Про порядок придбання в комунальну власність територіальної громади об’єкта нежитлової нерухомості в рамках реалізації проекту

Тип документу: . № 192 від 15.11.2019. Стан: нечинний Дата публікації: 15.11.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 15.11.2019.     №192
м. Долина
Про порядок придбання в комунальну
власність територіальної громади
об’єкта нежитлової нерухомості
в рамках реалізації проекту

З метою організації процесу придбання у комунальну власність територіальної громади об’єкта нежитлової нерухомості в рамках реалізації проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону» що впроваджується у Долинській об’єднаній територіальній громаді за підтримки Європейського Союзу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

В И Р І Ш И В:

Затвердити порядок придбання в комунальну власність територіальної громади об’єкта нежитлової нерухомості в рамках реалізації проекту (додається).

Заступник міського голови                                                  Ігор Жовнір

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 15.11.2019 № 192

 ПОРЯДОК
придбання в комунальну власність територіальної
громади об’єктів нежитлової нерухомості в рамках реалізації проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»

 1.Загальні положення

1.1.Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, і визначає порядок придбання в комунальну власність територіальної громади Долинської ОТГ об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб.

1.2.Об’єктами придбання є: нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти незавершеного будівництва, придатні для виробництва та переробки харчових продуктів.

1.3.Придбання об’єкта нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною громадою у іншій спосіб не заборонений законом.

 2.Порядок придбання об’єктів у комунальну власність .

2.1.Для проведення заходів, пов’язаних з придбанням у комунальну власність об’єктів нерухомості, за розпорядженням міського голови створюється робоча група з представників Долинської міської ради, КП «Долина-Інвест» та партнерів проекту: кооперативів «Золоті дари Прикарпаття», СОК «Карпатський бджоляр», СОК «Оболоня».

2.2.Керівнику робочої групи надаються повноваження на проведення переговорів з власниками об’єктів нерухомого майна, який планується для придбання у комунальну власність територіальної громади Долинської міської ради.

2.3.Робоча група готує перелік вимог до об’єкта у відповідності до умов проекту та відповідностей гігієнічним нормам згідно Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Дані вимоги  поширюються через офіційні канали комунікації міської ради. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну власність надходять на ім’я керівника робочої групи. Після завершення терміну пропозицій робоча група приступає до вивчення поданих пропозицій.

2.4.Питання придбання об’єктів нерухомості у комунальну власність Долинської міської ради розглядається в разі наявності:

  • незалежної оцінки про вартість об’єкта нерухомості;
  • технічної документації на об’єкт;
  • витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;
  • документів, що посвідчують або посвідчували право власності або користування земельною ділянкою;
  • проектно-кошторисної документації (у рази придбання об’єкта незавершеного будівництва);
  • акта обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного спеціалістами КП  Управління Комунального майна.

2.5.На своєму засіданні робоча група розглядає комерційні пропозиції та приймає рішення про вибір оптимальної. Пропозиції, що не відповідають вимогам визначеним пунктом 2.4 до участі в розгляді не допускаються. Рішення щодо вибору оптимальної пропозиції та об’єкта нерухомості приймаються робочою групою шляхом голосування (простою більшістю від загального складу робочої групи).

2.6.У подальшому процес придбання об’єкта нерухомості, який погоджений профільною постійною комісією міської ради, відбувається у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.7.Уповноважена особа КП «Долина-Інвест» укладає договір купівлі-продажу з власником (продавцем) об’єкта нерухомості та підписує акт приймання-передавання об’єкта нерухомості, з подальшою реєстрацією права власності на нього за територіальною громадою.

2.8.КП « Долина-Інвест», з метою реалізації заходів проекту «Співпраця задля підвищення  конкурентоспроможності та диверсифікації структури місцевої  економіки Долинського субрегіону» отримує об’єкт на праві оперативного (господарського) відання.