Про продовження договору оренди без проведення аукціону

Тип документу: . № 26 від 23.02. 2021 . Стан: чинний Дата публікації: 24.02.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 23.02. 2021                              26
м. Долина
Про продовження договору оренди
без проведення аукціону

Розглянувши звернення Архівного відділу Долинської районної державної адміністрації про продовження договору оренди нежитлового приміщення по вул. О.Антоновича (Міцкевича), 9, в м. Долина, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна», рішенням міської ради від 11.12.2014. № 1814-55/2014 «Про Методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування комунальним майном територіальної громади м. Долина» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Продовжити чинному орендарю, Архівному відділу Долинської районної державної адміністрації, договір оренди  без  проведення  аукціону  на частину нежитлового приміщення площею 654,6 кв.м та площі місць загального користування по вул. О.Антоновича (Міцкевича), 9, м. Долина, з 01.01.2021 року.

2.Договір продовжується на тих самих умовах, на яких був укладений договір оренди, що продовжуються, з урахуванням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі майна в оренду.

3.Затвердити додаткову умову – строк оренди до 31.12.2021 року.

4.Управлінню житлово-комунального господарства Долинської міської ради укласти додаткову угоду про продовження договору оренди, шляхом викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди в порядку та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду.

Міський голова                                  Іван Дирів