Про надання матеріальної допомоги

Тип документу: . № 226 від 24.10.2016 . Стан: чинний Дата публікації: 24.10.2016

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 24.10.2016.      № 226

м. Долина

Про надання матеріальної допомоги

Розглянувши матеріали по зверненнях громадян з питань надання матеріальної допомоги, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку від 20.10.2016 року, керуючись Положенням про порядок надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим рішенням міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну грошову допомогу наступним громадянам міста учасникам антитерористичної операції:

№з/п Прізвище,  ім’я,
по батькові(отримувач коштів)
Учасник АТО Розмір
допомоги,грн (примітка)
1. Грицей Володимир Ярославович Грицей Володимир Ярославович 2000,00 (банк)

2.Надати матеріальну допомогу на лікування:

№з/п Прізвище, ім’я,по батькові Розмір
допомоги,грн.
1. Яворська Ганна Василівна 500,00
2 Мордвін Іван Веніамінович 500,00
(банк)

3.Фінансовому відділу міської ради профінансувати банківські установи в сумі 2500,00 грн. та територіальний центр в сумі 511,00 грн, із них на допомогу 500,00 грн, поштовий збір 11,00 грн.

Заступник міського голови                                                  Ігор Жовнір