Про офіційний веб-сайт Долинської міської ради

Тип документу: . № 201 від 13.07.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 13.07.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 13.07.2011.                                       № 201
м. Долина
 
Про офіційний веб-сайт Долинської міської ради
 
З метою якісного та оперативного інформування громадян про діяльність Долинської міської ради, покращення якості надання адміністративних послуг та налагодження діалогу між місцевою владою та громадою, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», а також Постановами Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» та «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади» виконавчий комітет міської ради
 

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Долинської міської ради (додається).
 
2. Закріпити відповідальність за адміністрування та підтримку веб-сайту за відділом енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку міської ради (В.Смолій).
 
3. Закріпити відповідальність за інформаційне наповнення веб-сайту за загально-організаційним відділом міської ради (А.Сащак).
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                        Максим Новосельський
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого комітету

міської ради від 13.07.2011. № 201

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт Долинської міської ради

1. Веб-сайт Долинської міської ради (далі – веб-сайт) є офіційним джерелом інформації, який функціонує з метою висвітлення діяльності міської ради, її структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств, установ і організацій, інформаційної взаємодії з громадськістю, шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі та місті зокрема.
Забороняється використовувати веб-сайт в цілях, не пов’язаних з діяльністю міської ради, виконавчого комітету, депутатською діяльністю, а також з порушенням законодавства України.
 
2. Офіційний веб-сайт Долинської міської ради має доменну адресу http://rada.dolyna.info/.
 
3. Дизайн веб-сайту є змінним та виконується в кольорах символіки міста (блакитно-білі тони), повинен бути максимально простим та доступним для навігації користувача, містити прямі посилання на найбільш запитувані типи інформації.
 
4. Структура веб-сайту включає:
–     шапку;
–     рубрики новин;
–     головне меню;
–     бічне меню;
–     віджети.
 
4.1. Шапка є елементом дизайну веб-сайту та розміщується в його верхній частині. Повинна містити слова «Долинська міська рада. Офіційний веб-сайт» та елементи що визначають приналежність веб-сайту до міста Долина (символіка міста, фотографічний матеріал, тощо).
 
4.2. Рубрики новин є основним елементом наповнення головної (стартової) сторінки веб-сайту. Всі новини та інформаційні повідомлення, що додаються на веб-сайт розподіляються на 2 рубрики: «Новини міста» та «Актуально».
 
4.2.1. До рубрики «Новини міста» відносяться інформаційні повідомлення про події, що відбулись чи плануються на території міста, роботу міської влади, участь міста в різноманітних проектах та інших подіях, аналітичні та художні статті що стосуються міста, його населення, проблем та перспектив. Новини міста можуть бути авторськими матеріалами, офіційними прес-релізами, а також запозиченими з інших джерел (за умови вказання посилання на джерело).
4.2.2. В рубриці «Актуально» розміщуються інформаційні повідомлення, що не підпадають під критерії рубрики «Новини міста», зокрема: інформація про роботу комунальних підприємств та дошкільних закладів, про діяльність структурних підрозділів міської ради, органів виконавчої влади та інших підприємств, установ та організацій тощо.
 
4.3. Головне та бічне меню веб-сайту є елементами, що забезпечують категоризацію інформаційних матеріалів та спрощують навігацію для користувача. Елементи (пункти) меню є посиланнями на відповідні підсторінки веб-сайту, що містять певну інформацію.
 
4.4. Віджети є допоміжними елементами дизайну веб-сайту, метою яких є спрощення навігації для користувача, надання різноманітних онлайн сервісів та розміщення різноманітної корисної для користувача інформації. Основними віджетами, що розміщуються на веб-сайті можуть бути: опитування, оголошення, сервіс «Запитай мера», посилання на веб-сайти органів державної влади та партнерів, календар подій, лічильник відвідуваності та інші.
 
5. Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:
–     статичні матеріали;
–     динамічні матеріали;
–     поточні матеріали.
 
5.1. До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.
 
5.2. До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися.
 
5.3. До категорії поточних матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час. Оновлення поточних матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. До таких матеріалів  відносяться:
–     база рішень міської ради та виконавчого комітету, а також порядок денний та проекти рішень чергових засідань сесії та виконавчого комітету;
–     інформація про депутатський корпус (електроні адреси, номера телефонів тощо), відомості про депутатів міської ради (в т.ч. фотографічне зображення), депутатські фракції і групи, постійні, тимчасові комісії та будь-які комісії створені в межах міської ради та її виконавчого комітету, а також інформація про структуру апарату міської ради;
–     регуляторні акти що регламентують діяльність міської ради, виконавчого комітету, апарату, постійних та тимчасових комісій;
–     інформація про державні закупівлі.
 
6. Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється шляхом подання відповідальними особами міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету на паперових, електронних носіях інформації відповідальній особі в загально-організаційному відділі.
 
7. Роботу із зверненнями, побажаннями, пропозиціями громадян розділів сайту «Контакт» та «Запитай мера», їх систематизацію та передання на розгляд компетентного спеціаліста міської ради забезпечує загально-організаційний відділ.
 
8. З метою покращення якості надання адміністративних послуг веб-сайт повинен містити окремий розділ меню «До послуг громади», в якому повинні розміщуватись документи сфери СУЯ, а також бути доступними для завантаження всі інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються в міській раді.
 
9. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті повинна включати:
–     найменування органу;
–     основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
–     інформацію про структуру та керівництво міської ради (міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому);
–     місцезнаходження міської ради, її відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти);
–     інформацію про структурні підрозділи, їх функції, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників та працівників;
–     розпорядок роботи міської ради та години прийому керівництвом;
–     інформацію про порядок прийняття листів та звернень громадян, підприємств, установ і організацій, уповноважений за це структурний підрозділ, його розташування та розпорядок роботи;
–     інформацію про підприємства комунальної форми власності, а також бюджетні установи, що перебувають в підпорядкуванні міської ради, їх адреси, контактну інформацію, статутні дані;
–     інформацію про проблеми та пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста;
–     інформацію про міський бюджет та програми міської ради;
–     загальну інформацію про сучасність міста та його історію;
–     список почесних громадян міста;
–     інформацію про символіку міста;
–     базу даних інвестиційних проектів та можливостей, перелік доступних об’єктів нерухомості та земельних ділянок;
–     інформацію для туристів та гостей міста (готельно-відпочинкові заклади, установи харчування, туристичні путівники та буклети тощо);
–     фотогалерею;
–     оголошення;
–     інтернет-приймальню (сервіс «Контакт» та «Запитай мера»);
–     довідкову та іншу корисну інформацію.
 
10. Інформація на веб-сайт подається державною мовою, а також може розміщуватись англійською та польською мовами (статичні матеріали).
 
11. Усі права зберігаються й охороняються у відповідності зі ст.54 Конституції України, ст.ст. 472-555 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про авторське право та суміжні права».
Право на зміну структури веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать виключно Долинській міській раді.
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування допускається з дозволу Долинської міської ради.
 
12. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.
 
 
 
 
 
 

Керуюча справами виконкому                                            Світлана Сапетна