Про організацію ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів на території Долинської міської територіальної громади

Тип документу: . № 42 від 29.01.2021. Стан: Дата публікації: 07.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 06.04.2021                                42
м. Долина
Про організацію ведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів
на території Долинської міської
територіальної громади

На виконання статті 66 Закону України «Про освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», статтей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статтей 1, 5 Закону України «Про інформацію», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 21.01.2021 №10 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Долинської міської ради та ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення своєчасного ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Долинської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Долинської міської територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожен рік народження окремо) (далі – Реєстр).

2.Визначити уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Долинської міської територіальної громади управління освіти Долинської міської ради.

3.Управлінню надання адміністративних послуг Долинської міської ради (С. Ябчаник):

  • До 31 травня 2021 року надати управлінню освіти Долинської міської ради інформацію про кількість дітей від народження до 18 років (по кожному року окремо), які проживають чи перебувають у відповідному населеному пункті Долинської міської територіальної громади  (Додаток 1);
  • Щомісячно до 15 числа надавати управлінню освіти Долинської міської ради інформацію для оновлення Реєстру даних (народження, зміна місця проживання).

4.Відділенню поліції №1(м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (В.Данько), Службі у справах дітей Долинської міської ради (Н.Яремій), старостинським округам Долинської міської ради (старостам):

  • Надавати управлінню освіти Долинської міської ради інформацію про дітей шкільного віку у частині обліку учнів, які не охоплені навчанням з невідомих/без поважних причин (Додаток 2),
  • Здійснювати заходи щодо повернення дітей, які не навчаються, до закладів загальної середньої освіти.

5.«Інклюзивно-ресурсному центру» Долинської міської ради (О. Беч) щорічно до 05 серпня надавати управлінню освіти Долинської міської ради інформацію про належність дітей, які проживають чи перебувають на території Долинської міської територіальної громади, до категорії осіб з особливими освітніми потребами (Додаток 3).

6.Управлінню освіти Долинської міської міської ради (Л.Галюк):

  • Призначити відповідальну особу з числа працівників управління освіти Долинської міської ради для створення та постійного оновлення Реєстру;
  • Забезпечити виконання заходів, що стосуються ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;
  • Забезпечити системний контроль за виконанням закладами дошкільної, загальної середньої освіти Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у частині обліку вихованців та учнів, їх переведення, відрахування та відвідування ними навчальних занять.

7.Відповідальній особі за створення та постійне оновлення Реєстру:

  • Вносити до Реєстру персональні дані дітей шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі – дані).
  • Видаляти дані дитини з Реєстру у разі: досягнення нею повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).
  • Використовувати для створення та оновлення Реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані отримані з інших реєстрів або баз даних.
  • Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», звіряти їх з даними Реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані можуть бути внесені до Реєстру шляхом подання батьками (одним із батьків) дитини шкільного віку чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи відповідальному органу.

 • Повідомляти відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, Службу у справах дітей Долинської міської ради у разі відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту, для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
 • Складати і подавати на підставі даних Реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України.

8.Керівникам закладів освіти Долинської міської ради:

8.1.Здійснювати облік вихованців та учнів закладів освіти Долинської міської ради;

8.2.Надавати щороку не пізніше 15 вересня управлінню освіти Долинської міської ради дані про всіх учнів, які зараховані до закладу, та дані про кількість вихованців, які відвідують заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом;

8.3.Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця управлінню освіти Долинської міської ради дані про учнів, яких переведено до іншого закладу освіти або відраховано з нього, зазначаючи місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти (заклад освіти).

8.4.Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладі освіти іншої адміністративно-територіальної одиниці, уповноваженого органу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

8.5.Невідкладно повідомляти відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, Службу у справах дітей Долинської міської ради у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, для провадження  діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Шевченко.

Міський голова                                                                    Іван Дирів