Про організацію роботи закладів дошкільної освіти Долинської територіальної громади

Тип документу: . № 115 від 08.07.2021. Стан: чинний Дата публікації: 09.07.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 08.07.2021                                № 115
м. Долина
Про організацію роботи
закладів дошкільної освіти
Долинської територіальної громади

Заслухавши інформацію виконуючого повноваження начальника управління освіти Долинської міської ради Петра Андрейка, розглянувши представлені матеріали щодо діяльності закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 Інформацію про організацію роботи закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської територіальної громади взяти до уваги (додається).

Міський голова                                                                             Іван Дирів

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Долинської міської ради
від 08.07.2021 № 115

Інформація

про організацію роботи закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської територіальної громади

Управлінням освіти міської ради та керівниками закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради здійснювалась робота, спрямована на реалізацію державної політики у системі освіти на виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших законодавчих та нормативно – правових документів, що регламентують освітній процес.

На сьогоднішній день розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Освітня та виховна діяльність закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти територіальної громади спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, а саме: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби у самореалізації і самоствердженні.

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти у територіальній громаді функціонує 7 закладів дошкільної освіти та 6 структурних дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти в яких виховується 1110 дітей віком від 2 до 6 (7) років. Дошкільною освітою у громаді охоплено 73% дітей дошкільного віку.

  У закладах дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти (далі – заклади дошкільної освіти) функціонує 54 групи, зокрема: 40 груп у місті, в яких виховується 878 дітей, та 14 груп у сільських населених пунктах, у яких виховується 232 дитини.

Для забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами у громаді утворено два заклади дошкільної освіти комбінованого типу, у яких функціонує по одній спеціальній різновіковій групі для дітей із порушеннями мовлення. Крім цього, для виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти створено 15 інклюзивних груп відповідно до наданих висновків інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та заяв батьків.

Середній показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти громади з розрахунку на 100 місць у поточному році становить 104 дитини, що свідчить про відсутність у них вільних місць.

Усі заклади дошкільної освіти територіальної громади працюють за п’ятиденним робочим тижнем.

 Загалом, організація діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році залежала від епідемічної ситуації у нашому регіоні. Так, відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Долинської міської ради з 26 лютого до 1 квітня 2021 року у закладах дошкільної освіти було призупинено освітній процес. Також у вересні та лютому 2021 року з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було повністю призупинено роботу закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Росинка». На сьогоднішній день, не зважаючи на все ще напружену епідеміологічну ситуацію в державі, всі заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі з дотриманням безпечних умов, гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладів, з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів.

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей. Освітні послуги у закладах дошкільної освіти надаються 188 педагогічними працівниками, серед яких: 116 вихователів, 5 вихователів-методистів, 13 практичних психологів, 4 соціальні педагоги, 15 асистентів вихователя в інклюзивних групах та 28 працівників іншого педагогічного персоналу.

З метою забезпечення можливостей розвитку кожної дитини, враховуючи її здібності, нахили, інтереси, створення умов для саморозвитку і самовираження, вміння реалізовувати себе в різних видах діяльності, формування життєвої компетенції у дошкільних закладах впроваджується додаткова освітня діяльність – гуртки. На даний час гуртки англійської мови функціонують у двох закладах дошкільної освіти: ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Золота рибка» та ЗДО (ясла-садок) «Теремок».

Також для забезпечення прав дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, її  всебічного розвитку та доступу до інформації про заклади дошкільної освіти територіальної громади, рішенням Долинської міської ради від 25.05.2021 №425-10/2021 затверджено Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для зарахування їх до комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради.

У закладах дошкільної освіти створено всі необхідні умови для належної організації харчування дітей та ведеться постійний щоденний контроль за організацією харчування сестрами медичними та сестрами медичними з дієтичного харчування. Результати фіксуються у відповідних картках контролю за організацією харчування згідно з чинним законодавством.

Для збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх психологічного та фізичного розвитку на належному рівні забезпечується медичне обслуговування дошкільнят. Сестрами медичними щоденно проводиться відстеження та аналіз стану здоров’я і відвідування дітей. Не зважаючи на те, що заклади дошкільної освіти працюють в умовах адаптивного карантину через ковід, вся робота проводиться відповідно до норм чинного законодавства: перед початком роботи проводиться температурний скринінг, здійснюються протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей, не використовуються м’які іграшки та килимове покриття, проводиться дезинфекція поверхонь, заклади забезпечено у повному обсязі дезинфікуючими засобами, антисептиками для обробки рук, рідким милом, засобами індивідуального захисту тощо.

На належному рівні проводиться інформаційна робота з вихованцями, батьками та працівниками закладів дошкільної освіти щодо правил безпеки життєдіяльності дошкільнят, їх відповідальності за життя та здоров’я дітей.

 Управлінням освіти Долинської міської ради надалі буде здійснюватися робота, спрямована на забезпечення доступності для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти, рівності умов з метою реалізації задатків, нахилів, здібностей, різнобічного розвитку кожної дитини.

В. п. начальника управління освіти                                               Петро Андрейко