічних, екогологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення обізнаності населення за енерговикористання;

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та інших установ та організацій через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– сприяння розвитку галузі альтернативної енергетики, забезпечення умов щодо виявлення та залучення вітчизняних та міжнародних інвестицій для реалізації енергозберігаючих заходів.

Очікування результати, яких планується досягти:

Скорочення обсягів енергоспоживання в бюджетних установах ОТГ, зниження споживання природнього газу в господарському комплексі ОТГ, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, зниження енергетичних параметрів окремих будівель бюджетної сфери.

Дорожнє господарство

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозованому періоді є розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

У прогнозованому періоді передбачається здійснити такі заходи:

модернізація і розвиток об’єктів транспортної інфраструктури;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування на всій мережі доріг ОТГ.

Очікувані результати, яких планується досягти:

Поліпшення транспортно-екплуатаційного стану існуючих автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів, створення належної інфтраструктури.

Житлово-комунальне господарство

Основним завданням є забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфтраструктури на територіїміського ОТГ, покращення якості та комфорту умов проживання громади, сприяння створенню і розвитку ринку послуг у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міського ОТГ, підвищення ефективності утримання багатоквартирного житлового і нежитлового фонду, технічного облуговування будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, ефективного використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів за оренду до бюджету.

Очікувані результати, яких планується досягти:

підтримка та покращення благоустрою населених пунктів ОТГ, створення умов для безпечного руху автотранспорту та пішоходів, підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг.

4.2.Фінансування бюджету

Дефіцит спеціального фонду міського бюджету ОТГ у 2021 році складе 38656,7 тис.грн., у 2022 році – 42720,0 тис. грн.

Джерелами фінансування дефіциту буде передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на здійснення видатків із капітального ремонту об’єктів та придбання обладнання соціально-культурної

сфери.

5.Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих

бюджетів та зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та

ефективності управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні шляхом:

формування спроможної територіальної громади та забезпечення її сталого розвитку;

залучення інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та міжнародного співробітництва;

використання програмно-цільового методу під час складання та виконання місцевих бюджетів;

застосування середньострокового бюджетного прогнозування у бюджетному процесі на місцевому рівні.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки: (тис.грн.)

Назва показника 2021 рік 2022 рік
Дотація 0,0 0,0
Субвенції 113454,6 121396,4

Начальник фінансового відділу                                             Надія Попович